Hlavní navigace

Přehledně: Co se mění od pátku 9. 7. v opatřeních a jaká omezení platí i nadále?

7. 7. 2021
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Neočkovaného zaměstnance, který se vrátí ze zahraničí, nesmí od pátku 9. července pustit zaměstnavatel bez negativního testu na pracoviště.

I nadále pak zůstávají v platnosti omezení obchodů, restaurací a dalších služeb. Připravili jsme přehled, co se od pátku mění a jaká pravidla pro podnikatele i nadále platí.

Co se dozvíte v článku
 1. Co se mění od pátku
 2. Co stále platí
 3. Obchody a provozovny služeb
 4. Kadeřnice, pedikúry a spol.
 5. Restaurace, hospody a diskotéky
 6. Hotely a penziony a další ubytovací služby
 7. Vnitřní sportoviště
 8. Farmářské trhy
 9. ZOO, hrady, zámky, muzea a spol.
 10. Kulturní a sportovní akce
 11. Počet účastníků akcí
 12. 2 PCR 4 antigenní testy měsíčně
 13. Jak je to s rouškami

Co se mění od pátku

Jak již informoval server Podnikatel.cz minulý týden, od pátku 9. července se opět mění protiepidemická pravidla, přičemž změny se dotknou i podnikatelů. Zaměstnavatelé nesmí nově vpustit na pracoviště neočkovaného zaměstnance, který se vrátí ze zahraničí a neprokáže se negativním testem. V případě návratu ze zemí s nízkým a středním rizikem sice bude možné do doby prokázání se negativním testem do zaměstnání docházet, tito zaměstnanci ale budou mít povinnost na pracovišti nosit respirátory nejméně třídy FFP2.

Od 9. července přestane v České republice také platit uznávání bezinfekčnosti po první dávce vakcíny s dvoudávkovým schématem. Od pátku 9. července se budou muset lidé, kteří zatím absolvovali pouze jednu dávku očkování u dvoudávkových vakcín, opět prokazovat při návštěvě restaurací, kulturních akcí, ale třeba i při návštěvě pacienta v nemocnici či příbuzného v zařízení sociální péče negativním testem na covid. Nově se za bezinfekčního ve všech případech, kdy se bezinfekčnost na základě přijatých protiepidemických opatření vyžaduje, považuje člověk až čtrnáct dnů po dokončení vakcinace. Toto pravidlo se použije i pro případné nařízení karantény a izolace ze strany hygienické stanice.

Kromě 14 dnů od očkování je možné se prokázat maximálně týden starým PCR testem, 72 hodin starým antigenním testem nebo certifikátem, že dotyčný prodělal covid v předchozích 180 dnech (tzv. podmínka otn).

Od pátku se dále zpřísní pravidla pro vstup do České republiky, a to i pro země zařazené na seznam zemí s nízkým rizikem. Cestující z těchto zemí budou muset nově vyplňovat příjezdový formulář, a pokud nebudou čtrnáct dnů po dokončeném očkování, budou se muset prokázat také negativním PCR testem. U zemí s nízkým a středním rizikem nákazy bude možné test před vstupem do ČR nahradit testem absolvovaným do pěti dnů po návratu.

Co stále platí

Co se týče dalších protiepidemických pravidel, ty se prozatím nemění.

Obchody a provozovny služeb

Až na některé výjimky, jako je například taxislužba, platí, že obchodníci a provozovatelé služeb nesmí ve svých provozovnách připustit více zákazníků, než je 1 zákazník na 10 m2 prodejní plochy. V případě provozovny s prodejní plochou menší než 10 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením. V případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka.

Dále musí podnikatelé aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry, nejde-li o členy domácnosti, a zajistit řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry), přičemž zákazník, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu.

I nadále platí povinnost mít dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci. Podnikatelé též musí o výše zmíněných pravidlech informovat zákazníky a rovněž mají za povinnost zajistit maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu.

Kadeřnice, pedikúry a spol.

Kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetické, masérské a obdobné regenerační nebo rekondiční služby už několik týdnů nemusí vést evidenci zákazníků, musí však stále dodržovat, že mezi místy, kde jsou zákazníkům poskytovány služby (např. křesla v holičství a kadeřnictví), je vzdálenost alespoň 2 metry a že služby lze poskytnout pouze zákazníkovi, který nevykazuje klinické příznaky onemocnění.

Provozovatelé zároveň musí před poskytnutím služby zkontrolovat, že zákazník splňuje podmínku otn (s výjimkou dětí do 6 let věku).

