Hlavní navigace

Chcete podnikatelský úvěr? Banky se o vás poperou

21. 1. 2008
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Každý člověk se někdy může ocitnout v situaci, kdy mu pro uskutečnění životních a osobních plánů nestačí pouze vlastní příjem nebo léty vytvořené úspory. To platí i v případě podnikatelských subjektů a jejich cílů. Jednou z možností, jak získat dodatečné finance, je podnikatelský úvěr.

Podnikatel se může mnohokrát setkat s finančními problémy, které si ani nemusí primárně způsobit vlastním zaviněním. Častokrát se stává, že jsou odběratelé nesolventní, opožďují se v platbách, a pak živnostníkovi chybí předpokládané finanční prostředky na zajištění pravidelného chodu společnosti nebo na její další rozvoj.

Úvěry pro každou potřebu

Podnikatelské úvěry mají na českém bankovním trhu hojné zastoupení, většina bank si uvědomuje důležitost podnikatelského potenciálu a snaží se malým firmám vyjít v rámci úvěrové nabídky co nejvíce vstříc. Jak uvádí Zuzana Čepelková, specialistka externí komunikace Komerční banky, a.s., malí a střední podnikatelé využívají zejména provozní úvěry. „Úvěrem nejčastěji řeší překlenutí přechodného nedostatku finančních prostředků způsobeného například zpožděním plateb odběratelů,” doplňuje.

„Nejvíce prodávaným produktem je kontokorent (provozní úvěr). Důvodem je skutečnost, že klient může čerpat peněžní prostředky dle své potřeby do výše schváleného úvěrového rámce,” říká Denisa Salátková, z oddělení externí komunikace Poštovní spořitelny, a.s.

Tomáš Kofroň, mluvčí Raiffeisenbank, a.s., uvádí jako nejčastější důvod žádosti o úvěr snahu o rozvoj firmy. „Podnikatelé si úvěry nejčastěji berou na rozšíření výroby, investice do nových technologií či strojů, rozšíření kapacity, nákup nových budov určených k podnikání apod.,” dodává a zároveň tím zmiňuje možnosti dalšího produktu, investičního úvěru.

Cesta k úvěru

V případě potřeby finančních prostředků čeká zájemce o úvěr několik základních a obecně platných kroků:
1. vyplnění žádosti a předložení požadovaných dokumentů
2. bankou provedená analýza dodaných dokumentů
3. schválení v případě splnění požadovaných podmínek (viz. text dále)
4. příprava smluvní dokumentace a podpis
5. čerpání úvěru

Příklady z praxe

Rozhodne –li se podnikatel pro provozní úvěr, podle Čepelkové z Komerční banky může další vývoj po podání žádosti odpovídat tomuto příkladu :

Podnikatel potřebuje půjčit peníze na rozvoj podnikání nebo firmy. Úvěr ve výši 500 000 Kč chce splácet 5 let. Bankovní poradce zájemci o úvěr nabídne např. Profi úvěr s úrokovou sazbou 8,5 %. Tento úvěr je speciálně určen malým a středním firmám. Díky zkrácenému a zjednodušenému schvalovacímu řízení je snadno a rychle dostupný. Vyhodnocení a poskytnutí úvěru trvá ve většině případů 3–5 dní. Vyhodnocení žádosti o úvěr je zdarma, za poskytnutí úvěru klient zaplatí 0,6 % min. 1000 Kč a za měsíční vedení úvěrového účtu 300 Kč. Měsíční splátka jistiny bude v tomto případě 13 889 Kč, průměrná měsíční splátka jistiny i úroků bude ve výši 15 709 Kč.

V případě neúčelového investičního úvěru zajištěného nemovitostí do 5 miliónů Kč předkládá Mikuláš Duda, account manager Ogilvy PR Prague, zastupující společnost GE Money Bank, a.s. další příklad :

Klient předkládá dokumenty potřebné k hodnocení úvěru a podepisuje žádost o úvěr, banka hodnotí/provádí analýzu klienta (do 1 dne). Při kladném posouzení je provedeno ocenění předmětu zajištění (zprostředkuje klientovi banka). Klient podává návrh na vklad zástavního práva ve prospěch banky na katastru nemovitosti (dokumentaci připraví klientovi banka). Banka připraví smluvní dokumentaci – podpis klienta. Úvěr je čerpán na základě provedeného návrhu na vklad zástavního práva (nečeká se na zapsání zástavního práva). Úvěr je načerpán na běžný účet klienta a o použití prostředků rozhoduje klient sám.

