Hlavní navigace

Omezení povinnosti pro povinný audit dle připravené novely zákona o účetnictví

20. 3. 2024
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Novela zákona o účetnictví, která by měla být účinná od roku 2025, přinese mnoho novinek. Pokud účinnosti nabude dle návrhu, měla by v zákoně mimo jiné posunout i limity pro povinný audit, a to už od roku 2025.

Novela zákona o účetnictví, která by měla nahradit dosavadní znění zákona již od příštího roku, by měla kromě modernizace účetnictví také pozměnit některé ze zažitých účetních metod, snížit administrativní zátěž a zajistit kompatibilitu s mezinárodními účetními předpisy. Jednou z novinek, kterou zákon o účetnictví přinese, je posunutí hranic pro povinný audit.

dan_z_prijmu

Co se dozvíte v článku
  1. Účetní závěrka v zákoně o účetnictví
  2. Proč se provádí audit účetní závěrky?
  3. Audit účetní závěrky dle dosavadní právní úpravy
  4. Kritéria pro povinný audit účetní závěrky
  5. Zúžení povinnosti auditu dle novely zákona

Účetní závěrka v zákoně o účetnictví

Všechny účetní jednotky sestavují tzv. účetní závěrku, zpravidla potom k rozvahovému dni. V takovém případě se jedná o tzv. řádnou účetní závěrku. Zákon o účetnictví však stanovuje i jiné okamžiky, ke kterým se účetní závěrka sestavuje. V takovém případě se potom jedná o mimořádnou nebo mezitímní účetní závěrku.

Účetní závěrka se sestavuje z účetních výkazů a jedná se o nedílný celek, který je složen z rozvahy, výkazu zisků a ztráty a dále přílohy. Některým účetním jednotkám však zákon o účetnictví stanovuje povinnost sestavovat i další výkazy – výkaz o změnách ve vlastním kapitálu nebo přehled o peněžních tocích. Některé účetní jednotky mají navíc povinnost nechat ověřit účetní závěrku auditorem.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).