Hlavní navigace

Zákon přikazuje na webu uvádět identifikační údaje. Víme, které vám chybí

1. 9. 2010
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Autor: 258398
Přestože již přes dva roky musí podnikatelé na svých webech uvádět některé identifikační údaje, řada z nich zákon stále neplní. Hlavním problémem zůstávají chybějící informace o zápisu do živnostenského rejstříku, kde nestačí jen napsat IČ.

Už před dva roky platí pro podnikatele povinnost uvádět na svých webech některé identifikační údaje. Navzdory tomu velká část z nich je však stále nemá kompletní. Především živnostníci zapomínají na informace o zápisu do živnostenského rejstříku. Za neúplné údaje přitom hrozí až desetitisícová pokuta.

Už dva roky jsou některé údaje povinné

Jestliže má podnikatel svoje vlastní webové stránky, musí na nich dle novely obchodního zákoníku z roku 2008 povinně uvádět některé údaje o své firmě. Tento návrh posiluje informovanost spotřebitelů a obchodních partnerů podnikatelů, a to tím, že rozšiřuje povinnosti zveřejňování informací o jednotlivých podnikatelských subjektech na webových stránkách v případě, že obchodní společnost nebo podnikatel fyzická osoba má takovéto webové stránky, komentoval při druhém čtení novely tehdejší ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS).

Jak však dokazují firemní internetové prezentace, řada společností a živnostníků o těchto „nových“ povinnostech stále vůbec netuší či je prostě ignorují. Za nekompletní informace na webech přitom hrozí pokuta až 50 000 korun a ve výjimečných případech i zastavení činnosti až na jeden rok. Podnikatel by tak již více než dva roky měl mít na svých internetových stránkách uvedeny stejné údaje, které například má na fakturách nebo smlouvách. Čtěte více: Chybí vám na webu identifikační údaje? Může se to vymstít

Konkrétně se jedná o tyto informace:

 • Jméno nebo název
 • Sídlo nebo místo podnikání
 • Identifikační číslo
 • Podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku musí uvést též údaj o tomto zápisu (včetně spisové značky)
 • Podnikatelé, kteří v obchodním rejstříku nejsou, musí zveřejnit údaj o zápisu do jiné evidence, ve které jsou zapsáni (nejčastěji tedy živnostenský rejstřík)
 • Údaj o výši základního kapitálu lze na stránkách mít pouze v případě, že již byl zcela splacen

Paragraf 13a obchodního zákoníku

(1) Každý podnikatel je povinen na všech objednávkách, obchodních dopisech, fakturách, smlouvách a v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu (dále jen „internetové stránky“) uvádět údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle osoby (dále jen „identifikační číslo“); podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku též údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky, a podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku též údaj o zápisu do jiné evidence, v níž jsou zapsáni. Údaj o výši základního kapitálu lze v těchto listinách a na internetových stránkách uvádět, jen jestliže byl zcela splacen

(2) Na všech objednávkách, obchodních dopisech, fakturách, smlouvách a na internetových stránkách týkajících se podniku zahraniční osoby nebo jeho organizační složky je zahraniční osoba povinna uvádět údaje podle odstavce 1 a dále i údaj o zápisu podniku nebo jeho organizační složky do obchodního rejstříku, včetně spisové značky. Jde-li o osobu, na níž se vztahuje § 21 odst. 5, uvádí stejné údaje jako česká osoba nezapsaná v obchodním rejstříku podle odstavce 1.

(3) Na objednávkách, obchodních dopisech, fakturách, smlouvách a na internetových stránkách týkajících se podniku zahraniční osoby nebo organizační složky podniku zahraniční osoby nemusí být uveden údaj o zápisu zahraniční osoby do evidence podnikatelů ve státě, jehož právem se zahraniční osoba řídí nebo v němž má bydliště, pokud toto právo zápis do takové evidence neukládá nebo neumožňuje.

Jestliže web podnikatele obsahuje rovněž cizojazyčné mutace, i na nich musí být všechny zákonem předepsané identifikační údaje. Co se týče zahraničních firem nebo jejich organizačních složek v ČR, ty údaje o zápisu do evidence podnikatelů ve své mateřské zemi uvádět nemusejí, pokud jim to jejich právo výslovně neukládá. Oproti tomu však musí tito podnikatelé zveřejnit na webu identifikační údaje týkající se jejich činnost u nás. Platí pro ně tedy stejná pravidla jako pro tuzemské firmy. Čtěte více: Identifikační údaje jsou povinné i na cizojazyčném webu.

