Hlavní navigace

Škodu už penězi nevyžehlíte, věc budete muset vrátit do původního stavu

7. 7. 2011
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Nový občanský zákoník počítá se změnou institutu náhrady škody. Zatímco stávající právní úprava upřednostňuje náhradu škody v penězích, nově by se mělo stát primárním řešením uvedení do předešlého stavu.

Svět soukromého práva by se měl již brzy změnit. Poslanci mají totiž na stole zcela nový občanský zákoník, který shrnuje takřka veškeré soukromoprávní vztahy do jedné komplexní normě. Změní se třeba smluvní vztahy a typy, institut náhrady škody či odpovědnost za jednání v dobré víře. Server Podnikatel.cz proto přináší velký souhrn změn, na které by se podnikatelé měli v souvislosti s novým zákoníkem připravit.

Smlouvy už jen podle občanského zákoníku

V poslanecké sněmovně už leží nový občanský zákoník, podle odborníků jeden z přelomových zákonů, který kodifikuje soukromé právo v České republice. Jeho hlavním cílem je upravit takřka veškeré soukromoprávní vztahy v jedné komplexní normě. Dalším neméně podstatným důvodem je opuštění ideologie socialistického práva a schválení nového zákoník, který reflektuje evropskou právní a kulturní konvenci. Stávající občanský zákoník z roku 1964 totiž podle předkladatelů zákona stále odpovídá některým přístupům, které nastolila socialistická legislativa v 50. a 60. letech minulého století.

Vzhledem k tomu, že nový zákoník teprve čeká dlouhý legislativní proces, dá se očekávat, že dozná ještě řady změn. Přesto, jaké novinky se pro podnikatele chystají a na co by se měli připravit? Předně občanský zákoník bude upravovat otázky související s podnikáním, které dnes řeší obchodní zákoník. Návrh upravuje například definici podnikatele, instituty obchodní firmy, závodu, obchodního tajemství nebo jmění. Ze stávajícího obchodního zákoníku se přebírá též úprava prokury. Čtěte více: Na stole je nový zákon. Navrhuje eseróčko s vkladem za korunu a ručení majetkem pro šéfy firem

Dále dojde ke sjednocení závazkového práva, kdy novým zákoníkem dojde k odstranění duplicity stávajícího občanského a obchodního zákoníku v oblasti smluvních vztahů. Ty se budou nově komplexně řídit občanským zákoníkem. Zejména dojde k jednotné úpravě smluvních typů a lhůt za současného zachování ustanovení na ochranu spotřebitele ve vztazích podnikatel – spotřebitel. Podnikatelé již nadále nebudou muset rozlišovat dělení závazkových vztahů dle subjektu vztahů na občanské a obchodní, upřesnil advokát Petr Solský z advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners.

Konkrétně se upraví například kupní smlouva či smlouva o dílo. Do soustavy jednotlivých smluvních typů se zařadí i ty, které v současnosti stojí mimo občanský i obchodní zákoník, třeba pojistnou smlouvu upravenou zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, nebo o pracovní poměr, který dnes upravuje zákoník práce. Oproti dnešní úpravě se věnuje více pozornosti vzniku smlouvy o výkonu funkce, tedy smlouvy, na jejímž základě členové orgánů společnosti nebo družstva spravují její majetek, doplnila pro server Podnikatel.cz Alena Sokolová z advokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS. Nový občanský zákoník rovněž zavádí zásadu, podle níž stavba je součástí pozemku a s tím související zavedení práva stavby. Čtěte více: Vypátrali jsme další absurditu v zákonech. Má dopad na podnikatele

Náhrada škody v novém kabátě

Významných změn dozná institut náhrady škody. Zatímco stávající právní úprava upřednostňuje náhradu škody v penězích, předložený zákoník zakotvuje náhradu škody uvedením do předešlého stavu jako standardní (předvolené) řešení. Od tohoto standardního řešení se soud odchýlí jen ve dvou případech. Navrhne-li to samotný poškozený nebo není-li náhrada uvedením do předešlého stavu dobře možná (např. malba je zcela zničena nebo poškozena natolik, že její restaurování by značně přesahovalo její cenu), vysvětlila Alena Sokolová.

