Hlavní navigace

Plátci DPH, připravte se. Reverse – charge se má rozšířit na další druhy zboží

7. 10. 2014
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Tuzemský režim reverse – charge se rozšíří o další druhy zboží. Počítá s tím nové nařízení vlády. Čtěte, kterých kategorií zboží se má opatření dotknout.

Režim reverse – charge (česky přenesení daňové povinnosti) u DPH by se měl brzy rozšířit o další kategorie zboží. Alespoň s tím počítá nařízení předložené ministerstvem financí, které se nyní nachází v připomínkovém řízení. Kromě dosud platných zboží a služeb by se měl reverse – charge uplatňovat i u dodání mobilních telefonů, herních konzolí, tabletů a laptopů, dodání obilovin a technických plodin či u dodání surových či polozpracovaných kovů, včetně drahých kovů.

Do režimu reverse – charge přibudou další položky

Ilustrační obrázek.
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Do režimu reverse – charge spadnou další druhy zboží.

Tuzemský systém reverse – charge se v posledních letech začíná čím dál více rozšiřovat a zahrnovat nové a nové zboží a služby. Režim, který se dříve uplatňoval jen při dodávkách zboží a poskytování služeb u tzv. intrakomunitárních dodávek (EU a třetí země), se od roku 2011 vztahuje i na tuzemská plnění. Původně se reverse – charge uplatňoval jen při dodávkách zlata. Poté přibyly dodávky šrotu a odpadu a obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Od 1. ledna 2012 se tuzemský režim reverse – charge vztáhl i na poskytnutí stavebních a montážních prací.

Čtěte více: Tuzemský reverse – charge: od ledna 2012 i pro stavební a montážní práce

Nyní ministerstvo financí navrhuje, aby se režim reverse charge uplatnil i na další kategorie zboží. Umožňuje mu to novela zákona o DPH, která začne platit na počátku příštího roku a která zavádí dva dočasné režimy přenesení daňové povinnosti. V prvním z těchto dočasných režimů v § 92f zákona o DPH se umožňuje nařízením vlády vybrat z množiny plnění uvedených v příloze č. 6 zákona o DPH, upřesňuje se v důvodové zprávě k nařízení, které se s novinkou v zákoně pojí.

Konkrétně se tuzemský reverse – charge bude nově vztahovat na dodání mobilních telefonů, zařízení s integrovanými obvody, dodání herních konzolí, tabletů a laptopů, dodání obilovin a technických plodin, včetně olejnatých semen a cukrové řepy, dodání surových či polozpracovaných kovů, včetně drahých kovů. U dodání mobilních telefonů, zařízení s integrovanými obvody, dodání herních konzolí, tabletů a laptopů, se pak režim reverse – charge použije jen tehdy, pokud celková částka základu daně za dodávku tohoto zboží na daňovém dokladu překročí částku 100 000 Kč.

Jak se dále píše v důvodové zprávě, u druhého dočasného režimu nová úprava opravňuje nařízením vlády na dobu maximálně devíti měsíců stanovit používání režimu přenesení daňové povinnosti a další vybraná plnění. Musí jít však o plnění, u nichž Evropská komise potvrdila, že proti použití režimu přenesení daňové povinnosti při dodání tohoto zboží nebo poskytnutí této služby nemá námitky. Navrhované nařízení vlády prozatím neobsahuje právní úpravu pro mechanismus rychlé reakce, protože ČR doposud nedetekovala žádné případy náhlých a rozsáhlých podvodů, které by vyhovovaly podmínkám použití postupu podle tohoto mechanismu, vysvětluje se v důvodové zprávě.

Co je vlastně tuzemský reverse – charge

Režim reverse-charge přenáší povinnosti plátce (poskytovatele plnění) přiznat a zaplatit daň na výstupu za uskutečnitelné zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku na plátce, který toto plnění přijal (příjemce plnění). Zjednodušeně řečeno povinnost přiznat daň má příjemce (odběratel), nikoli plátce (dodavatel) plnění. Režim reverse – charge se uplatňuje u vybraného zboží a služeb, které stanovují právní předpisy.

Příklad

Pan Blažek je plátce DPH a poskytl firmě pana Jelínka stavební a montážní práce v hodnotě 200 tisíc korun. Vzhledem k tomu, že jde o služby stanovené v zákoně, spadají pod režim reverse – charge. Pan Blažek tak vystaví fakturu bez výše DPH, kterou je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění, tedy pan Jelínek. Pan Jelínek následně zodpovídá za správně stanovenou sazbu daně a vypočtenou DPH.

Ač se zdá režim reverse – charge poměrně jasný, v praxi přináší některým podnikatelům nemalé potíže. Problém spočívá v zařazení poskytovaných služeb do příslušného číselného kódu Klasifikace produkce. Podnikatelé totiž většinou vykonávají více činností a stává se, že nedokáží sami posoudit, zda pod tuzemský režim reverse – charge spadají.

Reverse – charge jako nástroj proti daňovým podvodům

Samotný režim reverse – charge slouží státu jako účinný nástroj v boji proti daňovým podvodům, Jde především o podvody v řetězci, kdy poskytovatel příslušného plnění (dodavatel zboží nebo poskytovatel služby) neuhradí daň na výstupu, zatímco konečný příjemce tohoto plnění uplatní nárok na odpočet daně na vstupu. Mechanismus přenesení daňové povinnosti, který spočívá v tom, že povinnost přiznat DPH se přesouvá z poskytovatele plnění na jeho příjemce, odstraňuje možnost vzniku tohoto typu podvodu, vysvětluje ministerstvo financí v důvodové zprávě k předloženému nařízení vlády.

Content First

Režim reverse – charge má proto v oblibě i stávající ministr financí Andrej Babiš. Ten v polovině roku na zasedání rady ministrů financí ECOFIN dokonce navrhl, aby se režim reverse -charge uplatňoval na všechny služby a zboží. Po posledním setkání ministrů financí zemí střední Evropy před několika dny ale od tohoto plánu již ustoupil. Prioritou je nyní podle Babiše boj proti daňovým únikům u pohonných hmot.

Čtěte také: Babiš navrhuje EU, aby režim reverse – charge platil na všechno zboží a služby

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).