Restaurace, hospody a diskotéky

Restauratéři stále musí dodržovat některá pravidla:

 • zákazníci jsou vždy usazeni tak, že je mezi nimi odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
 • u jednoho stolu sedí nejvýše 4 osoby, s výjimkou osob ze společné domácnosti; jedná-li se o stůl s 10 a více místy k sezení, lze u něj usadit více osob, a to tak, že mezi skupinami nejvýše 4 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti, je rozestup alespoň 1,5 metru,
 • provozovatel nepřipustí v prostorech provozovny více osob, než je v prostorech provozovny míst k sezení pro osoby,
 • provozovatel aktivně brání ve vnějších a vnitřních prostorech provozovny shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny provozovny,
 • při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky a provozovatel zajistí dezinfekci povrchů stolů, madel židlí po každém zákazníkovi a pravidelnou dezinfekci dotykových ploch,
 • tanec stále není umožněn, s výjimkou oslavy svatby, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a hostiny po pohřbu,
 • provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo vzduchotechnika ) bez recirkulace vzduchu,
 • provozovatel zajistí informování zákazníků o podmínkách a pravidlech vstupu u vstupu a v provozovně

Další pravidla pak musí plnit zákazníci, respektive aby mohli vstoupit, musí splňovat podmínku otn.

Co je zakázáno a na co mám nárok?

Tady je přehled všech opatření, která jsou platná pro podnikatele i veřejnost. Přečtěte si také seznam všech podpor, které lze ještě aktuálně čerpat. 

Hotely a penziony a další ubytovací služby

Také provozovatelé ubytovacích služeb musí při vstupu do provozoven zajistit možnost dezinfekce rukou a dále zajistí pravidelnou dezinfekci dotykových ploch (kliky, madla, zábradlí, vypínače).

Podobně jako kadeřnice musí i hoteliéři před poskytnutím ubytování zkontrolovat, že zákazníci (s výjimkou dětí do 6 let věků) splňují podmínku otn. Osoby lze ubytovat maximálně na 7 dnů, pro prodloužení pobytu musí zákazníci opět splnit podmínku otn.

Vnitřní sportoviště

Rovněž provozovatelé vnitřních sportovišť, fitness či bowlingových center musí při vstupu do prostor kontrolovat splnění podmínky otn. V případě skupinových lekcí musí lidé dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň 2 metry.

Farmářské trhy

Na farmářských (a ostatních) trzích musí provozovatel zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry a umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa. V případě prodeje pokrmů včetně nápojů určených k bezprostřední konzumaci, pokud jsou na místě stoly a místa k sezení, provozovatel zajistí, že jsou osoby usazeny tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou osob sedících u jednoho stolu, přičemž u jednoho stolu sedí nejvýše 4 osoby, s výjimkou osob ze společné domácnosti.

Stejně jako u restaurací platí, že jedná-li se o stůl s 10 a více místy k sezení, lze u něj usadit více osob tak, že mezi skupinami nejvýše 4 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti, je rozestup alespoň 1,5 metru.

Provozovatel musí rovněž aktivně bránit shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny.

ZOO, hrady, zámky, muzea a spol.

U zoologických a botanických zahrad, hradů a zámků, muzeí či galerií musí provozovatelé ve vnitřních prostorech hlídat, aby dodrželi podmínku jedné osoby na 10 m2 vnitřní plochy a dvoumetrové rozestupy mezi lidmi.

Je možné provádět skupinové prohlídky, avšak účastníci musí splňovat podmínku otn a provozovatel musí splnění podmínky zkontrolovat.

Kulturní a sportovní akce

Počty povolených diváků na koncertech a dalších kulturních, sportovních a vzdělávacích akcích jsou 5000 venku a 2000 uvnitř a povolen je i vstup diváků na stání za podmínky jeden divák na čtyři metry plochy určené k stání.

U vnitřních akcí nesmí být zároveň přítomno více diváků než 75 % celkové kapacity míst k sezení a všichni diváci musí být usazeni. V případě, že se akce koná v prostorách s větší kapacitou sedících diváků než 2000 osob, je přípustný maximální počet přítomných diváků možné navýšit tak, že lze obsadit nejvýše 50 % kapacity sedících diváků. Všichni diváci musí být v takovém případě usazeni tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti je vždy ponecháno mezi jednotlivými diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo,

Pro návštěvníky opět platí podmínka otn, kterou musí organizátor akce zkontrolovat při vstupu.

Počet účastníků akcí

Omezení spolkových, sportovních, tanečních a dalších organizovaných akcí je pořád následovné. Na akci může být až 1000 osob venku nebo 500 uvnitř, pokud splňují podmínku otn, nebo je ve stejný čas možná přítomnost nejvýše 10 osob zároveň.

2 PCR 4 antigenní testy měsíčně

Stále rovněž platí, že lidé mají zdarma nárok na 2 PCR testy a 4 antigenní testy měsíčně.

ebf - tip - debata

Jak je to s rouškami

Od 1. července už nejsou respirátory na nástupištích a v čekárnách veřejné dopravy, v motorových vozidlech, ve vnějších prostorách provozoven stravovacích služeb a na veřejných nebo soukromých akcích, kde je uvnitř na jednom místě méně než 10 osob a venku 30 osob.

Povinnost nosit alespoň roušku už neplatí na venkovních veřejných místech, ve vnitřních prostorách (s výjimkou těch, kde je nutné nosit respirátor) jsou povinné jen tam, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň dvou osob vzdálených od sebe méně než dva metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).