Hlavní navigace

Pojištění právní ochrany. Dobrá volba hlavně pro malou firmu

14. 9. 2015
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Víte, k čemu slouží pojištění právní ochrany a proč je výhodné zejména pro malé firmy? Jestli ne, začtěte se do následujícího článku.

Malé firmy mají jednu velkou nevýhodu. Obvykle nemají právní oddělení a často ani peníze na právníka v případě, kdy se dostanou do problémů a chtěly by je řešit soudně. I nepříliš složitý soudní spor dokáže silně nabourat firemní rozpočet, proto mnoho podnikatelů raději ustoupí a nad věcí mávne rukou. Na trhu je ale produkt, který těmto neočekávaným nákladům předchází. Jmenuje se pojištění právní ochrany a je mimo jiné připraven i pro potřeby podnikatelů. Tento pojišťovací produkt je řešením pro ty, kteří si nemohou dovolit, nebo nechtějí platit právníky a soudní výdaje, ale potřebují k prosazení svých oprávněných zájmů využít právních služeb.

Podnikat je z hlediska práva poměrně složité. A zvlášť menší firmy mají problém sledovat složitou a často se měnící legislativu. Pojištění právní ochrany podnikatele je na místě i proto, že mezi firmami i běžnými lidmi roste právní povědomí, a tím pádem i počet soudních sporů. Například v novém občanském zákoníku je upravena povinnost nahradit škodu vzniklé druhé straně. K této náhradě je podnikatel povinen nejen v případě porušení smluvní povinnosti, ale podle § 2924 také v případě, že provozuje závod nebo jiné zařízení sloužící k výdělečné činnosti, například obchod nebo restauraci. V tom případě je povinen nahradit újmu způsobenou jak provozní činností, tak věcí při ní použitou, nebo vlivem činnosti na okolí. Přísnější ujednání se vztahuje na provozní činnost takzvaně zvláště nebezpečnou, do které se počítá každý provoz, který se provozuje továrním způsobem, například mlékárna, a každá činnost, pokud se při ní používá nebezpečná nebo výbušná látka. Podnikatel je povinen uhradit újmu jak na zdraví, majetku, tak na právech poškozené osoby, vysvětluje Eva Gmentová, ředitelka lokálního obchodu pojišťovací makléřské skupiny RESPECT.

Psali jsme: Kvůli EU budeme muset uzavírat novou pojistku za tisíce korun

Pojistka chrání při sporech se zaměstnanci i haváriích

Ilustrační obrázek.
Autor: Shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Ilustrační obrázek.

Pojištění právní ochrany podnikatele je velice variabilní. Vztahuje se na spory se zákazníky, pracovněprávní spory se zaměstnanci, ale i na některé spory se správními orgány a dalšími obchodními partnery. Ve smlouvě bude vypsáno spektrum situací, v nichž bude pojišťovna svého klienta zastupovat nebo hradit náklady spojené s jeho právním zastupováním. Pojistná ochrana obvykle zahrnuje bezplatné právní poradenství v případě hrozícího sporu i v případě sporu už vzniklého, náklady na mimosoudní prosazování oprávněných zájmů pojištěné osoby i náklady soudního řízení. Pojištění dále kryje náklady na soudní znalce a svědky, výdaje protistrany, které je třeba uhradit v důsledku rozhodnutí soudu, ale i cestovní výdaje pojištěného na soudní řízení.

Právní ochranu lze využít v řadě situací. Vyplatí se například v momentě, kdy zákazník poškodí prodávané zboží a podnikatel po něm požaduje náhradu škody. Podnikatelé tento produkt využívají i jako pojistku pro plnění v případě vykradení obchodu, kdy pojišťovna odmítá pojistné plnění. Smlouva tedy pojištěnému podnikateli zajistí právní zastoupení pro ochranu jeho zájmů ve sporech vzniklých v důsledku neoprávněného zásahu třetích osob do jeho vlastnického práva nebo jiného věcného práva k jeho movitým věcem.

Pojištění právní ochrany je výhodné také při sporech se zaměstnanci. Typická je situace, kdy zaměstnanec při výkonu práce z nedbalosti poškodí obsluhované zařízení. V rámci právní ochrany za pojištěného podnikatele zajistíme uplatnění nároku na odškodnění u osoby odpovědné za vznik škody. Zároveň zajistíme uplatnění oprávněných nároků za pojištěné osoby, jestliže v souvislosti s podnikáním utrpí újmu na zdraví, věcnou nebo jinou majetkovou škodu, říká Daniel Graaf, marketingový manažer ve společnosti D.A.S. Rechtsschutz AG. Pojištění už se mnohokrát vyplatilo i v případě pracovněprávních sporů se zaměstnanci, kteří se domáhali neplatnosti ukončení pracovního poměru a požadovali výplatu odstupného.

Dále čtěte: Profesní pojištění odpovědnosti se vyplatí i živnostníkům

Pojištění právní ochrany lze využít i v případech, kdy podnikatel svojí neopatrností způsobí třeba znečištění vodního zdroje ropnými látkami a je nařčen z nedbalostního trestného činu poškození životního prostředí z nedbalosti. Podle typu se pojištění vztahuje také na ochranu vlastnických práv k nemovitostem nebo spory z nájemních a podnájemních smluv.

Náš pojištěný dodával výrobci nápojů přísadu, která se do nápoje přimíchávala jako sladidlo. V jedné dodávce došlo k záměně sladidla za jinou chemickou látku, popisuje další konkrétní situaci Eva Gmentová. Zaměstnanec, který připravoval dodávku, si nevšiml, že na obalu je jiný název a místo sladidla do výrobny nápojů odešla chemikálie. Vzhledem k tomu, že obal byl podobný s obalem sladidla, záměny si nevšiml ani pracovník ve výrobně nápojů a zásilku převzal. Následně došlo k přimíchání chemikálie do nápoje. Výstupní kontrola chybu odhalila dříve, než mohl být nápoj distribuován z výroby. Náš pojištěný byl povinen uhradit náklady spojené s likvidací nápoje a náklady na výrobu tohoto vadného nápoje a díky pojištění právní ochrany nemusel vynaložit ani korunu, uzavírá Eva Gmentová z pojišťovací makléřské skupiny RESPECT.

Pojištění právní ochrany se obvykle nevztahuje jen na pokuty uložené pojištěnému nebo náklady, které je povinna uhradit jiná osoba.

Bude vás zajímat: Škodu způsobenou zaměstnancem musí vždy platit firma. Máme jasný příklad

Content First

Vyplatí se to?

Cena takové pojistky se bude odvíjet od druhu podnikatelské činnosti, konkrétně od její rizikovosti. Navíc se liší podle výše zvoleného limitu plnění, rozsahu pojistné smlouvy a dopojištěných výluk. Například v rámci ustanovení nového občanského zákoníku je ubytovatel odpovědný za věci vnesené a odložené do 100násobku ceny za noc ubytování. Pokud tedy bude noc v hotelu stát 2000 korun, pak minimální limit plnění na jednu škodu v rámci pojistné smlouvy jen na věci vnesené a odložené bude muset být 200 000 korun. To se pak odrazí na výši pojistky.

Zprostředkovatelé pojištění právní ochrany podnikatelům často vysvětlují, že kromě krytí finančních nákladů vynaložených na obhajobu právních sporů lze díky pojistce některým sporům zcela předejít. Pojištění totiž mají vůči protistraně silnou vyjednávací pozici pojistitele.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).