Hlavní navigace

Nové nemocenské dávky z pohledu mzdového účetnictví

28. 5. 2018
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Nové nemocenské dávky je třeba posoudit z hlediska různých zákonů. Například kdy se doba čerpání zahrne do odpracované doby a kdy se s ní naopak nepočítá.

Nejen finanční kompenzace, ale i dopady do pracovního práva. Budou zaměstnanci chráněni před podáním výpovědi zaměstnavatelem?

Novým nemocenským dávkám a podmínkám jejich čerpání se server Podnikatel.cz již několikrát věnoval. Tentokrát se na ně zaměříme z pohledu mzdového účetnictví. Jedná se o otcovskou poporodní péči zavedenou od měsíce února 2018 a dlouhodobé ošetřovné, které bude možné poprvé čerpat od 1. června 2018. Čtěte také: Dlouhodobé ošetřovné bude možné čerpat již v červnu

Otcovská a ošetřovné jako překážka v práci

Novela zákoníku práce zavádí od 1. června 2018 ustanovením § 191 novou důležitou osobní překážku v práci na straně zaměstnance. A to dlouhodobou péči. Zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu jeho dočasné pracovní neschopnosti, po dobu mateřské nebo rodičovské dovolené, po dobu péče a ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti dle zákona o nemocenském pojištění. V případě dlouhodobé péče (dlouhodobého ošetřovného) nemusí zaměstnavatel žádosti zaměstnance o uvolnění z práce vyhovět. Musí však prokázat, že mu v tom brání vážné provozní důvody. Čtěte více: Kdy může zaměstnavatel nepovolit dlouhodobé ošetřovné

Další nemocenská dávka otcovská poporodní péče naopak jako překážka v práci zavedena nebyla. Důvodem k uvolnění z práce v tomto případě může být neplacené volno nebo rodičovská dovolená. Na rozdíl od neplaceného volna musí zaměstnavatel žádosti o rodičovskou dovolenou čerpanou otcem dítěte do tří let jeho věku vyhovět vždy. Pro zaměstnance je jednoznačně výhodnější čerpat rodičovskou dovolenou než žádat zaměstnavatele o poskytnutí neplaceného volna. V době sedmidenní rodičovské dovolené si otec dítěte požádá příslušnou OSSZ o nemocenskou dávku, tj. o otcovskou poporodní péči. Potvrdila v článku Otcové dětí a čerpaná mateřská, rodičovská a otcovská Barbara Hanousek Eckhardová z ministerstva práce a sociálních věcí. 

Otcovská a ošetřovné a ochrana před podáním výpovědi

Zákoník práce pamatuje i na ochranu zaměstnanců před možným podáním výpovědi zaměstnavatelem v době čerpání nemocenských dávek. Z toho důvodu se od 1. června 2018 do ustanovení § 53 zákoníku práce doplnilo písmeno f). Zde se píše, že se zakazuje dát zaměstnanci výpověď v době, kdy poskytuje dlouhodobou péči se souhlasem zaměstnavatele, v době, kdy ošetřuje dítě mladší než 10 let nebo jiného člena domácnosti v případech podle zákona o nemocenském pojištění, a v době, kdy pečuje o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených zákonem o nemocenském pojištění.

Jelikož samotná otcovská poporodní péče není překážkou v práci, nechrání zaměstnance před výpovědí v době jejího čerpání. Pokud však zaměstnanec nastoupí na sedmidenní rodičovskou dovolenou, je před možným podáním výpovědi zaměstnavatelem chráněn. V okamžiku čerpání neplaceného volna nikoli. Čtěte také: Otcovská poporodní péče a zdravotní pojištění. Definitivně vyřešeno

Otcovská a ošetřovné a návrat do práce

Mění se i ustanovení § 47 zákoníku práce. Píše se zde, že zaměstnankyni (zaměstnance) po skončení mateřské dovolené nebo po skončení rodičovské dovolené v rozsahu doby, po kterou je oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, nebo po skončení doby poskytování dlouhodobé péče se souhlasem zaměstnavatele podle § 191a, nebo po skončení doby ošetřování nebo péče o dítě mladší než 10 let nebo jiného člena domácnosti, je zaměstnavatel povinen zařadit na původní práci a pracoviště. Jestliže to není možné proto, že původní práce odpadla nebo pracoviště bylo zrušeno, je zaměstnavatel povinen zařadit je podle pracovní smlouvy. Zaměstnanec se tedy nemusí obávat návratu do zaměstnání, bude v souladu se zákoníkem práce zařazen na původní pracoviště (původní židli).

Po návratu z neplaceného volna lze zaměstnance zařadit v souladu s pracovní smlouvou. Nemusí se tedy nutně jednat o původní pracoviště.

Otcovská a ošetřovné jako odpracovaná doba

Nové nemocenské dávky se v mzdovém účetnictví projeví i jako (ne)odpracovaná doba.

1. Pro účely řádné dovolené

Dlouhodobá péče i dosavadní krátkodobé ošetřovné se bude od června 2018 posuzovat pro účely řádné dovolené jako výkon práce. V tomto smyslu bylo upraveno ustanovení § 216 zákoníku práce. Obdobě tomu bude v případě otcovské poporodní péče, ovšem pouze v situaci, kdy zaměstnanec požádá o rodičovskou dovolenou. Jedná se o stejnou dobu, po kterou je oprávněna čerpat mateřskou dovolenou zaměstnankyně. Mateřská dovolená se zpravidla poskytuje po dobu 28 týdnů (viz § 195 zákoníku práce), pokud bude zaměstnanec čerpat rodičovskou dovolenou pouze po dobu, po kterou mu bude náležet dávka otcovské poporodní péče, bude se logicky pro účely dovolené doba jeho rodičovské dovolené posuzovat jako výkon práce. Jestliže bude otcovská poporodní péče považovaná za neplacené volno, o odpracovanou dobu pro účely řádné dovolené se nejedná. 

Čtěte také: První potíže s otcovskou poporodní péčí

2. Pro účely náhradního plnění zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

Jak pro server Podnikatel.cz vysvětlila Kateřina BeránkováGenerálního ředitelství úřadu práce, dlouhodobé ošetřovné je dávka nemocenského pojištění. Pro účely výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců se doby, za které jsou poskytovány dávky nemocenského pojištění, ale které nejsou pracovní neschopností, nezapočítávají do neodpracovaných hodin, o které se dle § 15 odst. 2 vyhl. č. 518/2004 Sb., zvyšují odpracované hodiny. Informaci doplnila Barbara Hanousek Eckhardováministerstva práce a sociálních věcíPro účely výpočtu přepočteného počtu zaměstnanců se k těmto dávkám přistupuje stejně jako k mateřské dovolené. Jednoduše řečeno – do odpracovaných hodin se započítávat nebudou.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).