Hlavní navigace

Sleva na manželku se omezí. Které další daňové slevy a výjimky zcela skončí?

22. 5. 2023
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Součástí konsolidačního baličku je i omezení a rušení slev na dani a daňových výjimek. Zcela zrušit by se mělo například školkovné či sleva na studenta.

U slevy na manželku/manžela by pak mělo dojít k výraznému omezení. Změny se mají týkat také firem a pořizování automobilů.

Co se dozvíte v článku
 1. Jaké jsou v současnosti slevy na dani
 2. Zrušení slevy na studenta
 3. Zrušení školkovného
 4. Omezení slevy na manželku/manžela
 5. Zrušení osvobození nepeněžních benefitů a nadlimitních stravenek
 6. Snížení limitu pro osvobození příjmů z hazardu
 7. Skončí i dvě nezdanitelné částky
 8. Vrátí se omezená daňová uznatelnost při nákupu osobních vozů
 9. Zrušení či snížení výjimek u spotřebních daní z minerálních olejů
 10. Další změny v daňových výjimkách

Jaké jsou v současnosti slevy na dani

Aktuálně mohou fyzické osoby využívat tyto slevy na dani:

 • Základní slevu na poplatníka
 • Slevu na manžela
 • Základní nebo rozšířenou slevu na invaliditu
 • Slevu na držitele průkazu ZTP/P
 • Slevu na studenta
 • Slevu za umístění dítěte (tzv. školkovné)
 • Sleva za zastavenou exekuci
 • Daňové zvýhodnění na vyživované dítě

Zrušení slevy na studenta

Konsolidační balíček, na kterém se shodla vládní koalice, by však některé z výše uvedených slev měla zrušit a některé omezit. Zcela skončit by měla sleva na studenta, která nyní činí 4020 Kč a kterou může uplatnit poplatník, který se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let, případně do 28 let věku u prezenční formy doktorského studia na vysoké škole. Nárok na slevu má student za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku jeho studium trvalo.

Hlavním důvodem, proč chce Fialův kabinet slevu na studenta zrušit, je údajně její nízká efektivita vůči klasickým studentům, kterým by v principu postačovala standardní sleva na poplatníka, která plně eliminuje zdanění u výdělku 205 600 Kč ročně, což odpovídá průměrnému měsíčnímu přivýdělku ve výši cca 17 100 Kč. Tj. dodatečnou slevu na studenta využijí jen ti studenti, kteří vydělávají částky větší, naopak slabě finančně saturovaní studenti tuto slevu nevyužijí vůbec. Do okruhu uživatelů pak budou patřit mimo jiné i osoby, které mají status studenta jen formálně (tj. sice jsou ke studiu zapsaní, ale vzdělávací zařízení již nenavštěvují), uvedla vláda ve zdůvodnění.

Vzroste daň z příjmů firem i daň z nemovitostí. OSVČ se zvýší sociální pojištění Přečtěte si také:

Vzroste daň z příjmů firem i daň z nemovitostí. OSVČ se zvýší sociální pojištění

Zrušení školkovného

Skončit by mělo i školkovné, které aktuálně odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v předškolním zařízení (maximálně ve výši minimální mzdy). Vláda tento krok zdůvodňuje tím, že slevu uplatňují hlavně středně a vysokopříjmové skupiny obyvatel s dostatečně vysokým základem daně, zatímco ti nízkopříjmoví např. samoživitelé pracující na částečné úvazky po uplatnění ostatních slev tuto podporu zpravidla pro nízký základ daně nevyužijí. 

Při sazbě DPFO 15 % odpovídá částka základní slevy na dani na poplatníka, tj. 30 840 Kč ročně, základu daně ve výši 205 600 Kč. Přepočtem na měsíc jde o příjem na úrovni minimální mzdy. Pro tyto nízkopříjmové skupiny poplatníků tedy školkovné žádnou výhodou není, protože si ho vzhledem k nízké dani nemohou uplatnit. Školkovné je proto dobrým příkladem toho, že daňové nástroje nejsou vždy nejvhodnějším nástrojem realizace sociální politiky. Vláda počítá s tím, že současně dojde ke zvýšení kapacity předškolních zařízení, upřesnil kabinet.

Omezení slevy na manželku/manžela

Dále by se měla omezit sleva na manželku/manžela, která je 24 840 Kč a kterou lze uplatnit na manželku/manžela (případně na registrovaného partnera) žijící s poplatníkem ve společné domácnosti. K uplatnění slevy nesmí mít protějšek poplatníka příjmy vyšší než 68 000 korun za rok. Za příjem se například považují hrubá mzda (ne superhrubá), hrubé příjmy z podnikání (ne příjmy minus výdaje, ale pouze příjmy neboli tržby), příjmy z pronájmu, důchody ze sociálního zabezpečení (starobní, invalidní), nemocenské dávky, peněžitá podpora v mateřství a dávky v nezaměstnanosti.