Jak by měly údaje vypadat?

Co všechno musí podnikatel-právnická osoba a podnikatel-fyzická osoba, si ukážeme na následujících příkladech.

Fyzická osoba

Pan Jaroslav Novák působí jako elektrikář od roku 2009, zápis do živnostenského rejstříku proběhl 1. února 2009, místo podnikání má u sebe doma v ulici Duhová 35 na Praze 12. IČ má 45789757, DIČ má CZ8115782478, není zapsán v obchodním rejstříku, pouze v živnostenském.

Jak by měly údaje na webu pana Nováka vypadat?

 • Jaroslav Novák
 • Duhová 35, Praha 12, 120 00
 • IČ: 45789757
 • DIČ: CZ8115782478
 • Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 1. února 2009
 • Evidenční číslo ŽL: 51525–11111111

Právnická osoba

Firma Příklad s.r.o. vznikla v roce 2008, sídlo má na Praze 5 v ulice Modrá 3. IČ má 15415422 a DIČ CZ1234567899. Firma je zapsaná u rejstříkové soudu v Praze.

Jak by měly údaje na webu firmy Příklad s.r.o. vypadat?

 • Příklad s.r.o.
 • Sídlo: Modrá 3, Praha 5, 150 00
 • IČ: 15415422
 • DIČ: CZ1234567899
 • Společnost Příklad s.r.o. je zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 66541

Zatímco údaje o jménu, IČ a místě podnikání má valná většina podnikatelů na stránkách uvedena správně, u informací o zápisu do živnostenského či obchodního rejstříku situace už tak růžová není. Především živnostníci patří v tomto ohledu mezi černé ovce, jen málokdo z nich má totiž příslušné údaje o zápisu do živnostenského rejstříku uvedeny. Server Podnikatel.cz prošel desítky webů živnostníků z vlastní databáze a správně uvedené všechny údaje měl pouze zlomek z nich. „Kupodivu i dnes existují weby, které neobsahují žádné nebo povinné údaje. Částečně jde o neznalost firem a provozovatelů, ale může se jednat také o podvod,“ dodal serveru Radim Hasalík, konzultant online marketingu.

Kde na webu mají být údaje uvedeny?

Většina podnikatelů má údaje o své činnosti zpravidla uvedeny na odkazu „O nás/mně“, „O firmě“ či v „Kontakty“. Nemalá část živnostníků a firem má informace zase vloženy do patičky webu. Vzhledem k tomu, že obchodní zákoník přesně neřeší, jakou formou a kde přesně musí být údaje uvedeny, obě varianty se dají označit za správné. Nicméně existují i další možnosti, kam může podnikatel povinné údaje umístit, například se jedná o dokumenty, které si uživatel může na stránkách stáhnout (výroční zpráva apod.). Podmínkou však zůstává, aby informace mohl návštěvník webu bez problémů najít.

CIF 24 - tip - superearly cena

Chybí vám na internetových stránkách zákonem povinné údaje?

Co všechno se vyplatí na webu mít

Přestože další informace nejsou ze zákona povinné, odborníci podnikatelům doporučují zákonné údaje minimálně o několik položek rozšířit. Hlavně jde o všechny možné kontakty, a to jak ve formě emailové adresy, tak i telefonu. Nejčastěji mi chybí právě ta personalizace, kontakty na konkrétní lidi, fotky, většinou se setkáte pouze s adresou a obecným e-mailem, což je podle mě nedostačující, doplnil serveru Podnikatel.cz František Grunt, marketingový manažer společnosti Active 24.

Odborníci též radí zveřejnit na firemním webu maximum podrobností o tom, co podnikatel přesně děláte. elmi tím ulehčíte práci svým obchodním zástupcům, protože již nebudou muset odpovídat na fiktivní poptávky konkurence a nebudou ztrácet čas se zákazníky, kteří pouze vyzvídají, ale nikdy si nic nekoupí," uzavírá Vojtěch Šťavík, jednatel marketingové agentury Diversity. Čtěte více: Jak vytvořit dobrý web a co by měl obsahovat.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).