Hlavní navigace

Poskytujete služby do ciziny? Čtěte, jak se vypořádat s DPH

28. 2. 2013
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: www.sxc.hu
Oblast DPH zaznamenala v roce 2013 řadu změn. Novinky se týkají i podnikatelů, kteří poskytují služby do zahraničí. Čtěte výběr dotazů a našich odpovědí.

Potřebujete poradit od odborníka? K dispozici jsou odborné poradny, kde vám vybraní odborníci odpovědí rychle a kvalitně. Další informace v Podmínkách užívání.

Vybrané dotazy z Daňové poradny

DPH při přijímaní plateb z USA

Jsem OSVČ a budu fakturovat částku kolem 1 200 000 Kč do USA jako odměnu za služby. Tímto se automaticky stanu plátcem DPH (překročení obratu 1 mililion korun).

Moje otázka zní, ovlivní to nějak danění pěnez obdržených od firem z USA? Chápu to tak, že ze služeb fakturovaných do USA neodvádím DPH, a proto mě to, že budu plátce DPH, nijak neovlivní, pokud nebudu mít příjmy od firem z EU.

Moje druhá otázka zní, kolik bude celková daň a sociální a zdravotní pojištění z těchto peněz vydělaných v roce 2013? Toto je můj propočet, mám to správně?

Příjem 950 tisíc Kč

60% paušál → 380 tisic Kč zisk

57 000 Kč – 15 % daň z příjmů

25 650 Kč – 13,5 % z 190 000 zdravotní pojištění

59 850 Kč – 31,5 % z 190 000 sociální pojištění

142 500 Kč součet všech daní

Ve Vašem dotazu neuvádíte, jaké konkrétní služby budete do USA poskytovat. Předpokládáme tedy, že z hlediska daně z přidané hodnoty poskytujete služby jinému podnikateli se standardním určením místa plnění podle § 9 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o DPH“), nikoliv vyjmenované služby podle § 10 a násl. zákona o DPH.

Podle ustanovení § 9 odst. 1 platí, že ve Vašem případě bude tzv. místo plnění v USA (tj. dle sídla odběratele). Jestliže je místo plnění ve třetí zemi, pak nebudete z takového plnění odvádět českou DPH. Podle ustanovení § 4a odst. 1 zákona o DPH dokonce platí, že úplata za tyto služby se nezapočítává do obratu, jehož překročením byste se stal plátcem DPH, neboť do tohoto obratu se započítavají uskutečněná plnění „s místem plnění v tuzemsku“. Tedy pokud nepřekročíte obrat ve výši 1 000 000 Kč za nejvýše 12 bezprostředních předcházejících měsíců z uskutečněných plnění s „místem plnění v tuzemsku“, pak samotným poskytnutím služeb do USA se nestanete českým plátcem daně.

Ilustrační obrázek
Autor: www.sxc.hu

Ilustrační obrázek

Nad rámec Vašeho dotazu sdělujeme, že pokud byste služby poskytoval podnikateli z EU, stal byste se dle ustanovení § 6i zákona o DPH tzv. identifikovanou osobou. Identifikovaná osoba je zjednodušeně řečeno jakýsi neplnohodnotný plátce, který „jako plátce“ vystupuje pouze u přeshraničních plnění, podává přiznání, eventuelně i souhrnné hlášení, ale v případě tuzemských plnění vystupuje jako neplátce (fakturuje je bez daně). Dále platí, že identifikovaná osoba nemá nárok na odpočet daně na vstupu. Identifikovanou osobou se dále stávají osoby povinné k dani (podnikatelé) u dalších přeshraničních transakcí ve smyslu ustanovení § 6g a § 6h zákona o DPH, tj. zejména pořízením zbožím z EU od osoby registrované k dani v EU (plátce daně v EU) a přijetím služby z EU od osoby povinné k dani, která má sídlo v EU.

Pokud tedy bude situace nadále nastavena tak, jak popisujete, nevznikají Vám žádné povinnosti ohledně DPH. Je však nutno upozornit, že jestliže by Váš odběratel měl provozovnu ve smyslu předpisů upravujících DPH (viz. např. § 4 odst. 1 písm. k) zákona o DPH), a odběratelem by byla tato provozovna umístěná v České republice či např. v členském státě EU, daňové posouzení by bylo zcela jiné.

Výpočet daně z příjmů z fyzických osob (abstrahujeme od Vašich dalších příjmů):

příjem 950 tis. Kč

výdaje uplatňované procentem z příjmů: dle zadání 60 % (platí pro příjmy z neřemeslné živnosti): 570 tis. Kč

základ daně: 380 tis. Kč

Od základu daně je možné odečíst nezdanitelné části základu daně a odčitatelné položky – např. hodnotu darů, zaplacené úroky ze stavebního spoření na bytové potřeby atd. dle ustanovení § 15 zákona o daních z příjmů, daňovou ztrátu předchozích let a další. Pokud nebudete mít žádné takové položky, pak Vaše daň z příjmů bude ve výši 57 000 Kč (15 % ze základu daně).

