Hlavní navigace

Pozor na náklady na reprezentaci, do daní je nedáte. Čtěte odstrašující případy

10. 10. 2016
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Školení pracovníků skončilo u piva. Správce daně vyhodnotil akci jako reprezentační. Náklady na ni tedy nebyly daňově uznatelné. Je to tak správně?

Náklady na reprezentaci jsou pravděpodobně nejznámějším nedaňovým nákladem. Bývají rovněž mnohdy terčem úředníků státní správy v rámci daňových kontrol. V praxi tak správci daně vylučují z daňově uznatelných nákladů jakékoliv náklady na večírky, mimopracovní setkání, teambuilding apod. s odkazem, že se jedná o náklad na reprezentaci. Je však pojem reprezentace tak samozřejmým? V následujícím článku bychom se rádi zaměřili na úskalí této oblasti.

Čtěte také: Změny v daňově uznatelných výdajích

Zákon o daních z příjmů neposkytuje žádnou definici toho, co se rozumí náklady na reprezentaci. Poskytuje pouze demonstrativní výčet, že za náklady na reprezentaci se považují zejména náklady na pohoštění, občerstvení a dar.

Dle analýzy provedené autory článku má pojem reprezentace následující charakter:

  • obecné zapůsobení na obchodního partnera (veřejnost), že se jedná o úspěšnou firmu,
  • předvedení se v dobrém světle, budování dobrého jména,
  • různá setkání na konci roku,
  • oslavy u příležitosti založení,
  • okázale důstojné vystupování na veřejnosti
  • poukázání na takové vlastnosti firmy, jež jsou v obchodním světě obecně považovány za žádoucí a pozitivní, jako je solventnost, určitá velkorysost,
  • další případná plnění, jež nejsou primárně nezbytná pro bezprostřední ekonomický chod podnikatele, který je vynakládá.

Praktickým problémem však bývá, že správci daně tyto náklady mnohdy vůbec detailně nezkoumají a jako nedaňové pod záminkou nákladů na reprezentaci doměřují různá školení, technické meetingy, setkání servisních pracovníků, jednání, porady apod. Mnohdy stačí, aby se i na jinak zcela pracovním jednání nabídl zaměstnanci doutník a správce daně ihned veškeré náklady (např. včetně pronájmu prostor) považuje za nedaňový náklad.

Mohlo by vás zaujmout: Plánujete vyjet s firmou na teambuilding? Pozor na ochranu zdraví zaměstnanců

Autorům článku je z vlastní zkušenosti znám případ sporu se správcem daně ohledně nákladů na setkání servisních pracovníků, který skončil až u Nejvyššího správního soudu. U daňového subjektu (české akciové společnosti) probíhala daňová kontrola, která se mj. zaměřila na náklady, které poplatník vynaložil na uspořádání setkání servisních pracovníků ze skupiny společností, jejíž byl poplatník součástí. Na tomto pracovním setkání bylo servisním pracovníkům vysvětlováno, jak správně servisovat a ošetřovat výrobky poplatníka tak, aby nedocházelo k defektům. Toto mělo jednoznačně pozitivní efekt na výnosy společnosti, jak ostatně uznal i soud. Problémem však pravděpodobně bylo, že večer si účastníci z celé Evropy dopřáli v omezené míře alkohol, resp. kuřivo, a z celé akce se pro správce daně okamžitě stala akce reprezentační.

Daňový subjekt se snažil docílit alespoň toho, aby správce daně posuzoval náklady vynaložené na předmětnou akci odděleně, tj. rozdělil je do jednotlivých kategorií – náklady na ubytování, večeři, catering, přepravu osob na místo konání a spojené služby (místní poplatek, parkovné apod.), a následně pečlivě posoudil jejich daňovou uznatelnost. Daňový subjekt nikdy netvrdil, že náklady na reprezentaci jsou daňově uznatelné, pouze tvrdil, že náklady, které jsou předmětem sporu, vůbec náklady na reprezentaci nejsou.

Psali jsme: Náklady na firemní večírek si z daní neodečtete. Ušetřit ale přesto můžete

Ačkoliv nebyl v průběhu daňové kontroly správcem daně zpochybňován možný přínos akce, dle státní správy se nejednalo o případ, kdy školené osoby svými výkony přímo ovlivňovaly příjmy daňového subjektu. Na tomto místě autoři článku poznamenávají, že zákon o daních z příjmů v tomto případě vůbec přímou souvislost nepožaduje. K tomuto lze uvést modelový argument, že s touto logikou by bylo možné vyloučit např. mzdový náklad výzkumného pracovníka s tím, že nic nevynalezl, a nijak proto pozitivně neovlivnil příjmy společnosti. Přesto však tyto mzdové náklady jsou bez problémů akceptovány jako daňově uznatelné a navíc je možné je za splnění příslušných podmínek uplatnit podruhé v rámci odčitatelné položky z titulu výzkumu a vývoje.

S nejvyšší pravděpodobností však zvítězil zjednodušující pohled na věc. Správce daně a bohužel ani soud se analýzou vůbec nezabývali a veškeré náklady byly posouzeny jako náklady na reprezentaci bez hlubší analýzy.

Lze tak shrnout, že v současné době správci daně nejsou ochotni v těchto případech jít do hloubky a důkladně analyzovat podstatu akce. Existuje tak vysoké riziko, že související náklady skončí jako daňově neuznatelné.

Autor článku

Stanislav Machek vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a je registrovaným daňovým poradcem a členem asociace ACCA. V současné době působí na pozici Senior Tax Manager ve společnosti Accace s.r.o.

Simona Stanislavová posílila tým Accace jako Junior Tax Consultant.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).