Hlavní navigace

Ohlášené daňové změny se nekonají, některé přijdou s ročním zpožděním

5. 4. 2013
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Odvolávám, co jsem odvolal, slibuji, co jsem slíbil. Ministerstvo financí a vláda mění avizované novinky v daňovém systému. Podívejte se jak.

Ministerstvo financí upustilo od záměru posunout platnost všech schválených daňových změn na rok 2014. Avizované zrušení výpočtu ze superhrubé mzdy, snížení limitu na odpočet úroků z hypoték nebo plné spuštění Jednoho inkasního místa tak začne až od roku 2015. Vyplývá to z návrhu zákona o změně daňových zákonů, který ministerstvo poslalo vládě. Ta návrh potvrdila s tím, že chce udržet stabilní podnikatelské prostředí, které je na změny v oblasti daní citlivé.

Ilustrační obrázek.
Autor: www.isifa.com

Některé daňové změny se prý odkládají s ohledem na stabilitu podnikatelského prostředí.

Naopak už od příštího roku začne platit například prodloužení lhůty pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů na tři roky a zvýšení maximálního limitu pro odpočet u darů na veřejně prospěšné účely u fyzických osob. Cílem změn je sladit daňové právo s rekodifikací soukromého práva, především novým občanským zákoníkem. Dále posunujeme účinnost některých důležitých opatření o rok dříve. Jedná se o prorůstové kroky v oblasti podpory vědy a výzkumu, podpory exportu a venkova. Dále chceme více podpořit dobrovolnou solidaritu zvýšením limitu pro odpočet darů na veřejně prospěšné účely, uvedl pro ČTK ministr financí Miroslav Kalousek.

Změny přijdou postupně

Projekt Jednoho inkasního místa, kde by lidé měli na jednom místě odevzdávat daňová přiznání, sociální a zdravotní pojištění, bude spuštěn ve dvou fázích. Od ledna 2014 budou moci poplatníci dobrovolně podávat sjednocené formuláře na jednom místě elektronicky. Sjednocené formuláře se budou týkat daně z příjmů fyzických osob, pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Od ledna 2015 budou lidé muset Jedno inkasní místo využívat povinně.

Vedle toho návrh zákona ruší zákon o dani dědické, darovací a z převodu nemovitosti. Daň dědická a darovací bude transformována do daní z příjmů při zachování současných osvobození. Daň z převodu nemovitosti bude nahrazena daní z nabytí nemovitých věcí. Její úprava byla předložena samostatně.

Bude platit od 1. 1. 2014

 1. Úprava způsobu zdanění příjmů ze závislé činnosti tak, aby samostatným základem daně pro daň vybíranou srážkou zvláštní sazbou byly příjmy, které nepodléhají veřejným pojistným, tedy příjmy z dohody o provedení práce podle zákoníku práce a současně se z téhož důvodu zvyšuje hranice měsíčního příjmu z 5 000 na 10 000 korun.
 2. Zvýšení hranice osvobození u příjmů z příležitostných činností nebo z příležitostného pronájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem (samostatně hospodařícím rolníkem) z 20 000 na 30 000 korun.
 3. Možnost platit vybrané daně inkasem či prostřednictvím SIPO (například daň z nemovitých věcí, zálohy na dani z příjmů).
 4. Zrušení zaměstnaneckého zvýhodnění (zaměstnanecký paušál) v návaznosti na neschválení zrušení osvobození zaměstnaneckého stravování (stravenky).
 5. Zvýšení maximálního limitu pro odpočet darů na veřejně prospěšné účely u fyzických osob na 15 %, u právnických osob sjednocení limitu na 10 %.
 6. Zjednodušení tvorby opravných položek k pohledávkám.
 7. Prodloužení lhůty pro osvobození příjmů fyzických osob z prodeje cenných papírů z šesti měsíců na 3 roky a zavedení ročního limitu 100 000 korun pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů, které nejsou součástí obchodního majetku.
 8. Nulová sazba daně u vybraných investičních fondů a důsledné zdanění výplat ze systému kolektivního investování včetně podílů na zisku, a to v návaznosti na nový zákon o investičních společnostech a investičních fondech změna terminologie a zpřesnění daňového režimu.
 9. Zvýšená podpora výzkumu a vývoje rozšířením o odpočet od základu daně také v případě pořízení výsledků výzkumu a vývoje od výzkumných organizací a meziročního přírůstku.
 10. V rámci podpory exportu rozšíření možnosti zahrnování hodnoty nesplacených pohledávek do daňových nákladů, a to do výše přijatého pojistného plnění.
 11. Osvobození dividend a veškerých podílů na zisku pro fyzické a právnické osoby vyplácené mezi tuzemskými poplatníky a poplatníky EU, Švýcarska, Norska a Islandu.

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).