Hlavní navigace

Před 10 lety se důchody zvyšovaly jen o necelé procento. Tady je historie valorizací

11. 5. 2023
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Valorizace důchodů se od roku 2013 postupně navyšovala. Vloni se důchody zvyšovaly hned třikrát a letošní navyšování důchodů proběhne opět v létě. O menší částku, než vládě původně ukládal zákon.

Valorizace důchodů je daná zákonem. Zvyšování důchodů upřesňuje konkrétně § 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Výše důchodu je dána součtem základní (pevná částka pro všechny poživatele důchodu a všechny druhy důchodu stejná) a procentní výměry. 

Procentní výměra se stanoví u každého individuálně. Její výše se odvozuje od počtu let účasti na důchodovém pojištění a výše vyměřovacích základů ve sledovaném období. Její minimální zákonem zaručená výše činí 770 Kč měsíčně.

Vyplácené důchody se zvyšují v závislosti na růstu indexu spotřebitelských cen a na růstu mezd. 

§ 67 zákona č. zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

Důchod lze zvyšovat (valorizovat) v tzv. pravidelném termínu, tj. k 1. lednu. Procentní výměru lze zvyšovat i v termínu mimořádném. A to v případě, že se inflace dostane alespoň na 5% úroveň. Podle současného ustanovení zákona pak platí, že základní výměry vyplácených důchodů se zvyšují tak, aby výše základní výměry důchodu činila 10 % průměrné mzdy.

Pro navýšení procentní výměry je nutné respektovat, že součet částky zvýšení základní výměry důchodu a částky zvýšení procentní výměry důchodu odpovídal zvýšení průměrného starobního důchodu. Zvýšení průměrného důchodu se pak stanoví podle odstavce 6 paragrafu 67 z růstu cen.

Historie valorizací 2013 až 2023

Rok Zvýšení základní výměry Základní výměra Zvýšení procentní výměry
2023 140 Kč 4 040 Kč
2022 350 Kč 3 900 Kč Od 1.9. o 5,2 % vůči 31.8.2022
od 1.6. o 8,2 % vůči 31.5.2022
od 1.1. o 5,1 % vůči 31.12.2021
2021 60 Kč 3 550 Kč 7,10 %
2020 220 Kč 3 490 Kč 5,2 % + 151 Kč
2019 570 Kč 3 270 Kč 3,40 %
2018 150 Kč 2 700 Kč 3,50 %
2017 110 Kč 2 550 Kč 2,20 %
2016 40 Kč 2 440 Kč 0 %
2015 60 Kč 2 400 Kč 1,60 %
2014 10 Kč 2 340 Kč 0,40 %
2013 60 Kč 2 330 Kč 0,90 %

Valorizace probíhají automaticky, příjemce důchodu o ni nežádá a týká se všech druhů důchodů, tedy starobních (včetně tzv. předčasných), invalidních, vdovských, vdoveckých a sirotčích. O zvýšení důchodu jsou příjemci důchodu informováni dopisem, tzv. valorizačním oznámením.

V případě souběhu více důchodů (například starobní/invalidní a vdovský/vdovecký důchod) se posuzuje nárok na zvýšení procentní výměry u každého důchodu samostatně. Zvýšení důchodu (vdovského/vdoveckého) upraveného pro souběh s jiným důchodem (starobním/invalidním) se stanoví z výše procentní výměry takto upraveného důchodu. U souběhu důchodů náleží základní výměra pouze jednou.

Konference WebTop100 2024 Digitální marketing

Pokus o snížení valorizací tady už v minulosti byl

S ohledem na současné úvahy a kroky vlády k omezení výše valorizací důchodů je zajímavý exkurs zhruba 10 let do minulosti. V roce 2012 byl vydán zákon č. 314/2012 Sb. („zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů“), který v souvislosti s úsporami ve výdajích státního rozpočtu dočasně omezil zvyšování důchodů prostřednictvím valorizací pro období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2015. Navýšení důchodů namísto 100% nárůstu cen zohledňovalo pouze 1/3 cenového růstu.

Pro zvýšení procentní výměry vyplácených důchodů v období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015 se však při stanovení růstu cen podle věty první použije jen jedna třetina procentního přírůstku indexu spotřebitelských cen.

Zákon č. 314/2012 Sb.

Dané ustanovení bylo ale zrušeno dříve, než tento zákon vymezoval (tj. před 31. 12. 2015), a sice dalším zákonným opatřením, zákonem č. 183/2014 Sb., (zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů) s účinností od 1. 9. 2014, díky kterému valorizace k 1. 1. 2015 proběhla již dle standardních (původních) pravidel. Tento krok vláda zdůvodnila potřebou posílit sociální ochranu seniorů, z nichž byla řada ohrožena chudobou.

Jaké jsou podmínky pro zvyšování důchodů?
Důchod lze zvyšovat v pravidelném termínu k 1. lednu a mimořádně v případě, že inflace dosáhne alespoň 5 %. Podle platného zákona se základní výměry vyplácených důchodů zvyšují tak, aby výše základní výměry činila 10 % průměrné mzdy. Pro navýšení procentní výměry je nutné respektovat, aby součet částky zvýšení základní výměry důchodu a částky zvýšení procentní výměry důchodu odpovídal zvýšení průměrného starobního důchodu.
Co upravuje § 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění?
Tento paragraf zákona o důchodovém pojištění upřesňuje zvyšování důchodů a stanoví výši procentní výměry, která se odvozuje od počtu let účasti na důchodovém pojištění a výše vyměřovacích základů ve sledovaném období.
Jaká je minimální výše procentní výměry?
Minimální výše procentní výměry, zaručená zákonem, činí 770 Kč měsíčně.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).