Hlavní navigace

Poradna: Musím při podnikání používat razítko?

16. 9. 2010
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 397604
Nevíte, co je DIČ a kdy ho máte užívat? Jaké údaje má obsahovat razítko a je vůbec pro podnikatele povinné? Zákazníci ho vyžadují. Některé firmy to řeší jednoduše. A to razítkem s nápisem: Nepoužívám razítko.

Nevíte si rady? Zkuste na diskusním fóru Podnikatel.cz specializované poradny, které pomůžou zodpovědět vaše otázky. Zde je výběr nejzajímavějších témat.

Otázka na daňové identifikační číslo

Co je to DIČ?

Podle § 33 zákona o správě daní a poplatků:

(12) Správce daně přidělí zaregistrovanému daňovému subjektu daňové identifikační číslo a o provedené registraci mu vydá osvědčení. Toto číslo je daňový subjekt povinen uvádět ve všech případech při styku se správcem daně a dále, pokud tak stanoví zvláštní zákon. Při změnách skutečností uvedených v osvědčení je daňový subjekt současně s oznámením těchto změn podle odstavce 7 povinen předložit osvědčení o registraci, na kterém správce daně změny nebo jeho zánik vyznačí.

(13) Daňové identifikační číslo obsahuje kód „CZ“ a kmenovou část, kterou tvoří obecný identifikátor. Obecným identifikátorem je u fyzické osoby rodné číslo, popřípadě jiný obecný identifikátor, stanoví-li tak zvláštní zákon, a u právnické osoby identifikační číslo. Není-li obecný identifikátor daňovému subjektu přidělen, přidělí správce daně vlastní identifikátor.

Obecně rozšířený názor, že DIČ má pouze plátce DPH, je mylný. Daňové identifikační číslo získáte při první registraci na finančním úřadu. To jen plátce DPH je povinen uvádět toto číslo (mimo styk se správcem daně) na daňových dokladech. Čtěte více: Je rodné číslo na faktuře nesmysl? Ne, realita všedního dne

Co vše musí obsahovat razítko?

Jsem živnostník a zajímá mě, co musí obsahovat razítko. Postačí uvedení adresy nebo musí být i telefon, identifikační číslo (IČ) a co daňové identifikační číslo (DIČ)?

Vlastnictví razítka není povinností podnikatele, přestože ho někteří zákazníci vyžadují. Zákon o dani z přidané hodnoty povinnost vybavit daňový doklad razítkem nestanovuje. Upravuje pouze to, jak má vypadat například běžný nebo zjednodušený daňový doklad, který podnikatel vystavuje při uskutečnění zdanitelného plnění bez ohledu na to, zda je či není plátcem DPH.

Mnoho podnikatelů však do pořízení razítka investuje, neboť se svým zákazníkům snaží vyhovět. Některé firmy řeší svůj problém například razítkem s nápisem „nepoužívám razítko“.

Využití razítka však svůj význam má. Podnikatel si jeho natisknutím může například ušetřit námahu s vypisováním základních identifikačních údajů. V tom případě potřebuje na razítku všechny údaje, které vypisuje na doklad. DIČ je povinné, pokud je plátcem DPH. Čtěte více: Faktura se podepisovat musí, pokud slouží jako účetní doklad

Exekuční srážky z dohody o pracovní činnosti

Zaměstnanec, kterému mám provádět exekuční srážky ze mzdy, je zaměstnán na dohodu o pracovní činnosti. Zároveň je zaměstnán na hlavní pracovní poměr u jiného zaměstnavatele. Mám i v tomto případě odečítat základní nezabavitelnou částku, když má také exekuční srážky ze mzdy u hlavního pracovního poměru u jiného zaměstnavatele?

Odpovím zněním občanského soudního řádu:

Několik plátců mzdy § 297

(1) Pobírá-li povinný mzdu od několika plátců mzdy, vztahuje se nařízení výkonu rozhodnutí na všechny jeho mzdy. (2) Srážky ze mzdy je každý plátce mzdy povinen provádět ode dne, kdy mu bylo doručeno nařízení výkonu rozhodnutí. (3) Nastupuje-li povinný do práce, aniž by přitom opouštěl dosavadního plátce mzdy, použije se obdobně ustanovení § 293, 294 a 296.

§ 298

(1) Nařizuje-li soud provádění srážek ze mzdy několika plátcům mzdy, určí jim jednotlivě, jakou část základní částky (§ 278) nemají srážet. Kdyby příjem povinného nedosahoval u některého plátce mzdy ani uvedené části základní částky, je plátce mzdy povinen oznámit to soudu. Soud pak znovu určí, jakou část základní částky má každý plátce mzdy srážet. Soud může též určit, zejména jsou-li prováděny srážky již jen pro běžné výživné, aby je prováděl pouze některý z plátců mzdy a aby ostatní v provádění srážek zatím nepokračovali.

(2) Provádí-li srážky několik plátců mzdy zároveň, zašlou srážky vždy soudu. Soud prověří, zda celkově sražená částka nepřevyšuje pohledávku oprávněného. Nepřevyšuje-li ji, vyplatí celou sraženou částku oprávněnému. Převyšuje-li ji, vyplatí soud ze sražené částky oprávněnému jen tolik, kolik odpovídá jeho pohledávce, a zbytek vrátí povinnému.

Srážky z jiných příjmů § 299

(1) Ustanovení o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy se použijí i na výkon rozhodnutí srážkami z platu, z odměny z dohody o pracovní činnosti, z odměny za pracovní nebo služební pohotovost, z odměny členů zastupitelstva územních samosprávných celků a z dávek státní sociální podpory, které nejsou vyplaceny jednorázově…

Content 22 tip novy

Praktický postup: Zaměstnanec je povinen soudu nahlásit, že má další pracovní poměr u jiného zaměstnavatele. Zaměstnavatel si vyžádá od zaměstnance potvrzení o výkonu rozhodnutí (který soud a v čí prospěch atd.) vystavené hlavním zaměstnavatelem a rovněž oznamuje příslušnému soudu nástup zaměstnance. Zaměstnavatel se srážkami ze mzdy počká na doručení nařízení výkonu rozhodnutí od soudu. Čtěte více: Exekutor ponechá podnikateli věci nezbytné pro výdělečnou činnost. Co je ale pro podnikání nezbytné?

Pozn. Dotazy byly redakčně upraveny

Ptejte se redakce

Otazník, vykřičník, otázka, dotaz, anketa

Stále nenacházíte odpovědi na vaše otázky? Zeptejte se redaktorů business serveru Podnikatel.cz, kteří rádi dotazy zodpoví. Položit nový dotaz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).