Změny se v oblasti náhrady škod se dotknou také osob, které vykonávají provozní činnost. Těm by nová právní úprava značně ulehčila život, jelikož se ně v současnosti vztahují velice přísná měřítka. Nyní totiž musí podnikatelé platit i takovou škodu, kterou nezavinili, a to i pokud jejímu vzniku nemohli předejít. Návrh občanského zákoníku již nepočítá s trestem pro osoby, jejichž provozní činnost vedla ke vzniku neodvratné škody. Takové osoby se povinnosti nahradit škodu vzniklou z provozní činnosti mohou zprostit, prokážou-li, že vynaložily veškerou péči, kterou lze rozumně požadovat, aby ke škodě nedošlo, dodala Alena Sokolová. Toto se však nebude týkat provozů zvláště nebezpečných, třeba chemiček, kde provozovatel bude i nadále odpovědný za škodu, přestože vynaložil veškerou možnou péči. Čtěte více: Reklamace podle občanského nebo obchodního zákoníku? Obojí je správně

V delším období posílí právní jistota

Názory odborníků na prospěšnost jednotlivých změn se různí. Za výhody právníci označují sjednocení závazkového práva, kdy již nebudou smlouvy podle občanského a obchodního zákoníku. Nový zákoník má dále v delším horizontu posílit princip právní jistoty díky sjednocení celého občanského práva do jednoho předpisu. V současné době je totiž občanské a obchodní právo roztříštěno do necelých dvou stovek zákonných a podzákonných právních předpisů.

Jako jednoznačnou nevýhodu odborníci spatřují v absenci soudní judikatury, která může po přechodnou dobu snížit právní jistotu. Nicméně tato nevýhoda je spojena s každým novým kodexem a výhody kodexu by měly tuto nevýhodu převážit, domnívá se Petr Solský. Každý podnikatel se bude muset s novým zákonem seznámit, aby zjistil, zda v konkrétním případě jde o změny, které zásadně mění chod jeho záležitostí, či jde jen o změny tzv. kosmetické, upozornila Alena Sokolová. Další nevýhodou může být i absence ustanovení zohledňujících otázky týkající se elektronizace nebo internetu. Čtěte také: Jak prodat svoji firmu? Přinášíme 6 hlavních tipů

Podnikatelé jsou mírně optimističtí

Co se týče podnikatelů, tak ti v hodnocení nového zákoníku úplně jasno nemají. Například Hospodářská komora ČR je zatím ve svém hodnocení opatrná a nechce se před definitivní podobou zákoníku příliš vyjadřovat. Serveru Podnikatel.cz však zástupci komory uvedli, že obecně lze říci, že nový občanský zákoník jde správným směrem. Podle nich totiž poskytuje podnikatelům větší volnost pro vzájemnou domluvu. Hospodářská komora též oceňuje, že sjednocení smluv pod občanský zákoník.

Pozitivně se ke změnám vyjádřila i Asociace malých a středních podniků ČR (AMSP ČR). Očekáváme, že touto převratnou rekodifikací dojde k podstatnému zjednodušení, zpřesnění a větší jistotě pro managementy firem, uvedla serveru Podnikatel.cz Eva Svobodová, generální ředitelka AMSP ČR. Větší jistotu pro management přinese podle Svobodové například vymezení obecné povinnosti péče řádného hospodáře nebo zavedení pravidla podnikatelského úsudku. Tedy jedná-li manager řádně, není odpovědný za výsledek.

Právě „beztrestnost“ jednání v dobré víře se ale například nezamlouvá Tomio Okamurovi, tiskovému mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří a agentur. Podle něj to bude v praxi znamenat, že koupená kradená věc se již nebude muset vracet původnímu majiteli. Takže s trochou nadsázky, já vám prodám za korunu Karlštejn a pokud prokážete, že jste ho koupil v dobré víře (tedy že já lhal věrohodně), pak je váš a poškozený se bude muset srovnat se mnou, komentoval serveru Podnikatel.cz Tomio Okamura.

Zástupcům cestovních kanceláří se navíc nelíbí ani další nový paragraf, který by mohl začít platit. Nový občanský zákoník totiž počítá se zavedením povinnosti odškodnit klienty za případnou ztrátu radosti z dovolené. Podle cestovek však jde o vágní definici, která způsobí celému oboru nemalé problémy. S tím však nesouhlasí Karel Eliáš, hlavní tvůrce nového občanského zákoníku. Paragraf podle něj zamýšlí zavázat pořadatele zájezdu k náhradě za ztrátu radosti z dovolené při porušení povinnosti, za niž odpovídá, tedy povinnosti, kterou na sebe vzal ve smlouvě. Trvalý déšť, vedro k padnutí, ba i manželova avantýra s cizinkou sice mohou dovolenou zkazit, ale CK za to nemůže být odpovědná, ledaže by se smluvně zavázala, že se něco takového nestane, doplnil Eliáš již dříve ve svém stanovisku na webu ministerstva spravedlnosti.

Foto: www.isifa.com

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).