Od daně lze odečíst tzv. slevy na dani dle ustanovení § 35ba odst. 1 zákona o daních z příjmů. Pokud tedy neuplatníte slevu na dítě nebo na manželku atd., minimálně si uplatníte slevu na poplatníka (pokud nepobíráte k 1. 1. starobní důchod), která je výši 24 840 Kč. Po odečtení této slevy Vaše výsledná daňová povinnost bude ve výši 32 160 Kč.

32 160 Kč – daň z příjmů

25 650 Kč – 13,5 % z 190 000 – pojistné na veřejné zdravotní pojištění

59 850 Kč – 31,5 % z 190.000 – pojistné na sociální zabezpečení – sazba 31,5 % je včetně nemocenského pojištění, které je pro OSVČ dobrovolné. Povinně tedy odvádíte sazbou 29,2 %.

DAŇOVÝ SPECIÁL: Jak na daň z příjmů

DPH za služby do zahraničí mimo EU

Od 1.10. 2012 působím jako OSVČ, hlavní činnost, živnost volná – poradenská a konzultační činnost. V tuto chvíli jsem neplátce DPH. Můj klient je společnost se sídlem na ostrově Jersey, tedy mimo EU. Daňové zákony ostrova Jersey neznají pojem DPH. Tomuto subjektu poskytuji poradenství, které se týká společností, který tento subjekt vlastní v ČR a na Slovensku plus další poradenství s možnými akvizicemi firem v Polsku a Maďarsku. V průběhu roku 2013 můj obrat spojený s tímto poradenstvím přesáhne 1 mil. Kč.

Moje dotazy se týkají toho jak mám postupovat vůči FÚ v ČR, co se DPH týče. Budu se muset registrovat jako plátce DPH a budu muset podávat přiznání k DPH? Předpokládám, že služby, které poskytuji budou i po dosažení 1 mil. Kč nezatížené DPH, nebo bude sazba DPH 0 %? Budu muset FÚ taktéž podávat „souhrné hlášení prodeje služeb do zahraničí“? Existuje případně nějaká další povinnost z výše uvedeného vůči FÚ v ČR?

V tuto chvíli poskytujete služby se standardním určením místa plnění (§ 9 odst. 1 ZDPH), a tímto místem plnění jsou Normanské ostrovy (sídlo odběratele). Normanské ostrovy jsou dle § 3 zákona o DPH považovány za „třetí zemi“, tedy území mimo EU, přestože z hlediska celních předpisů jsou součástí celního území EU. Jestliže je místo plnění ve třetí zemi, jistě nebudete z takového plnění odvádět českou DPH.

Ad obrat pro povinnou registraci: dle § 4a zákona o DPH se do obratu započítavají plnění „s místem plnění v tuzemsku“. Vámi poskytované služby, jejichž odběratelem je osoba povinná k dani se sídlem na Jersey tedy nebudou do obratu zahrnovány.

Ad identifikovaná osoba: dle § 6i ZDPH byste se stal identifikovanou osobou poskytnutím služby podnikateli se sídlem v EU, nikoliv osobě se sídlem ve třetí zemi. Identifikovaná osoba je jakýsi neplnohodnotný plátce, který „jako plátce“ vystupuje pouze u přeshraničních plnění, podává přiznání, eventuelně i souhrnné hlášení, ale v případě tuzemských plnění vystupuje jako neplátce (fakturuje je bez daně). Dále platí, že identifikovaná osoba nemá nárok na odpočet daně na vstupu.

Pokud tedy bude situace nadále nastavena tak, jak popisujete, nevznikají Vám žádné povinnosti ohledně DPH. Je však nutno upozornit, že jestliže by Váš odběratel měl PROVOZOVNU ve smyslu předpisů upravujících DPH (viz např. § 4 odst. 1 písm. k) ZDPH), a odběratelem by byla tato provozovna umístěná např. na Slovensku, v Polsku nebo Maďarsku, byl by výklad zcela jiný, minimálně byste se stal identifikovanou osobou dle § 6i ZDPH, a to prvním poskytnutím poradenské služby.

Dále upozorňuji na přeformulaci pojmu „sídlo“ v ZDPH od ledna 2013, SÍDLEM u osoby povinné k dani (podnikatelského subjektu) je „adresa místa jejího vedení, kterým se rozumí místo, kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí týkající se řízení osoby povinné k dani“… Když se vrátíme, k § 9 odst. 1 definujícímu místo plnění, vidíme, že odpověď na otázku, kde má osoba sídlo je zároveň odpovědí na otázku, KDE se zdanitelné plnění uskutečnilo. A to je klíčové pro určení povinné registrace identifikované osoby.

 

Potřebujete radu od odborníka? Využijte našich odborných poraden.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).