Hlavní navigace

Přehledy musíte podat, i když se vás daňové přiznání netýká

2. 4. 2013
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Zatímco daňové přiznání řada OSVČ podávat nemusí, přehledy pro zdravotní pojišťovnu a ČSSZ se podávají takřka vždy, bez ohledu na výši příjmů.

Dnešním dnem vyprší lhůta pro podání daňového přiznání. OSVČ tím však daňové povinnosti nekončí, musí totiž ještě podat přehledy o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ). Povinnost vyplnit a odevzdat přehled mají navíc i někteří poplatníci, kteří nepodávali daňové přiznání. 

Kdo musí podat přehled pro ZP

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com

Ilustrační obrázek

Podat přehled pro zdravotní pojišťovnu musí každá OSVČ, která alespoň po část kalendářního roku vykonávala samostatnou výdělečnou činnost. Přehled musí dále odevzdat OSVČ, které měly příjmy podle § 7 zákona o daních z příjmů. Na přehled občas zapomínají ti, kdo nemusí podávat daňové přiznání, například kvůli výši svých příjmů. Také tyto OSVČ však mají za povinnost přehled odevzdat. I když nemá OSVČ v daném roce žádné příjmy nebo má příjmy do 15 000 Kč, kdy nemá povinnost podat přiznání k dani z příjmu, Přehled o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně je povinna podat (příjmy a výdaje vyplní nulové), uvedla serveru Podnikatel.cz Hana Kadečková, tisková mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR.

Často se stává, že podnikatel oznámí na zdravotní pojišťovně začátek podnikání, po čase s podnikáním přestane, avšak pojišťovně to neoznámí. Takový poplatník má tedy stále živnostenské oprávnění, ve skutečnosti nepodniká, v evidenci zdravotní pojišťovny je však stále vedený jako OSVČ a musí přehled každoročně podat. “Pokud přehled nepodá, zdravotní pojišťovna jej vyzve k podání, je možno uložit pokutu nebo také stanovit pravděpodobnou výši pojistného,” upozornila Růžena Schmidková, vedoucí odboru výběru pojistného České průmyslové zdravotní pojišťovny.

Kdo ukončí nebo přeruší svoji samostatně výdělečnou činnost, musí to pojišťovně nahlásit do 8 dnů a odhlásit se jako OSVČ i pro účely zdravotního pojištění. Oznámení jde učinit i prostřednictvím živnostenského úřadu. Pokud někdo svoji živnost přeruší a ani po část roku samostatnou výdělečnou činnost neprovozoval (přerušil živnost například v roce 2011), přehled za rok 2012 podávat nemusí. Přehled nemusí podávat také lidé, kteří měli příjem z pronájmu majetku dle § 9 zákona o daních z příjmů (platí i pro sociální pojištění).

Přehled pro sociálku se stejnými podmínkami

Co se týče sociálního pojištění, je situace obdobná jako u zdravotního pojištění. Kdo byl alespoň část roku evidován na příslušné OSSZ jako OSVČ vykonávající činnost, musí podat přehled o příjmech a výdajích za rok 2012. Přehled o příjmech a výdajích za rok 2012 mají povinnost podat OSVČ, které vykonávaly samostatnou výdělečnou činnost jen po část roku 2012. Povinnost se tedy týká i osob, které v průběhu roku 2012 samostatnou výdělečnou činnost přerušily či ukončily, potvrdila serveru Podnikatel.cz Jana Buraňová, mluvčí ČSSZ.

Také v případě sociálního pojištění musí OSVČ ukončení nebo přerušení činnosti nahlásit. Na rozdíl od zdravotního pojištění však existuje delší lhůta. Přerušení činnosti musíte příslušné SSZ nahlásit do osmého dne následujícího kalendářního měsíce po přerušení činnosti.

Dokdy přehledy podat

OSVČ, které podávaly daňové přiznání, mají lhůtu pro podání přehledů do jednoho měsíce od doby, kdy měly podat daňové přiznání. Tento termín platí jak pro přehled pro zdravotní pojišťovnu, tak pro přehled pro ČSSZ. Vzhledem k tomu, že podnikatelé, kteří nevyužívají služeb daňového poradce, měli přiznání podat do dneška, musí přehledy odevzdat do čtvrtka 2. května 2013. Pokud OSVČ pomáhal daňový poradce, lhůta se jim prodlužuje do čtvrtka 1. srpna 2013. Do konce dubna ale musí tuto skutečnost doložit příslušné okresní správně sociálního zabezpečení nebo zdravotní pojišťovně.

Kdo nepodával daňové přiznání, ale zároveň musí podat přehledy, má speciální termín pro jejich odevzdání. Lhůty u zdravotních pojišťoven a ČSSZ se zde liší. Zdravotním pojišťovnám je třeba v takovém případě podat přehled nejpozději do pondělí 8. dubna 2013, ČSSZ stačí přehled odevzdat do středy 31. července 2013.

Za den podání přehledu se považuje den, kdy ho podnikatel předá na poštu, osobně podá příslušné pojišťovně/ČSSZ nebo ho odevzdá elektronickou formou. U zdravotních pojišťoven hrozí opozdilcům pokuta až do výše 50 000 korun a u sociálky 20 000 korun (při opětovném nesplnění povinnosti až 100 000 korun). Pokuty se ale nepředepisují automatiky a zdravotní pojišťovny i ČSSZ většinou na chybějící přehled nejprve upozorní a sankce udělují teprve, až když podnikatel ignoruje jejich urgenci.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).