Hlavní navigace

Obchodníky čekají nové povinnosti. Je to kvůli mimosoudnímu řešení sporů

4. 1. 2016
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Zlepšení vymahatelnosti spotřebitelských práv, úspora nákladů a času pro zúčastněné strany. To by mělo přinést mimosoudní řešení sporů.

Od letoška se budou spory mezi spotřebiteli a obchodníky řešit i mimosoudně prostřednictvím takzvaného mimosoudního řešení sporů nebo také ADR – Alternative Dispute Resolution. Umožňuje to novela zákona o ochraně spotřebitele, která vstoupila v platnost 28. 12. 2015. Ačkoli je zákazník ve sporech s prodávajícím poměrně dobře chráněn i dosud platnou legislativou, samotná vymahatelnost práv ze strany spotřebitele bývá v praxi často obtížná. A to zejména ve chvílích, kdy by se spor měl dostat před soud. Soudní řízení je často finančně i časově náročné, a proto se spotřebitelé do soudních sporů leckdy raději vůbec nepouštějí. Aby měli možnost se účinně bránit, tomu má napomoci právě systém mimosoudních řešení sporů, který zajistí efektivnější a finančně příznivější vymahatelnost spotřebitelských práv.

Lidé se konečně budou moci vyhnout zdlouhavým a náročným soudním řízením. Nástroj mimosoudního řešení sporů bude napomáhat situacím, kdy se budou obě strany snažit spor vyřešit ještě před soudním řízením. Nejpodstatnější výhodou pro spotřebitele bude ale především fakt, že nebude muset rezignovat na svá práva. Zákazník místo aby řešil spor s prodejcem soudně, což ho stojí čas a peníze, obrátí se na konciliátora, komentuje novinku ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Do systému mediace bude ze zákona zapojena Česká obchodní inspekce jako obecný subjekt mimosoudního řešení sporů a specializované orgány, které už spory spotřebitelů mimosoudní cestou řeší v současnosti, tedy Finanční arbitr, Český telekomunikační úřad a Energetický regulační úřad. Specializované spory budou nadále řešeny v režimu správního řízení, subjektům ale přibydou některé informační povinnosti ve vztahu k veřejnosti a ministerstvu průmyslu a obchodu jako příslušnému orgánu odpovědnému za fungování celého systému ve vztahu k Evropské komisi.

Průběh mimosoudního řešení sporu

Ilustrační obrázek.
Autor: Shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Ilustrační obrázek.

Návrh na mimosoudní řešení sporu může České obchodní inspekci podat jen spotřebitel, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy kontaktoval druhou stranu za účelem řešení sporu. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu je zahájeno doručením návrhu s předepsaným obsahem. Prodávající bude mít povinnost do 15 pracovních dnů od vyrozumění poskytnout ČOI své vyjádření k návrhu spotřebitele a oznámit, zda se řízení zúčastní. V případě souhlasu pak dále s inspekcí úzce spolupracovat a poskytovat součinnost k efektivnímu průběhu řešení sporu. Pokud by toto nesplnil, vystavuje se hrozbě pokuty ve výši 1 000 000 korun. Zákon pak podrobně upravuje například náležitosti návrhu na zahájení mimosoudního řešení, otázky doručování, způsoby ukončení a tak dále.

Změnou má být zejména časové omezení doby trvání sporu na 90 dnů od jeho zahájení, u zvláště složitých sporů bude možné dobu prodloužit o dalších 90 dnů, a také to, že mimosoudní řešení spotřebitelských sporů nebude zpoplatněné, upozorňuje Dalibor Kovář, advokát advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners. Své náklady na mimosoudní řízení by si měly uhradit strany samy. V mimosoudním řešení sporů před Českou obchodní inspekcí by mělo jít o takzvanou konciliaci, během níž pracovník inspekce povede strany k urovnání sporu jako nezávislý prostředník, který jim bude případně nápomocen radou a názorem, nebude ale ve sporu rozhodovat. Na základě podkladů ČOI celý spor posoudí a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Výsledkem řízení bude uzavření soukromoprávní dohody stran. Tato dohoda ale nebude vykonatelná, říká Jiří Fröhlich, mluvčí České obchodní inspekce, s tím, že na jejím základě budou mít strany snadnější pozici při případném soudním řízení, kde se budou moci domáhat rozsudku o plnění. 

