Hlavní navigace

Pracovat v noci mohou podle zákoníku práce i těhotné ženy

17. 7. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 329515
Zaměstnavatelé vyplácí nočním zaměstnancům i zaměstnancům, kteří pracují v noci jen po část směny, příplatek za noční práci. Podle zákoníku práce jsou povinni zajistit těmto zaměstnancům přiměřené sociální zajištění, včetně pravidelné lékařské péče.

Kdo je považován za nočního zaměstnance?

Noční práce je práce konaná v noční době. Noční dobou je doba mezi 22. a 6. hodinou. Zaměstnancem pracujícím v noci, neboli nočním zaměstnancem, se rozumí zaměstnanec, který během noční doby pravidelně odpracuje nejméně 3 hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích.

Ve výrobních společnostech je práce v noci u třísměnných a vícesměnných provozů naprostou samozřejmostí. Ať se jedná o dělnické profese nebo o „vyšší pozice“ směnových mistrů, apod. Pro zaměstnance je příplatek za práci v noci možností, jak navýšit hrubou mzdu, uvedla pro business server Podnikatel.cz Radka Čechová, Temporary Staffing Manager ze společnosti Grafton Recruitment. U administrativních pozic není podle Radky Čechové práce v noci s příplatkem až tak velkým lákadlem. Největší problémy s nočními zaměstnanci mají call centra. Zaměstnavatelé proto nabízejí tyto neatraktivní pozice studentům, kteří ji berou jako možnost přivýdělku a zároveň získání praxe, kterou lze skloubit se studiem.

Zákonné limity noční práce

Pracovní doba zaměstnance pracujícího v noci nesmí překročit 8 hodin v rámci 24 hodin po sobě jdoucích. Pokud to neumožňují provozní důvody, je zaměstnavatel povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby průměrná délka směny nepřekročila 8 hodin v období nejdéle 6 kalendářních měsíců nebo 26 týdnů po sobě jdoucích. Při výpočtu průměrné délky směny u zaměstnanců pracujících v noci se vychází z pětidenního pracovního týdne.

Zaměstnavatelé jsou povinni zajistit vyšetření zaměstnanců pracujících v noci lékařem pracovně-lékařské péče, a to:
  • před zařazením na noční práci,
  • pravidelně podle potřeby, nejméně však jednou ročně,
  • kdykoliv během zařazení na noční práci pro zdravotní poruchy vyvolané výkonem práce, pokud o to zaměstnanec požádá.

Je-li zaměstnanec uznán zdravotně nezpůsobilým pro noční práci, je zaměstnavatel povinen převést zaměstnance na jinou práci. V době dočasné pracovní nezpůsobilosti pro noční práci je tento zaměstnanec chráněn před rozvázáním pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele. Čtěte více: Kdy vyhodit zaměstnance? Jen v zákonem povolených případech

Zaměstnavatel není oprávněn na zaměstnanci požadovat úhradu za poskytnutí zdravotní péče. Čtěte více: Firmám by se placení zdravotních prohlídek prodražilo

Pracovní podmínky pro práci v noci

Zaměstnavatel zajistí pro zaměstnance pracující v noci přiměřené sociální zajištění, k němuž patří zejména možnost občerstvení. Dále je povinen vybavit pracoviště, na kterém se pracuje v noci, prostředky pro poskytnutí první pomoci a prostředky umožňující přivolání rychlé lékařské pomoci. Působí-li v organizaci odborový orgán, je povinností zaměstnavatele pravidelně projednávat otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci organizace práce v noci. Čtěte více: Odborová organizace: Pomocník nebo nepřítel podnikatele?

Mladiství zaměstnanci a těhotné ženy

Noční práce je zakázána mladistvým zaměstnancům, pokud není součástí přípravy na budoucí povolání. Těhotným ženám noční práci zákoník práce výslovně nezakazuje, avšak požádá-li o zařazení na denní práci, musí jí zaměstnavatel vyhovět. Stejně může postupovat kojící žena nebo matka do konce 9. měsíce po porodu.

Podnikatel.cz doporučuje Zákoník práce

Zákoník práce
Do úplného znění byly zapracovány další novely včetně nálezu Ústavního soudu, který svým rozhodnutím zrušil řadu ustanovení zejména v souvislosti s působením odborů. Dále jsou v rámečcích uvedena ustanovení týkající se dohodnuté práce přesčas ve zdravotnictví, která nabudou účinnosti až po ukončení legislativního procesu ve 2. pololetí 2008. Více o knížce.

Sazbu příplatku za noční práci zaměstnancům odměňovaným mzdou nebo platem stanoví zákoník práce

Sazby příplatků upravuje zákoník práce. Zaměstnavatel je povinen dle § 116 zákoníku práce vyplatit zaměstnancům dosaženou mzdu a příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku. Jinou minimální výši příplatku, procentní nebo pevnou sazbu (i nižší) lze sjednat pouze v kolektivní smlouvě.

Zaměstnancům z neziskové sféry odměňovaným podle zákona o platu náleží v souladu s § 125 zákoníku práce za jednu hodinu noční práce příplatek ve výši 20 % průměrného hodinového výdělku. Možnost příplatků v jiné výši se nepřipouští.

školení únor 24 - zaměstnávání malého rozsahu

Do hrubé mzdy se pro účely zjišťování průměrného výdělku zahrnují všechny složky platu, které zaměstnavatel zaměstnanci vyplatí v rozhodném období.

Zaměstnanci mají právo na všechny složky mzdy. Může jim současně náležet např. příplatek k za noční práci, příplatek za práci v sobotu a neděli i příplatek za práci ve ztíženém prostředí. Zaměstnavatel je povinen všechny příplatky poskytnout a nemůže je vyloučit svým jednostranným rozhodnutím (mzdový výměr, vnitřní předpis) ani ujednáním v pracovní smlouvě.

Dotaz:

Pracovní směna manželky končí 22.30 hod. Je zaměstnavatel povinen zahrnout 30 minut nočního příplatku do mzdy?

Mzda nebo plat a jejich jednotlivé složky (např. příplatky za práci v noci) stanovené, sjednané nebo určené za hodinu práce, přísluší zaměstnanci i za zlomky hodin (odst. 2 § 141 zákoníku práce). Vaše manželka má v tomto případě nárok na příplatek za noční práci i za odpracovanou půlhodinu.

Příplatky za práci v noci vyplácíme:

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).