Hlavní navigace

OSVČ sice získají nárok na ošetřovné, prvních 14 dnů ale nedostanou nic

27. 2. 2024
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
OSVČ, které si platí nemocenské pojištění, by měly získat nárok na ošetřovné. To se jim však bude případně vyplácet až od 15. dne trvání pracovní neschopnosti.

Bude tak platit stejný systém jako u nemocenského. Nárok na ošetřovné by měli získat i lidé pracující na dohody a zahraniční zaměstnanci. Nejen tyto novinky přináší novela zákona o nemocenském pojištění, kterou bude projednávat vláda.

Co se dozvíte v článku
  1. Nově bude stačit mít nemocenské pojištění i ze zaměstnání
  2. OSVČ získají nárok na ošetřovné, ale…
  3. Také dohodáři budou moct dostávat ošetřovné
  4. Dohodáři získají nárok i na otcovskou
  5. OSVČ budou muset nově komunikovat elektronicky

Nově bude stačit mít nemocenské pojištění i ze zaměstnání

Aktuálně platí, že OSVČ mají nárok na dávky (a to pouze na některé) nemocenského pojištění jen za předpokladu, že splnily podmínku tříměsíční čekací doby z nemocenského pojištění OSVČ. Pouze u peněžité pomoci v mateřství se vyžaduje pro nárok na tuto dávku účast na nemocenském pojištění v systému OSVČ po dobu aspoň 180 dnů v posledním roce před nástupem na tuto dávku. Podmínka čekací doby byla do zákona o nemocenském pojištění zavedena jako ochranný prvek, eliminující možné spekulativní chování některých OSVČ. Tato podmínka ovšem negativně dopadá například i na ty OSVČ, které bezprostředně po skončení pojištěného zaměstnání zahájí samostatnou výdělečnou činnost a krátce poté onemocní, doplňuje se v důvodové zprávě k novele zákona o nemocenském pojištění.

Nově bude platit, že pokud se OSVČ přihlásí k dobrovolnému nemocenskému pojištění do 8 dnů po skončení zaměstnání a ve skončeném zaměstnání byla účastna nemocenského pojištění v posledních 3 měsících po celou dobu trvání zaměstnání, nebude se na ni vztahovat tříměsíční čekací doba pro vznik nároku na dávku nemocenského pojištění. Přihláška k nemocenskému pojištění OSVČ musí být doručena na ÚSSZ nejpozději 8. den po skončení zaměstnání, i kdyby tímto dnem byla sobota, neděle nebo svátek. Účast na nemocenském pojištění OSVČ nemůže vzniknout přede dnem, v němž ÚSSZ obdrží přihlášku, upřesňuje důvodová zpráva.

OSVČ získají nárok na ošetřovné, ale…

Další novinkou je, že se zavede i pro OSVČ nárok na ošetřovné. Podmínkou bude dobrovolná účast na nemocenském pojištění. Pro OSVČ bude platit stejná úprava, která dosud platila jen pro zaměstnance a týká se podmínek nároku na ošetřovné, podpůrčí doby a výše ošetřovného.

Aby OSVČ získaly nárok na ošetřovné, musí žít s ošetřovanou osobou ve společné domácnosti nebo patřit do okruhu osob blízkých. OSVČ se též bude moct jednou vystřídat v ošetřování (péči). V případě vzniku nároku na ošetřovné z důvodu ošetřování (péče) o další osobu má nárok na poskytování po dobu souběhu nároků jen z prvního případu, při uplatňování nároku na ošetřovné bude také postupovat obdobně jako zaměstnanec, jen žádost bude podávat přímo ÚSSZ, píše se v důvodové zprávě.

Zároveň však má i u ošetřovného platit, podobně jako u nemocenského, že OSVČ nebude mít nárok na poskytování ošetřovného v prvních 14 dnech trvání dočasné pracovní neschopnosti.

Také dohodáři budou moct dostávat ošetřovné

Novinky se dotknou i dohodářů. I zaměstnanci činní na dohody budou mít nově nárok na ošetřovné. Podmínkou bude, aby pojištění zaměstnance trvalo aspoň ve 3 kalendářních měsících bezprostředně před kalendářním měsícem, v němž u zaměstnance vznikla potřeba ošetřování (péče). Nárok na sociální ochranu tak vznikne i zaměstnancům, kteří z logických důvodů nemohou dosáhnout na dávku, a to jen proto, že sociální událost, kterou je potřeba ošetřování (péče), nastala např. na počátku měsíce, a zaměstnanec tak nedosáhl částky rozhodného příjmu pro účast na nemocenském pojištění, ačkoli v případě, pokud by neošetřoval nebo nepečoval o rodinného příslušníka, by tohoto příjmu pravděpodobně dosáhl, uvádí se v důvodové zprávě.

Dohodáři získají nárok i na otcovskou

Nejde navíc jen o ošetřovné. Zaměstnancům při výkonu zaměstnání malého rozsahu nebo činným na základě dohody o provedení práce, pokud pojištění zaměstnance trvalo aspoň ve 3 kalendářních měsících bezprostředně před kalendářním měsícem, v němž u zaměstnance vznikla stanovená sociální událost, vznikne nárok i na otcovskou.

OSVČ budou muset nově komunikovat elektronicky

Novela dále přináší i změny v oblasti podání OSVČ vůči ČSSZ. Kvůli zavedení datových schránek pro většinu OSVČ navrhuje ministerstvo zavést u ČSSZ postup obdobný postupu orgánů finanční správy, kde je již v současné době zavedena povinná elektronická komunikace se správcem daně, má-li osoba zřízenou datovou schránku (ze zákona). Cílem je zajistit co nejvyšší míru elektronizace veřejné správy. Proto se navrhuje, aby byla dána povinnost činit vybraná podání, má-li OSVČ zpřístupněnu datovou schránku ze zákona, pouze elektronicky také v oblasti sociálního a nemocenského pojištění OSVČ. 

U nemocenského pojištění se má jednat o přihlášku k dobrovolnému nemocenskému pojištění OSVČ a o podání žádosti o dávky nemocenského pojištění, tedy o peněžitou pomoc v mateřství; o dlouhodobé ošetřovné a o otcovskou. U sociálního pojištění bude nutné podat elektronicky oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti, přihlášku k účasti na důchodovém pojištění a přehled o příjmech a výdajích za uplynulý kalendářní rok a o pojistném placeném OSVČ.

Content First

Bude nicméně platit úleva v případě technických problémů. Podání nebo jiný úkon může OSVČ učinit v listinné podobě zasláním nebo předáním příslušné ÚSSZ, pokud toto nebude schopna činit v elektronické podobě z prokazatelných objektivních technických důvodů (např. z důvodu výpadku elektřiny).

Pokud novela, o které by brzy měla jednat vláda, projde celým legislativním procesem, nabude účinnosti na začátku roku 2025.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).