Hlavní navigace

Podnikatele čeká volný pohyb služeb

20. 5. 2008
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 244086
Podnikatelé ve službách budou moci bez omezení podnikat kdekoliv v EU, a to na své současné podnikatelské oprávnění. Stejně tak se budou ucházet o zakázky kdekoliv v EU. Bez administrativních bariér. Úředníci se navíc budou řídit principem tichého souhlasu.

Vláda na své schůzi 14. května schválila věcný záměr zákona o volném pohybu služeb, který předložilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, respektive ministr Martin Říman. Ministerstvo o novém zákonu mluví jako o kroku, který přinese další zjednodušení podnikatelského prostředí. Nový zákon do českého právního řádu transponuje evropskou směrnici o službách, která se má v právních řádech zemí Evropské unie objevit do konce roku 2009. Paragrafované znění zákona by měla vláda podle ministerstva projednat na své zářijové schůzi.

Místo podnikání: Evropská unie

Díky zákonu o volném pohybu služeb budou moci podnikatelé, tedy i malí a střední, získávat zahraniční zakázky a dočasně nebo příležitostně podnikat v zahraničí pouze na základě stávajícího (domácího) podnikatelského oprávnění. Podobný princip pak bude platit pro zahraniční podnikatele ve vztahu k České republice. Uznávat se v tomto případě bude například i domácí pojištění.

Podle Ministerstva průmyslu a obchodu se navíc přijetí nového zákona odrazí ve změnách asi čtyřiceti právních předpisů. Exportéři služeb by tak měli získat pro své přeshraniční podnikání stejné podmínky jako exportéři zboží: svobodu přeshraničního poskytování služeb a svobodu usazování.

V praxi to tedy znamená, že pokud se bude chtít podnikatel ve službách usadit v členském státě Evropské unie a začít podnikat, bude muset při vstupu do podnikání splnit v podstatě stejné požadavky jako domácí podnikatel. Pokud již ale má potřebné dokumenty z domova (včetně podnikatelského oprávnění) nebo splnil některé požadavky (například požadovanou praxi), může se na tuto skutečnost odvolat a nemusí ji plnit v novém státě svého podnikání. Na zahraniční podnikatele pak budou dohlížet ty samé úřady jako na domácí podnikatele.

Podobně u přeshraničního poskytování služeb může podnikatel získávat zakázky po celém území Evropské unie, respektive v rámci Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska. Dodatečné požadavky bude muset splnit jen výjimečně. Typickým případem je například požadavek registrace v profesní komoře ve státě, kde se podnikatel o zakázku uchází. To se týká například architektů – a podobná praxe již funguje třeba ve vztahu ke Slovensku, kde je dočasná registrace pro architekta zapsaného v české komoře více méně formální záležitostí.

Mlčení = souhlas

Za průlomový považuji hlavně institut tichého souhlasu, díky kterému už nečinnost úředníků nepůjde na vrub podnikatele, ale úřadu, řekl k novele ministr Martin Říman. Nerozhodne-li správní orgán ve stanovené lhůtě, bude se povolení považovat za udělené. V případě, že se tento princip osvědčí, budeme uvažovat o jeho zavedení do správního řízení obecně, dodal. Podle ministerstva by se princip tichého souhlasu měl nově dotknout například provozování autoškol, energetických auditorů nebo insolvenčních správců. Ohlašovací živnosti nebo stavební řízení u drobných staveb by měly podle tohoto principu fungovat již dnes.

Procedura tichého souhlasu spočívá v tom, že pokud se úředníci ve stanovené lhůtě k žádosti nevyjádří, může ji podnikatel považovat za schválenou. Mlčení se v tomto případě rovná souhlasu.

Doba neurčitá

Za podstatnou novinku pak ministerstvo považuje fakt, že řada povolení se bude udělovat na dobu neurčitou místo stávající doby určité. Zjednodušit by se tedy měla současná praxe, kdy podnikatel po uplynutí doby platnosti určitého povolení musí znovu absolvovat celé správní řízení a znovu o příslušné povolení žádat.

Jednotná kontaktní místa

Novinkou související se zákonem jsou Jednotná kontaktní místa, která stát zřídí při stávajících Centrálních registračních místech. Budou sloužit jak zahraničním, tak českým podnikatelům a měla by být jediným úřadem, se kterým přijde podnikatel do styku a kde vyřídí veškeré záležitosti týkající se podnikání ve službách. Do budoucna by mělo být možné komunikovat s Jednotnými kontaktními místy elektronicky, to však zatím neumožňují normy Evropské unie.

Podnikatel, a to i ne-živnostník (tedy ten, který podniká jinak než na základě živnostenského zákona), by měl na Jednotném kontaktním místě také zjistit vše, co potřebuje ke vstupu do podnikání v dané oblasti. Ministerstvo tvrdí, že zájemce ani nemusí tušit, jestli je nebo není jeho obor živnost. Úředníci by mu totiž měli ve všem poradit a svým způsobem na českých úřadech vše vyřídit za něj.

Ministerstvo je optimistické také v oblasti finančních dopadů zákona. Očekává totiž růst HDP a tržeb z exportu služeb i vznik nových pracovních míst.

Co přináší zákon o volném pohybu služeb podnikatelům především?

  • Svobodu usazování pro podnikatele ve službách
  • Svobodu přeshraničního poskytování služeb
  • Jednotná kontaktní místa
  • Proceduru tichého souhlasu
  • Povolení na dobu neurčitou

Podnikatelé jsou pro

Unie malých a středních podniků ČR vítá novinky ze zákona o volném pohybu služeb, jak je představilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, informuje předseda Unie malých a středních podniků ČR David Šeich. Zákon bude zlomový pro podnikatele v sektoru služeb (vyjma několika specifických oborů jako finanční či zdravotní služby). Kromě záplavy nových předpisů si firmy příliš po vstupu do EU nepolepšily. Teprve před necelým půl rokem přišel vstup do Schengenského prostoru a až nyní se blíží svoboda podnikání ve službách. Po delší době čekání tak podnikatelé budou moci využít další z výhod Evropské unie, která nám doposud byla odpírána, dodává Šeich.

Tip na titulku - content - témata

Za velice významný považuje Unie právě institut tichého souhlasu. Tento krok totiž ekonomickou realitu přibližuje ideálu, kdy úřady vyřizují většinu žádostí podnikatelů automaticky, uvádí Unie ve své tiskové zprávě. Od nového zákona si Unie slibuje nárůst vývozu služeb a připomíná, že služby jsou v české ekonomice podhodnocené. Přitom podle nejnovějších dat Českého statistického úřadu zveřejněných 19. května tržby ve službách meziročně (bez očištění o sezónní vlivy) vzrostly v prvním čtvrtletí letošního roku o 8,6 %.

Unie také vítá zavádění elektronické komunikace s Jednotným kontaktním místem. Považujeme za chybné, že to normy EU neumožňují již nyní. Ideálním řešením by podle nás bylo, kdyby MPO dokázalo s předstihem spustit nějakou „testovací formu” elektronické komunikace, díky které by se podnikatelé mohli vyslovit k případným vylepšením hned na počátku implementace systému,“ myslí si podnikatelé prostřednictvím U­nie.

Anketa

Podnikáte ve službách?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).