Nově chce vláda tuto slevu omezit výhradně na manžela/manželku pečující o dítě pouze do 3 let věku. Hlavním důvodem omezení pode vlády je, že stávající nastavení výjimky odrazuje poplatníky od vstupu na trh práce a započetí významnější výdělečné činnosti, protože při překročení limitní hranice příjmů nárok na slevu zaniká.

Slevy na dani za rok 2022 a v roce 2023 Přečtěte si také:

Slevy na dani za rok 2022 a v roce 2023

Zrušení osvobození nepeněžních benefitů a nadlimitních stravenek

Vláda chce rovněž zrušit osvobození nepeněžních benefitů zaměstnancům, protože jde o selektivní daňovou výjimku, kterou efektivněji uplatňují větší zaměstnavatelé. Skončit by mělo i osvobození nadlimitních stravenek. Ty dnes (na rozdíl od stravenkového paušálu) mohou být poskytovány bez limitu, čímž mohou tyto stravovací benefity činit řádově i tisíce korun denně (tzv. manažerské stravenky). Zároveň ale kabinet plánuje upravit stravovací paušál tak, aby ho mohly adekvátně čerpat i osoby na delších pracovních směnách.

Snížení limitu pro osvobození příjmů z hazardu

V současnosti jsou příjmy z tombol a hazardních her do 1 milionu korun osvobozeny od daně, nově by měl tento limit klesnout na 50 000 Kč.

Skončí i dvě nezdanitelné částky

Vládní koalice odsouhlasila i zrušení dvou nezdanitelných částek. Jednu tvoří odpočet za členské příspěvky odborům. Jde o vysoce selektivní výjimku. Mnozí lidé jsou členy různých neziskových organizací – např. výchova a vzdělávání mládeže, sport apod. a žádný odpočet od základu daně uplatnit nemohou. Je tedy obtížné zdůvodnit, proč právě jen tento jeden neziskový subjekt má právo na toto zvýhodnění, komentoval Fialův kabinet.

Druhou je pak příspěvek na úhradu dalšího vzdělávání, i ten by už nově nemělo jít odečíst od daňového základu.

Nezdanitelné části základu daně pro rok 2022 a 2023 a jejich změny Přečtěte si také:

Nezdanitelné části základu daně pro rok 2022 a 2023 a jejich změny

Vrátí se omezená daňová uznatelnost při nákupu osobních vozů

Vláda se shodla také na omezení daňové uznatelnosti při nákupu osobních automobilů pro podnikatelské účely na první 2 miliony Kč z ceny vozu. Vrací se tak v podstatě systém, které platil před rokem 2007.

Ohodnoťte komunikaci ministrů Fialovy vlády jako ve škole.

Zrušení či snížení výjimek u spotřebních daní z minerálních olejů

Ačkoli je naplánováno, že snížení spotřební daně z motorové nafty skončí 1. ledna 2024, vláda chce tento termín urychlit a ráda by spotřební daň z nafty vrátila na původní úroveň už první den měsíce po nabytí účinnosti konsolidačního balíčku.

ebf 24 - tip duben

Vratky za tzv. zelenou naftu se budou nově počítat dle normativů. Zároveň by se měla zrušit vratka spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v mineralogických a metalurgických procesech. Metalurgických a mineralogických procesů se má týkat i další změna – skončí pro ně osvobození od daně ze zemního plynu, některých dalších plynů, daně z pevných paliv a daně z elektřiny.

Vláda má v plánu též zrušit osvobození leteckých pohonných hmot (letecký benzín, kerosen) od spotřební daně u vnitrostátních letů.

Další změny v daňových výjimkách

 • Zrušení osvobození náhrady za vyvlastnění, které bude nově ve stejném daňovém režimu jako prodej majetku.
 • Zrušení zvláštního daňového režimu pro plat prezidenta republiky, který bude nově standardně daněn jako příjem zaměstnance. Renta bude navázána na vývoj platu ústavních činitelů.
 • Zrušení daňové uznatelnosti tichého vína jako daru do 500 Kč na reprezentaci.
 • Zrušení osvobození mzdového vyrovnání v hornictví a odstupného horníkům.
 • Sjednocení selektivních výjimek do obecného neúčelového limitu do 30 tisíc Kč ročně.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).