Hlavní navigace

Obchodní rejstřík projde malou revolucí. Čtěte, co se změní

17. 9. 2012
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Vláda chystá nový zákon, který by měl změnit fungování obchodního rejstříku. Podnikatelům by novinky měly přinést úsporu času a administrativních nákladů.

Obchodní rejstřík se brzy dočká několika významných změn, které by měly nejen podnikatelům ulehčit jejich činnost. Kromě komplexnosti výpisů by se měly zvýšit i pravomoci notářů, kteří budou moci nově přímo zapisovat do rejstříku. Celý systém zápisů by se tak měl zrychlit a zefektivnit.

Všechna dostupná data na jednom místě 

Vláda před necelými 14 dny schválila Analýzu možností právní úpravy obchodního rejstříku v novém rejstříkovém zákoně, kterou připravilo ministerstvo spravedlnosti a která přináší návrhy, jak by měl obchodní rejstřík nově fungovat. V rámci rekodifikace civilního práva byly již přijaty dvě nové normy. Jedná se o nový občanský zákoník a zákon o obchodních společnostech, které nahradí stávající obchodní zákoník. Právě obchodní zákoník nyní řeší problematiku obchodního rejstříku. Při připravovaní zákona o obchodních společnostech a občanského zákoníku však odborníci dospěli k tomu, že obchodní rejstřík by měl nově upravovat zvláštní zákon. Podnikatelskou veřejností je platné právní úpravě vytýkáno, že podnikatele fakticky nutí, aby se stejnou věcí, jejíž zákonnost již byla posouzena notářem, se ještě obrátil na rejstříkový soud, který pouze provede formální zápis do obchodního rejstříku, uvádí se v analýze.

Nový rejstříkový zákon by se měl dle analýzy zabývat primárně fungováním obchodního rejstříku. Současně by však měl obsahovat novou úpravu zápisu nadací a nadačních fondů, spolků, společenství vlastníků jednotek včetně tzv. “zrcadlení” dat právnických osob a podnikatelů zapisovaných dnes do některých dalších rejstříků, a to prostřednictvím aplikace ARES ministerstva financí. Vedle řešení úpravy samotného obchodního rejstříku je cílem snah ministerstva vytvoření uživatelského prostředí nového rejstříku přívětivého vůči uživatelům z řad široké veřejnosti, napsali tvůrci analýzy.

Čtěte také: Nový obchodní rejstřík: Výpisy zdarma a chytré formuláře pro zápisy a změny

Ministerstvo si hodně slibuje především od “zrcadlení”. Jakmile by kdokoli zadal jméno určité osoby (či jiného základního údaje o této osobě, např. IČO), případně jiné identifikační údaje, zobrazily by se mu zároveň data i z dalších rejstříků, ve kterých jsou údaje o této osobě vedeny. Systém by měl nově vypadat následovně. Zadáte jméno podnikatele, například Petr Blažek, a zobrazí se vám informace o jeho adrese, údaj o jeho působení v obchodních společnostech, a to že má živnostenské(á) oprávnění a je zapsán třeba jako zemědělec. Data navíc půjde získat jako úředně ověřená.

Aby systém takto fungoval, bude muset zřejmě upravit stávající aplikaci ARES, kterou spravuje ministerstvo financí. V případě legislativní úpravy pro ARES by lidé mohli získat výpis, podepsaný zaručeným elektronickým podpisem, který by potvrzoval, ve kterých rejstřících je dotyčný veden. Alternativu tvoří otevření relevantní části registru osob. Vzhledem k její technické náročnosti se ale dá očekávat, že se k ní tvůrci zákona nepřikloní.

Čtěte speciál Obchodní rejstřík

Notáři získají větší pravomoci

Nový rejstříkový zákon bude rovněž řešit otázku, kdo by měl obchodní rejstřík spravovat a kdo bude mít právo do něj činit zápisy. V současnosti obchodní rejstřík spravují rejstříkové soudy, které zároveň vedou sbírku listin. Tyto soudy přezkoumávají návrhy na zápis nových skutečností a nové skutečnosti poté zanáší do obchodního rejstříku. Samotný obchodní rejstřík nyní obsahuje informace o obchodních společnostech (a. s., v. o. s., s. r. o., a. s.), družstvech, zapsaných podnikatelích, organizačních složkách podniku, podnicích zahraniční osoby anebo jejich o organizačních složkách.

Možností, jak a kdo bude rejstřík spravovat, existuje několik. Může zůstat současný stav, kdy rejstříky vedou soudy. Mohl by také vzniknout nový Rejstříkový úřad nebo licencovaní registrátoři, kteří by se o zápisy do rejstříku starali. Jako nejpravděpodobnější se ale jeví varianta, že se převezme současná úprava obchodního rejstříku a zvýší se pravomoci notářů. Ti budou moci provádět přímý zápis do obchodního rejstříku o všech skutečnostech, které sami osvědčili veřejnou listinou.

Čtěte také: Účetní závěrka se zasílá do obchodního rejstříku

Zápis notáře do obchodního rejstříku bude umožněn pouze v případě, kdy dojde ke splnění následujících podmínek:

  • zapisované skutečnosti mají podklad v notářském zápisu sepsaném tímto notářem a souhlas s tímto postupem je obsažen v rozhodnutí orgánu právnické osoby, o kterém je takový notářský zápis sepsán nebo v notářském zápisu o rozhodnutí společníka nebo akcionáře při výkonu působnosti valné hromady nebo je projeven účastníky notářského zápisu v jiném notářském zápisu o právním úkonu. 
  • stejný souhlas s tímto postupem by museli projevit zakladatelé obchodní společnosti nebo družstva/ostatních zapisovaných osob v notářském zápisu o zakladatelském dokumentu.
  • mají-li zapisované skutečnosti podklad ve více notářských zápisech, šlo by takto postupovat jen tehdy, sepsal-li notářské zápisy jeden notář. 
  • osoba, jíž se zápis do obchodního rejstříku týká, popř. její zakladatelé, budou povinni předložit notáři listiny, které mají být kromě notářského zápisu předloženy k návrhu na zápis nebo založeny do sbírky listin. Notář dokumenty digitalizuje a rovnou je uloží do sbírky listin, bude-li to technicky možné. Jestliže notáři nebudou stanovené listiny předloženy, musí odmítnout zápis provést.

Pokud by podmínky splněny nebyly, zůstal by zachován stávající postup řízení o návrhu (zápis provedený soudem).

MM_socky3

Podnikatelé plánované změny vítají

Povolení přímých zápisů pro notáře zjednoduší podle ministerstva spravedlnosti podnikání a zrychlí a zlevní proces zakládání nových firem. Co se týče podnikatelské veřejnosti, ta s plánovanými změnami souhlasí. Co se týče návrhu řešení, považujeme jej za nejvhodnější, neboť by mělo znamenat sjednocení agendy vedení rejstříků pod jeden subjekt a úpravu této agendy v připravovaném rejstříkovém zákoně tak, aby byly dané zápisy co nejméně administrativně náročné a příslušný rejstřík byl pro podnikatele i své další uživatele co nejpřehlednější, potvrdila serveru Podnikatel.cz Lenka Vodná z tiskového oddělení Hospodářské komory ČR.

Nový rejstříkový zákon chce vláda předložit parlamentu na začátku příštího roku, tak aby nejpozději v polovině roku 2013 mohl být zveřejněn ve sbírce zákonů.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).