Hlavní navigace

Chcete podnikat a potřebujete výuční list v oboru? Stačí praxe, do školy chodit nemusíte

24. 5. 2010
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Zkušenosti a praxe jsou k nezaplacení a v případě získání výučního listu bez docházky do školy to platí dvojnásob. Stačí jen složit předepsané dílčí zkoušky a výučňák máte během chvilky v kapse.

Na trhu práce jsou nejhůře uplatnitelní uchazeči se základním vzděláním. To je bohužel statisticky dokázáno. Stále se ještě můžeme setkat s jedinci, kteří z nejrůznějších důvodů nedokončili střední vzdělání. Častěji však s takovými, kteří vzdělání dokončili, ale dlouhodobě pracují v jiném oboru. Ten sice bez problémů zvládají, ale nemají k tomu patřičný doklad. A to by mohl být dost podstatný problém. Například v případě ztráty zaměstnání nebo zahájení vlastní podnikatelské činnosti. Přitom není třeba se obávat zdlouhavého večerního či dálkového studia. K získání řádného výučního listu postačí třeba i jediný týden. Čtěte více: Dotace na vzdělávání zaměstnanců mohou pomoci v krizi

Lidé s praxí mají možnost získat patřičné vzdělání

Národní soustava kvalifikací je veřejně přístupný registr úplných a dílčích kvalifikací potvrzovaných a rozšiřovaných v ČR. Vznikl v souladu se zákonem o ověřování a uznávání výsledků vzdělávání. Registr dává zájemcům možnost získat celostátně platné osvědčení i pro znalosti a dovednosti, na které dosud nemají žádný „papír“. Stačí pouze uspět při zkoušce z některé dílčí kvalifikace, případně složit všechny požadované zkoušky na příslušný obor a získat tak úplné vzdělání. Výuční list nebo dokonce maturitu je tedy možné získat na základě zkušeností z pracovního procesu.

Soustava dnes obsahuje především kvalifikace řemeslné a kvalifikace z oblasti služeb. Na některé kvalifikace je možné složit pouze dílčí zkoušky, například barman, sommelier, horský průvodce a další. Jiné (a těch je většina) umožňují získání kvalifikace úplné, tj. vyučení v příslušném oboru. Seznam jednotlivých kvalifikací je pro lepší orientaci řazený dle oborů. Prakticky se zde popisuje, co která kvalifikace vyžaduje, dále způsoby a podmínky k jejímu získání. Najdete tu klasické obory, jako jsou kuchař, cukrář, prodavač, ale i kvalifikace méně tradiční, například hrázný nebo hrobník. Seznam všech certifikovaných kvalifikací a oborů uvádí na internetových stránkách Rozvoj a implementace NSK.

Kvalifikační zkoušky se skládají u tzv. autorizovaných osob. Zpravidla se jedná o praktické předvedení, výjimečně písemné nebo slovní zdůvodnění. Cena se většinou pohybuje mezi dvěma až deseti tisíci korun v závislosti na náročnosti zkoušky, mimo jiné i materiálové. Úplná kvalifikace, tj. závěrečná učňovská nebo maturitní zkouška v oboru, se ovšem skládá po složení všech dílčích zkoušek na příslušné střední škole. Počet zkoušek je dán náročností oboru. Někde jsou předepsány dvě, jinde třeba i osm. Čtěte více: E-learningové vzdělávání jako cesta ke snižování nákladů? 

Zkoušky lze odepsat z daní

Složení všech potřebných zkoušek a získání úplného vzdělání prostřednictvím této soustavy rozhodně není levná záležitost. Poplatník si však může alespoň snížit daňový základ. Jestliže nebyly úhrady za tyto zkoušky uplatněny jako výdaj podle § 24 zákona o daních z příjmů, mohou si fyzické osoby ve svém daňovém přiznání uplatnit částku 10 000 Kč jako nezdanitelnou část základu daně. V případě, že se jedná o osobu se zdravotním postižením, zvyšuje se částka na 13 000 Kč a s těžším zdravotním postižením až na 15 000 Kč. Čtetě více: Vzdělávání zaměstnanců jako daňově uznatelný náklad?

Nezdanitelnou část využije i zaměstnanec, a to v ročním zúčtování. Zaměstnavateli předloží potvrzení o výši zaplacené částky, případně další potvrzení, pokud se jedná o zdravotně postiženou či znevýhodněnou­ osobu.

Dílčí zkouška k získání živnostenského oprávnění bohužel nestačí

Jak pro Podnikatel.cz uvedla Eva Chmelová, vedoucí právního oddělení Živnostenského úřadu města Brna, úřady akceptují pouze doklady o odborné a jiné způsobilosti. Ty jsou stanoveny živnostenským zákonem a dokládají se k získání živnostenského oprávnění k živnostem řemeslným, vázaným a koncesovaným. Nikoliv k živnosti volné. Z hlediska jejich druhu jsou to zejména doklady o získání středního vzdělání, vyššího odborného vzdělání, vysokoškolského vzdělání, resp. i osvědčení o rekvalifikaci, nebo získané praxi v oboru či příbuzném oboru. Na základě zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání může živnostenský úřad v současné době akceptovat pouze doklad o dosažení úplné kvalifikace (nikoliv dílčí), a to pouze u řemeslných živností (§ 21 odst.1 písm.f) živnostenského zákona, dodává Chmelová. Čtěte více: Jak na zahájení provozování živnosti volné

školení červen 22 - tip do článku

K získání živnostenského oprávnění je tedy nutné složit všechny předepsané dílčí zkoušky a získat výuční list. Například pro obor elektrikář se skládají dílčí zkoušky tři (elektrické instalace, elektrické rozvody, elektrická zařízení), pro obor slévač dvě (slévač, tavič) atd.

Personální agentury se zatím s certifikáty na složené dílčí zkoušky příliš nesetkávají

Doklady prokazující složení dílčích zkoušek zatím nepředkládají ani uchazeči o zaměstnání. To potvrzuje i Luboš Rejcht, manažer Grafton Recruitment: V praxi se u uchazečů o zaměstnání s certifikáty získanými v rámci Národní soustavy kvalifikací příliš často nesetkáváme. Tento systém je dle našich informací využíván zejména v dělnických profesích, kde uchazeči s odbornými znalostmi mohou získávat dílčí zkoušky. Doplňuje, že někteří usilují o komplexnější certifikaci, která může nahradit i výuční list, případně další odborné vzdělání. Kromě dělnických profesí se objevují i certifikáty z ekonomické a finanční oblasti, jež využívají zejména lidé pracující na živnostenské listy v této sféře. Čtěte více: V jakých případech můžete podnikat bez živnostenského oprávnění?

Podobné zkušenosti má také Trenkwalder. Za naši personální agenturu mohu říci, že uchazeči o zaměstnání s certifikací nebo výučním listem prostřednictvím systému Národní kvalifikace se v naší databázi neobjevují. Tento systém využívají spíše lidé již zaměstnaní, kteří si potřebují doplnit vzdělání a u kterých to podporuje i jejich zaměstnavatel, míní Drahomíra Vašíčková, manažerka agentury.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).