Hlavní navigace

Pobyt v zahraničí je nutné zdravotní pojišťovně doložit

14. 9. 2015
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Od září dochází ve zdravotním pojištění k několika změnám. Upravují se pravidla pro změnu zdravotní pojišťovny, ale i pro pobyt v zahraničí.

Změny ve zdravotním pojištění se tradičně očekávají od začátku nového roku. Nesporně se bude jednat o novou výši minimální zálohy na pojistné a zvýšení vyměřovacího základu osob, za které platí zdravotní pojištění stát. Očekává se i vyšší minimální vyměřovací základ pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné v souvislosti s připravovaným zvýšením minimální mzdy. Počínaje zářím 2015 však nabyla účinnosti novela č. 200/2015 Sb., která přinesla několik změn do oblasti zdravotního pojištění. Ty nejvýznamnější se týkají dlouhodobých pobytů pojištěnců v cizině a postupu při změně zdravotní pojišťovny.

Čtěte také: Vláda zvyšuje minimální mzdu. Snížíme zaměstnanecké benefity, hrozí podnikatelé

Dlouhodobý pobyt v cizině

Při krátkodobém pobytu v zahraničí (méně než 6 měsíců) je pojištěnec nadále účastníkem českého systému veřejného zdravotního pojištění. Musí platit pojistné a plnit veškeré povinnosti dané zákonem. Požádat o vynětí z českého systému zdravotního pojištění mohou na základě § 2 odst. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění pouze osoby, které pobývají (resp. budou pobývat) v cizině dlouhodobě.

Informace se týkají pobytu v cizině, pro pobyt v zemích Evropské unie platí jiná pravidla. 

Za dlouhodobý pobyt v cizině se považuje podle § 8 odst. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění pouze nepřetržitý pobyt delší než 6 měsíců. K vynětí ze zdravotního pojištění v České republice je třeba splnit tři podmínky: 

  1. Nepřetržitý pobyt v cizině potrvá nejméně 6 měsíců.
  2. Zdravotní pojištění v cizině potrvá po celou dobu pobytu v cizině.
  3. Na pracoviště zdravotní pojišťovny bylo doručeno písemné Prohlášení o dlouhodobém pobytu v cizině.

Taková osoba nebude až do dne návratu z ciziny účastníkem zdravotního pojištění v ČR, tedy neplatí pojistné a nemá nárok na úhradu zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění.

Změna od září 2015

Pokud pojištěnec dlouhodobě pobývá v cizině, a z tohoto důvodu u nás neplatí zdravotní pojištění, musí nově zdravotní pojišťovně po svém návratu doložit, že platil zdravotní pojištění jinde. Jestliže odjede do zahraničí a následně nepředloží doklad o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině na celou dobu trvání pobytu, je nucen i v případě, že nebyl v cizině pojištěn byť jediný den, doplatit české zdravotní pojišťovně celé pojistné. A to za celou dobu, kdy byl v zahraničí, nebo pouze za dobu, k níž nedoloží doklad o zaplaceném pojištění v cizině.

Ilustrační obrázek
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Po návratu z pobytu v cizině musíte nově předložit doklad o zdravotním pojištění.

V praxi to tedy znamená, že nadále se při dlouhodobém pobytu v cizině pojištěnec z našeho zdravotního pojištění odhlašuje, ale po příjezdu musí počínaje 1. září 2015 doložit doklad o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině a jeho délce. Pokud tak neučiní, doplatí pojištění za celou dobu, jako by k řádnému odhlášení nedošlo. Potěšující je, že zdravotní pojišťovny v těchto případech penále vymáhat nebudou. To platí i pro případy, kdy pojištění v zahraničí nepokrývá celou dobu pobytu. Opět je ale potřeba doplatit zpětně pojistné za každý kalendářní měsíc, ve kterém nebyl pojištěnec v cizině pojištěn.

dan_z_prijmu

V důvodové zprávě k novele zákona se píše, že změny mají rovněž předcházet případům, kdy se osoba účelově přihlásila po dlouhodobém pobytu v zahraničí do systému veřejného zdravotního pojištění, aby mohla čerpat relativně levnou péči v České republice. Po jejím poskytnutí se opět odhlásila z důvodu dlouhodobého pobytu v cizině. Zavádí se proto dvouměsíční lhůta, po níž se pojištěnec nebude moci po návratu z dlouhodobého pobytu v cizině odhlásit.

Změna zdravotní pojišťovny

Od roku 2011 mohl pojištěnec změnit zdravotní pojišťovnu pouze jednou za rok, a to vždy k 1. lednu. Požádat o změnu musel nejpozději 6 měsíců před možnou změnou, tudíž do 30. června předchozího roku. Toto ustanovení bylo dlouhodobě kritizováno jako neopodstatněné omezení doby, po kterou se může pojištěnec rozhodnout o změně zdravotní pojišťovny. Nadále platí, že zdravotní pojišťovnu může pojištěnec změnit pouze jednou za rok, ovšem jsou stanoveny termíny dva – vždy od začátku pololetí po dobu tří měsíců, tj. od ledna do března, nebo od července do září. Žádost o změnu pojišťovny se podává písemně. Osoby samostatně výdělečně činné musí navíc k přihlášce přiložit potvrzení o výši záloh, které byly hrazeny předchozí zdravotní pojišťovně. Přihláška se podává pojišťovně, ke které chce pojištěnec přejít, ta jej následně od předchozí pojišťovny odhlásí. Čtěte také: Chcete změnit zdravotní pojišťovnu? Platí pro to nová pravidla. Čtěte jaká

Jak vysvětlil Oldřich Tichý, mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny, pro server Vitalia.cz: Přihlášku musíte podat v průběhu kalendářního pololetí bezprostředně předcházejícího tomu, ve kterém má ke změně pojišťovny dojít, nejpozději tři měsíce před požadovaným dnem změny. To znamená od 1. ledna do 31. března, abyste byli přehlášeni k 1. červenci téhož roku, či od 1. července do 30. září, abyste byli přehlášeni k 1. lednu roku následujícího. Ve druhém a čtvrtém čtvrtletí kalendářního roku přihlášku k jiné zdravotní pojišťovně podat nelze. Čtěte více: Změna zdravotní pojišťovny má nová pravidla

Termín podání přihlášky Klientem nové ZP
od 1. ledna do  31. března od 1. července
od 1. července do 30. září od 1. ledna

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).