Hlavní navigace

Poslanci schválili „kontroverzní“ daňovou amnestii a amnestii u sociálního pojištění

19. 5. 2023
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Na Milostivé léto naváže daňová amnestie, respektive odpuštění penále a úroků u daní, a obdobné prominutí dluhů u sociálního pojištění.

Odpuštění příslušenství se má týkat i podnikatelů. Podmínkou bude, stejně jako v případě Milostivého léta, zaplacení dlužné jistiny. Půjde ji však rozložit na splátky.

Co se dozvíte v článku
 1. Sněmovna schválila dvě „odvodové amnestie“
 2. Odpuštění příslušenství se rozšířilo
 3. Dokdy bude nutné uhradit jistinu
 4. Mimořádný zánik některých nedoplatků na dani a na příslušenství daně
 5. Schválena i amnestie u sociálního zabezpečení
 6. ČSSZ budete muset dát vědět elektronicky
 7. Také u sociálního pojištění půjdou splátky
 8. Následovat by mělo i zdravotní pojištění

Sněmovna schválila dvě „odvodové amnestie“

Sněmovna ve středu 17. května 2023 schválila dva zákony, jeden z dílny ministerstva financí a druhý z dílny ministerstva práce a sociálních věcí, které by měly navázat na akci Milostivé léto II a ulevit dlužníkům. Jde o daňovou amnestii a amnestii u sociálního pojištění, které jsou, jak předkladatelé sami zmiňují, do určité míry kontroverzní.

Ministerstvo financí už v říjnu poslalo do připomínkového řízení návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů, který by měl přinést určitou formu daňové amnestie, jak samo ministerstvo zmiňuje v důvodové zprávě. Návrh kromě odpuštění úroků počítá i se zánikem některých nedoplatků na dani.

Odpuštění příslušenství se rozšířilo

První část opatření se týká mimořádného odpuštění příslušenství daně. Princip má být stejný jako u Milostivého léta, přičemž by se odpuštění mělo týkat nejen dluhů vymáhaných daňovou exekucí, ale všech dluhů v působnosti resortu ministerstva financí.

Mimořádné odpuštění příslušenství daně budou moct využít pouze fyzické osoby. Bude však jedno, zda jde o podnikatele, či nikoliv. Základní podmínkou mimořádného odpuštění bude uhrazení jistiny, ke které se váže vybrané příslušenství. Toto příslušenství pak v důsledku odpuštění zanikne, pokud nebylo dosud uhrazeno (nedojde tedy k vrácení již uhrazeného příslušenství).

Navržené odpuštění se bude týkat velké části příslušenství daně, a sice

 • úroku z prodlení nebo jeho obdoby podle jiného zákona,
 • úroku z posečkané částky,
 • penále,
 • pokut za opožděné tvrzení daně,
 • nákladů řízení včetně exekučních nákladů.

Původně se nemělo odpouštět příslušenství, které má charakter trestu, v rámci připomínkového řízení však došlo ke změně. Mimořádné odpuštění nicméně nebude aplikováno v případě cla a jeho příslušenství. 

Dokdy bude nutné uhradit jistinu

Aby se zamezilo spekulativnímu chování dlužníků, bude stanovené pevné datum pro vznik jistiny. Ministerstvo financí navrhuje 30. září 2022. K samotnému uhrazení jistiny pak bude muset dojít nejpozději do konce tzv. odpustného období od 1. července 2023 do 30. listopadu 2023. Formální podmínkou pro aplikaci odpuštění příslušenství bude rovněž žádost dlužníka podaná do konce odpustného období (o žádostech nicméně nebude v zájmu maximálního administrativního zjednodušení formálně rozhodováno; pouze v případě, že nebude možné vyhovět, bude o tom dlužník vyrozuměn), doplňuje důvodová zpráva.

Návrh dále počítá s tím, že dlužníci budou mít možnost místo úhrady jistiny do konce odpustného období podat do konce tohoto období žádost o rozložení úhrady jistiny na splátky a její uhrazení ve čtyřech pevně daných splátkách (do sedmnácti měsíců od konce odpustného období). Tato alternativa bude možná pouze v případě jednotlivého nedoplatku vyššího než 5000 Kč. V tomto případě také došlo oproti původní verzi návrhu ke změně.

Mimořádný zánik některých nedoplatků na dani a na příslušenství daně

Kromě odpuštění příslušenství by mělo dojít i k zániku některých nedoplatků na dani a na příslušenství daně. Týkat se má jak fyzických, tak právnických osob. Půjde o zánik tzv. bagatelních nedoplatků na dani i na příslušenství, a to bez ohledu na jejich druh (opět s výše uvedenou výjimkou cla a jeho příslušenství). Bagatelním nedoplatkem má být jednotlivý nedoplatek nedosahující výše 200 Kč nebo v případě daně z nemovitých věcí 30 Kč.