Chci úvěr. Co musím splňovat?

Pokud je podnikatel klientem Komerční banky, stačí mu předložit doklad totožnosti a aktuální doklad opravňující k podnikání. „Podnikatel, který nemá v KB účet vedený déle než 6 měsíců nebo nový klient, musí pro posouzení úvěru kromě identifikačních dokladů a aktuálního dokladu opravňujícího k podnikání předložit také poslední daňové přiznání. Podnikatelé, kteří vedou účetnictví, předkládají aktuální finanční výkazy. Nevyžadujeme potvrzení finančního úřadu nebo Správy sociálního zabezpečení, postačuje čestné prohlášení klienta,” uvádí Čepelková podmínky pro zažádání o úvěr.

Minimálně jedno uzavřené účetní období je jedním z hlavních předpokladů, které osoba žádající o podnikatelský úvěr musí splnit ve většině bankovních institucí na českém trhu. Podle Dudy v rámci nabídky GE Money Bank existuje výjimka, a to v případě vybraných profesních skupin, které podnikatelskou historii doložit nemusí (jedná se o profesní skupiny lékařů, stomatologů a veterinářů). Jak doplňuje Vít Červinka, specialista na podnikatelské úvěry Volksbank a.s., podnikatel, který chce využít nabídky úvěrových služeb, musí splňovat vedle výše uvedené podmínky další náležitosti. „Nesmí být v konkurzu nebo likvidaci, ani mít podaný návrh na konkurz či likvidaci, žádné negativní informace z centrálního registru úvěrů a bankovního registru klientských informací, nesmí mít záznam v interní dlužnické databázi Volksbank a nesmí mít dluhy po splatnosti vůči finančnímu úřadu a SSZ.”

Podnikatelské úvěry – dlouhodobý trend?

Jak uvádí Červinka, poptávka po podnikatelských úvěrech je stabilně vysoká. „Dlouhodobý růst národního produktu, růst průmyslové výroby přirozeně živí i poptávku po úvěrech pro malé a střední podniky. Rozhodně můžeme říci, že poptávka po firemních úvěrech již několik let roste řádově o desítky procent,” komentuje využívání podnikatelských úvěrů Duda. S podobným názorem přichází i Čepelková. „Několik posledních let pozorujeme dynamický nárůst objemu úvěrů poskytnutých malým firmám a podnikatelům. Meziroční nárůst objemu úvěrů poskytnutých v tomto segmentu je v letech 2006 a 2007 ve výši 25%.”

Široká nabídka, obtížnější rozhodování

Pokud někdo uvažuje o úvěrovém produktu, má ztížené rozhodování v tom ohledu, že je nabídka na trhu opravdu rozmanitá. Požadavky klientů přibývají, banky se na to snaží pružně reagovat a zvyšuje se možnost najít opravdu vhodný produkt šitý téměř na míru. „Každý případ posuzujeme individuálně – snažíme se dostupnost úvěrových produktů neustále rozšiřovat a zároveň s klientem probíráme jeho potřeby i možnosti splácet. Na základě toho doporučíme produkt, který odpovídá potřebám podnikatele a je pro něho dostupný. Vždy je potřeba vycházet se znalostí situace konkrétního podnikatele,” říká Čepelková.

„Při splnění předem daných podmínek klientovi garantujeme schválení úvěru a rychlost vyřízení celého procesu,” připojuje Červinka k již zmíněným specifickým řešením požadavků klienta další pozitiva úvěrového obchodu. Dle jeho slov jsou samozřejmostí také výhodné ceny (úroky, poplatky), které se v tomto segmentu klientů pohybují pod průměrem trhu.

Anketa

Máte v současnosti některý z podnikatelských úvěrů?

7 %
75 %
17 %
Odpovědělo 351 čtenářů.

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).