Hlavní navigace

Přídavek na dítě se od ledna 2018 zvýší. Zaměstnancům i podnikatelům

2. 8. 2017
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Další podporou rodičům má být zvýšený přídavek na dítě. Na vyšší přídavky se mohou těšit rodiče dětí, kteří pracují nebo pobírají dávky od příjmu závislé.

Zákonem číslo 200/2017 Sb. byl novelizován zákon o státní sociální podpoře. Účinnost je stanovena na 1. ledna 2018 (s výjimkou).

Mezi důležité změny patří zvýšený přídavek na dítě, úprava rodičovského příspěvku a zavedení nové státní kategorie pojištěnců, za které platí zdravotní pojištění stát. Právě přídavek na dítě je změnou, která postihne řadu rodin. Jak pro server Podnikatel.cz upřesnil Petr Sulekministerstva práce a sociálních věcí, od 1. října letošního roku nastane změna, kdy se pro nárok na přídavek na dítě náležející od tohoto data nebude prokazovat příjem za celý rok 2016, ale jen za III. kalendářní čtvrtletí roku 2017. Zjednoduší se také započítávání příjmu ze samostatné výdělečné činnosti. Ostatní změny přídavku na dítě (výše dávky i výše rozhodného příjmu), rodičovského příspěvku a další úpravy nastanou až s účinností od 1. ledna 2018.

Přídavek na dítě

Nárok na přídavky na děti budou mít nově rodiny s příjmy do 2,7násobku životního minima namísto nynějšího 2,4násobku. Standardní výše přídavku na dítě se nemění. Nadále činí za kalendářní měsíc, jde-li o nezaopatřené dítě ve věku

 • a) do 6 let, 500 Kč,
 • b) od 6 do 15 let, 610 Kč,
 • c) od 15 do 26 let, 700 Kč.

Ovšem v řadě rodin se tyto částky zvýší o 300 korun měsíčně (3600 korun ročně). A to tam, kde alespoň jeden rodič pracuje, respektive má příjem ze závislé činnosti nejméně ve výši životního minima jednotlivce (v současné době 3410 korun měsíčně) nebo ze samostatné výdělečné činnosti. Případně i z dávek, které svým způsobem příjem nahrazují, např. dávky nemocenského a důchodového pojištění, podpory v nezaměstnanosti nebo rodičovský příspěvek rodiče, který pracoval a nárok na rodičovský příspěvek získal po vyčerpání svého nároku na peněžitou pomoc v mateřství (případně souběžně). Čtěte také: Právní otazníky kolem čerpání rodičovské dovolené

Ostatní nezaopatřené děti, které žijí v rodinách, kde ani jedna společně posuzovaná osoba nebude splňovat výše uvedenou podmínku, budou mít nárok na přídavek na dítě v dosavadní nezměněné výši.

Zvýšený přídavek na dítě

Nárok na zvýšenou částku přídavku na dítě bude z důvodu snížení administrativy navázán na stanovený druh příjmu v rozhodném čtvrtletí (který prokazují všichni žadatelé o přídavek na dítě), nikoliv na existenci pracovní smlouvy či dohody. Dále ti, kteří budou mít nárok na některou ze stanovených dávek. Tato podpora má směřovat výhradně do rodin, jež mají příjem z pracovní aktivity, případně dávek, které ji nahrazují. Na rozdíl od daňové podpory, jako je sleva na dani či daňový bonus, která je závislá od výše zdanitelného příjmu, je zvýšený přídavek na dítě rozšířen i na rodiny, kde sice nikdo nemá příjem z pracovní činnosti, ale alespoň jeden z členů rodiny pobírá dávky, které z pracovní činnosti vycházejí. Čtěte také: Kdy se u brigád odvádí sociální a zdravotní pojištění?

V případě samostatné výdělečné činnosti se pro účely přídavku na dítě příjem započítá ve výši odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství (v současné době 13 200 Kč), i když je fakticky nižší. Respektive u samostatné výdělečné činnosti hlavní. U samostatné činnosti vedlejší (např. příjem z podnikání je vedle příjmu ze závislé činnosti nebo při pobírání rodičovského příspěvku, invalidního či starobního důchodu, při podnikání nezaopatřeného dítěte nebo osoby závislé na péči jiné osoby a osoby blízké pečující apod.) se příjem započítá ve skutečné výši.

Je tedy zřejmé, že zvýšenou částku přídavku na dítě nebudou čerpat rodiny, které mají příjem pouze ze sociálních dávek, např. rodiny pobírající dávky pomoci v hmotné nouzi, rodiny osamělých matek pobírajících rodičovský příspěvek bez předchozího nároku na peněžitou pomoc v mateřství atd. Nezaopatřené dítě, které je posuzováno pro účely přídavku na dítě samo (bez rodičů), na toto zvýšení přídavku na dítě dosáhne v případě, že má vlastní stanovený příjem ze závislé činnosti nebo podnikání, tj. zpravidla výdělečně činní studenti.

Nové podmínky zvýšeného přídavku na dítě

Pokud některá ze společně posuzovaných osob má v každém kalendářním měsíci rozhodného období příjem

 • a) ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů, s výjimkou částky, která se považuje za příjem z důvodu bezplatného používání motorového vozidla pro služební účely podle zákona o daních z příjmů a s výjimkou částky odpovídající příjmu, kterého dosáhlo nezaopatřené dítě za měsíce červenec a srpen alespoň ve výši částky životního minima jednotlivce,
 • b) příjmy ze samostatné činnosti podle zákona o daních z příjmů, nejméně však částka stanovená podle § 5 odst. 1 písm. a) bodu 2 zákona o státní sociální podpoře,
 • c) z dávek nemocenského pojištění,
 • d) z dávek důchodového pojištění,
 • e) z podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci,
 • f) z příspěvku na péči o osobu do 18 let věku, nebo
 • g) z rodičovského příspěvku, pokud je poskytován po vyčerpání peněžité pomoci v mateřství,

náleží nezaopatřenému dítěti přídavek na dítě ve zvýšené výměře. Výše přídavku na dítě ve zvýšené výměře činí za kalendářní měsíc, jde-li o nezaopatřené dítě ve věku

 • a) do 6 let, 800 Kč,
 • b) od 6 do 15 let, 910 Kč,
 • c) od 15 do 26 let, 1000 Kč.

Na základě přechodných ustanovení k novele zákona náleží přídavek na dítě ve zvýšené výměře poprvé od splátky náležející za kalendářní měsíc, ve kterém tento zákon nabude účinnosti, tj. od ledna 2018. Čtěte také:Uchazečům o zaměstnání skončí přivýdělek na dohodu o provedení práce

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).