Jestliže bude mít dlužník více bagatelních nedoplatků, bude podmínkou jejich zániku to, že součet těchto nedoplatků u jednoho správce daně nesmí překročit 1000 Kč. Klíčovým časovým limitem má být opět rozhodný den 30. září 2022, kdy předmětem zániku budou pouze bagatelní nedoplatky vzniklé do tohoto data. K zániku nedoplatků v tomto případě dojde automaticky dnem nabytí účinnosti zákona a poplatníci tak nebudou muset podávat žádnou žádost.

Je to kontroverzní, ale udělejme daňovou amnestii, navrhuje Stanjura Přečtěte si také:

Je to kontroverzní, ale udělejme daňovou amnestii, navrhuje Stanjura

Schválena i amnestie u sociálního zabezpečení

Kromě daňové amnestie Sněmovna schválila i obdobný návrh ministerstva práce a sociálních věcí, který se týká sociálního pojištění. Smyslem navrženého řešení je podpora současných i bývalých plátců pojistného na sociální zabezpečení, aby pomocí eliminace části dluhů na sociálním zabezpečení došlo k narovnání vztahů ke státu na poli povinností při provádění sociálního zabezpečení, píše se v důvodové zprávě.

Principy navrhovaného mimořádného odpuštění a zániku některých dluhů v případě sociálního zabezpečení budou podobné jako u daňové amnestie. Navrhované odpuštění se má týkat neuhrazeného příslušenství (penále a exekučních nákladů), přičemž rozhodným dnem bude rovněž 30. září 2022. Odpuštění se bude týkat plátců pojistného na sociální zabezpečení (fyzické i právnické osoby, přičemž fyzickou osobou se rozumí OSVČ a zaměstnavatel a za plátce pojistného se považuje i bývalý plátce pojistného).

ČSSZ budete muset dát vědět elektronicky

Kdo bude chtít odpuštění penále využít, bude muset tuto skutečnost oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení v elektronické podobě. ČSSZ umožní plátcům pojistného na sociální zabezpečení, aby si v elektronické podobě mohli ověřit aktuální výši dluhu na pojistném rozhodnou pro odpuštění příslušenství, stejně tak aktuální výši neuhrazeného příslušenství, dodává důvodová zpráva.

Také u sociálního pojištění půjdou splátky

I u sociálního pojištění platí, že může být dlužné pojistné na sociální zabezpečení uhrazeno ve splátkách. Úhrada dlužného pojistného na sociální zabezpečení evidovaného ke dni 30. 9. 2022 bude při dluhu na pojistném do výše 50 000 Kč rozložena do dvanácti měsíčních splátek, pokud je dluh na pojistném vyšší než 50 000 Kč, je rozložena do šedesáti měsíčních splátek, které jsou splatné od prvního dne do posledního dne kalendářního měsíce, za který se splátka platí, upřesňuje důvodová zpráva s tím, že minimální dlužné pojistné musí činit 5000 Kč.

Jakmile však dlužník některou ze splátek ve stanovené výši nebo ve stanovené lhůtě nezaplatí, možnost uhradit dluh ve splátkách zaniká a s tím zaniká i nárok na odpuštění dlužného příslušenství.

Za dluh na pojistném na sociální zabezpečení se u OSVČ ovšem nemají považovat neuhrazené zálohy za kalendářní měsíce roku 2022 a penále z těchto záloh se tak nebude odpouštět.

Čtěte více na Měšec.cz: Máte dluhy u sociálky? Možná je budete moci splatit bez sankcí

Následovat by mělo i zdravotní pojištění

Během projednávání ve Sněmovně navrhl opoziční poslanec Patrik Nacher (ANO), aby se odpuštění penále u sociálního pojištění vztahovalo i na zdravotní pojištění. Ačkoli tento návrh nebyl schválen, ministr zdravotnictví Vlastimil Válek ujistil, že podobnou úpravu má již nachystanou. Důvodem, proč ministr nepodpořil opoziční návrh, byla skutečnost, že se měl týkat i firem.

Konference WebTop100 2024 Digitální marketing

Tak, jak je ten návrh formulován, by se to týkalo i firem, které takto dluží za velké množství svých zaměstnanců a které, řekněme, využívají – a to je ten zásadní problém celé té situace – vlastně některé tyto subjekty, pojišťovnu, jako levný způsob úvěru. Pak na konci roku zaplatí s penále, které není vysoké. Proto chceme, aby se to týkalo opravdu jenom konkrétních osob, které dluží z různých důvodů, protože se dostaly do těžké situace, tak, aby tyto měly odpuštěné to penále, komentoval Vlastimil Válek

Ministerstvo každopádně nachystalo pozměňovací návrh, který se bude týkat jen fyzických osob (nikoli firem). To považujeme za správné. Já předpokládám, že jakmile ten zákon bude schválen, tak my okamžitě navrhneme tuto malou úpravu, která by mohla platit od 1. ledna příštího roku, uzavřel Válek

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).