Postupy ČOI by tedy neměly nahrazovat soudní řízení a zejména nesmějí spotřebitele ani obchodníky zbavovat jejich práva obrátit se pro zjednávání nápravy na soudy. Je také potřeba zdůraznit, že mimosoudní řešení spotřebitelských sporů by měli nakupující využít až v případě, kdy nenaleznou společnou řeč přímo s obchodníkem.

K tématu už jsme psali: Soudit se je drahé, vyzkoušejte rozhodčí řízení nebo mediaci

V původním návrhu novely zákona bylo počítáno s tím, že mimosoudní řešení sporů budou moci vést i jiné subjekty, například profesní komory nebo jiné právnické osoby, které nejsou prodávajícím. Zákonodárci se ale z důvodu obav zneužití pravomocí a velkého množství soukromých subjektů mimosoudně řešících spotřebitelské spory přiklonili k tomu, že pravomoc bude mít jen Česká obchodní inspekce. Proto se objevily obavy. Vyjádřila je například Asociace pro elektronickou komerci. Věřím, že ČOI bude postupovat opravdu nezávisle a férově. Pomůže tak mimo jiné k edukaci spotřebitelů a časem by mohlo sporů paradoxně ubýt. Přesto nelze říct, že by obchodníci volbu ČOI vnímali zcela bez obav. V asociaci jsme přesvědčení, že inspekce nebude zaměňovat či spojovat mimosoudní řešení spotřebitelských sporů s kontrolou a penalizací obchodníků, uvádí prezident asociace Jan Vetyška.

Nové povinnosti pro obchodníky

Systém přinese výhody oběma stranám, tedy jak zákazníkům, tak prodejcům. Základní výhodou pro podnikatele je rychlost řízení. Dá se předpokládat, že celé mimosoudní řešení sporu proběhne v poměrně krátké lhůtě. Další výhodou pro obchodníky je to, že dobrovolná účast v mimosoudním řešení spotřebitelských sporů může napomoci jejich zviditelnění na trhu a posílení jejich dobrého jména i pozice na trhu. Ministerstvo průmyslu a obchodu do budoucna předpokládá i zveřejňování podnikatelů, kteří se zapojili do systému mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

Už před zavedením novinky do praxe – mimosoudní řešení spotřebitelských sporů nabyde účinnosti až 1. února 2016 – musí ale obchodníci začít s úpravou obchodních podmínek. Ty musí být změněny do tří měsíců od nabytí účinnosti ustanovení, tedy právě do začátku února. Dle novely by měl podnikatel nově informovat spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o příslušném orgánu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Za nesplnění povinnosti hrozí opět pokuta až 1 000 000 korun, varuje advokát Dalibor Kovář. Informace musí zahrnovat mimo jiné i internetovou adresu subjektu (www.coi.cz).

dan_z_prijmu

Už jste četli: Vracení nevhodných vánočních dárků nemá s reklamací nic společného

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů má návaznost na směrnici Evropského parlamentu a Evropské rady o alternativním řešení spotřebitelských sporů a na nařízení Evropského parlamentu a Rady o online řešení spotřebitelských sporů. Podle směrnice by všechny členské státy Evropské unie měly umožnit a zajistit, aby veškeré spory mezi spotřebitelem a obchodníkem vzniklé v souvislosti s prodejem zboží nebo poskytováním služeb mohly být předloženy subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, a to i prostřednictvím online prostředků. Zároveň by novela měla reagovat na nařízení Evropského parlamentu a Rady o řešení spotřebitelských sporů online, které s účinností od 9. ledna 2016 zavádí platformu pro řešení sporů online. Spotřebitelům i obchodníkům má umožnit podat stížnost vyplněním elektronického formuláře ve všech úředních jazycích orgánů Unie a připojit příslušné dokumenty. Platforma má být bezplatným nástrojem elektronické správy případů, který umožní subjektům alternativního řešení sporů vést postup řešení sporu se stranami prostřednictvím platformy pro řešení sporů online.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).