Hlavní navigace

Žádost o ošetřovné OSVČ za červen už lze podávat

15. 7. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Aktualizováno: Žádost již je zveřejněna a lze ji podávat (odkaz na formulář v textu). (15. 7. 2020 9:05)
OSVČ, které musely zůstat kvůli koronakrizi doma s dětmi, mohou ode dneška žádat o ošetřovné za červen. Jde o poslední ošetřovné pro OSVČ.

Stejně jako v předchozích měsících se vyplácí 500 Kč denně a OSVČ tak může za červen obdržet 15 tisíc korun. Žádosti o ošetřovné za červen lze podávat do 14. srpna.

Jak žádost o ošetřovné podat

Od dnešních (15. července) 9 hodin půjde podávat žádost o ošetřovné pro OSVČ za červen. Kdo požádal o ošetřovné pro OSVČ za březen, duben a květen a chce i za červen, musí podat žádost znovu. Tu je nutné vyplnit elektronicky. Následně ji lze podat:

 • prostřednictvím datové schránky wnswemb, do předmětu uvést fpcer, nebo
 • originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu:

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15, Praha 1

Obálka musí být označena „fpcer“.

Kdo má elektronicky uznávaný podpis, může žádost zaslat e-mailem podepsanou tímto uznávaným elektronickým podpisem žadatele na fpmpo20@mpo.cz, do předmětu uvést „fpcer“. Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný podpis (§ 5 zák. č. 297/2016 Sb.).

V žádosti musí OSVČ vyplnit název, adresu a webové stránky školského nebo jiného dětského zařízení, popř. sociálního zařízení za účelem jeho snadného kontaktování ze strany MPO pro ověření žadatelem uvedených údajů.

Kdo má na ošetřovné pro OSVČ nárok

Žadatel o ošetřovné pro OSVČ musí podle MPO splňovat podmínky:

 • musí být při podání žádosti a po celou dobu čerpání dotace OSVČ na hlavní činnost; prokáže čestným prohlášením
 • musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě; prokáže čestným prohlášením
 • musí být malým a středním podnikatelem, prokáže čestným prohlášením
 • nesmí mít žádné nedoplatky vůči vybraným institucím (Finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Státní pozemkový úřad, Ministerstvo financí, jako právní nástupce Fondu národního majetku, Státní fond životního prostředí, Státní fond rozvoje bydlení, Celní správa ČR, Státní fond kultury, Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní zemědělský intervenční fond, kraje, obce a svazky obcí) a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie do 12. března 2020; tuto skutečnost prokazuje čestným prohlášením. Tato podmínka se považuje za splněnou i v případě osoby, která má evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České republiky nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, bylo-li povoleno jeho splácení ve splátkách a osoba není v prodlení se splácením splátek.

To, že už byly školy otevřené, nevadí

Podpora je určená OSVČ (za OSVČ se považují i spolupracující osoby), které po uzavření škol či zařízení sociálních služeb kvůli koronaviru nemohly v kontextu s péčí o dítě nebo hendikepovaného člověka (alespoň stupeň I – lehká závislost) vykonávat samostatnou výdělečnou činnost hlavní. Podpořeny budou také OSVČ, které neumístily dítě či osobu závislou na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I do školy nebo jiného zařízení s ohledem na níže uvedené důvody (v žádosti by měly vyplnit jeden, který nejvíce odpovídá jejich situaci).

Důvody, proč dítě nenavštěvovalo školu nebo jiné dětské zařízení, nebo osoba závislá na pomoci jiné osoby nebyla umístěna do zařízení sociální péče, i když byly otevřeny:

 1. Ohrožení zdraví dítěte nebo osoby závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I.
 2. Ohrožení zdraví jiných osob, které žijí s dítětem nebo osobou závislou na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I.
 3. Výrazné omezení kapacity školy nebo jiného dětského zařízení nebo zařízení sociální péče.
 4. Výrazné omezení provozní doby školy nebo jiného dětského zařízení nebo zařízení sociální péče.
 5. Nastavení omezujících režimových opatření ve škole nebo jiném dětském zařízení nebo v zařízení sociální péče.

MPO prosí OSVČ v souvislosti s žádostmi o dvě věci. Aby bez vyzvání neposílaly žádost opakovaně či bez vyzvání nedoplňovaly další informace a také aby při zasílání žádosti poštou jednotlivé listy nesešívaly.

skoleni_18_3

OSVČ pobírající ošetřovné zároveň může:

 • pobírat zároveň kompenzační bonus
 • mít dítě ve střídavé péči – žádá o ty dny, kdy měla dítě ve své péči. Po tuto dobu nemá nárok na ošetřovné druhý rodič
 • mít v péči nevlastní dítě
 • pokračovat ve své ekonomické aktivitě, jako jsou fakturace, provoz e-shopu a další formy práce z domova, DPP/DPČ, pokud nezanedbává účel poskytování dotace – starost o ošetřovanou osobu.
 • být zaměstnaná na částečný úvazek – nesmí z tohoto zaměstnaneckého poměru žádat o OČR, případně čerpat jiné formy podpory na dítě
 • mít u nedoplatků povolený splátkový kalendář / odklad – OSVČ je tak vnímána jako bezdlužná
 • neodvádět nemocenské odvody
 • pobírat příspěvek na bydlení
 • žádat o další podpory. Po jednání s ÚOHS není potřeba ani podporu zapisovat do registru de minimis, nesnižuje se tak limit pro další podpory.

Nárok na ošetřovné naopak nemá:

 • OSVČ na vedlejší činnost
 • OSVČ, na jejíž dítě již pobírá ošetřovné nebo jiný kompenzační příspěvek jiný člen domácnosti (manžel/ka, partner/ka, prarodič apod.). Toto je prokázáno čestným prohlášením. Za kompenzační příspěvek se považuje mateřský / rodičovský příspěvek, příspěvek pěstounské péče, ošetřovné v zaměstnaneckém poměru, nemocenská dávka
 • OSVČ v konkurzu / v úpadku / v exekuci / v likvidaci
 • OSVČ, která dítě samovzdělává doma
 • Osoba pracující na DPP/DPČ (za splnění zákonem stanovených podmínek mohou DPP/DPČ žádat o klasické ošetřovné u České správy sociálního zabezpečení.
 • Jednatelé a společníci v s.r.o.
 • Osoba v pracovní neschopnosti

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).