Hlavní navigace

Používáte při podnikání auto? Musíte podat přiznání k silniční dani za rok 2019

9. 1. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Silniční daň se platí hlavně z vozidel, která jsou používána k samostatné výdělečné činnosti. Přiznání k silniční dani se pak podává každý rok do konce ledna.

Server Podnikatel.cz připravil souhrn, koho se silniční daň týká, jaké jsou sazby daně a jaké musí podnikatelé splnit lhůty u přiznání a záloh na daň.

Kdo je poplatníkem daně

Poplatníkem silniční daně je fyzická nebo právnická osoba, která provozuje vozidlo registrované v České republice a je zapsána v technickém průkazu. Poplatníkem daně může být také zaměstnavatel, který vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití jeho osobního automobilu při výkonu práce, jestliže daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla. Pokud existuje u jednoho vozidla poplatníků více, hradí daň společně a nerozdílně.

Klíčovým faktorem pro samotnou daň je však fakt, zda vozidlo patří do předmětu daně. Pokud ano, teprve v druhém kroku se určuje, kdo daň platí. Může se tak stát, že jiná osoba vozidlo používá a jiná osoba je za toto vozidlo poplatníkem silniční daně.

Daňový portál na Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Potřebujete si rychle spočítat, kolik letos zaplatíte na daních? Zadejte své hodnoty do Daňové kalkulačky pro OSVČ

Nevíte si rady s daňovým přiznáním? Vyzkoušejte interaktivní šablony, které automaticky vyplní daňový formuláře nebo přehled pro pojišťovnu.

Jakou budete mít čistou mzdu v letošním roce? Aktualizovali jsme pro vás Mzdovou kalkulačku

Nejnovější články o daních sledujte v sekci Daňové přiznání, Daně z příjmů, Přehled o příjmech a výdajích.

Z čeho se daň platí

Silniční daň se platí z motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, která jsou registrovaná a provozovaná v Česku, jestliže jsou používána v souvislosti s podnikáním nebo jinou samostatně výdělečnou činností. Nákladní vozidla a přípojná vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrovaná v ČR patří do předmětu silniční daně vždy, a to bez ohledu na to, zda slouží k podnikání.

Silniční daň se ale neplatí z elektrovozidel, z vozidel s hybridním pohonem kombinující spalovací motor a elektromotor nebo třeba z vozidel na zkapalněný ropný plyn nebo stlačený zemní plyn, která váží méně než 12 tun. Kompletní výčet osvobození je uveden v § 3 zákona o dani silniční.

Povinnost registrovat se k silniční dani vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém je vozidlo poprvé využito pro podnikání.

Kolik činí sazba daně

U osobních automobilů se základ daně počítá ze zdvihového objemu motoru v cm3, u návěsů podle součtu největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počtu náprav a u ostatních vozidel podle největší povolené hmotnosti v tunách a počtu náprav.

Roční sazba daně ze základu daně u osobních vozidel činí při zdvihovém objemu motoru:

do 800 cm3 1200 Kč
nad 800 cm3 do 1250 cm3 1800 Kč
nad 1250 cm3 do 1500 cm3 2400 Kč
nad 1500 cm3 do 2000 cm3 3000 Kč
nad 2000 cm3 do 3000 cm3 3600 Kč
nad 3000 cm3 4200 Kč

Sazby daně u návěsů a ostatních vozidel obsahuje § 6 zákona o dani silniční.

Snížení sazeb

Sazba daně ale může v závislosti na některých faktorech klesnout. Pokud od první registrace k silničnímu provozu (doma i v zahraničí) neuplynulo devět let, sazba se snižuje:

  • o 48 % po dobu 36 kalendářních měsíců od data první registrace,
  • o 40 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců a
  • o 25 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců.

Sazba rovněž klesá o 25 % u vozidel, která jsou používána pro činnosti výrobní povahy v rostlinné výrobě podle klasifikace produkce CZ-CPA, kód 01.61.10 Podpůrné služby pro rostlinnou výrobu, je-li poplatníkem daně osoba provozující zemědělskou výrobu. Kromě snížené sazby určuje § 12 zákona i slevu na dani pro vozidla užívaná v kombinované dopravě, a to až do výše 100 %.

Sazba daně se může rovněž i zvýšit, a to o 25 %, jestliže se jedná o vozidla registrovaná poprvé v ČR nebo zahraničí do 31. prosince 1989.

Daň se platí za každý kalendářní měsíc, ve kterém vozidlo patřilo do předmětu daně.

Pozor na to, že zaměstnavatel, který svému pracovníkovi proplácí cestovní náhrady za pracovní cesty za použití jeho osobního automobilu, musí silniční daň rovněž platit. V takovém případě činí sazba daně 25 Kč za každý den použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, je-li to pro zaměstnavatele výhodnější. V takovém případě už ale nelze na vozidlo uplatnit žádné další daňové úlevy.

Dokdy a jak přiznání podat

Přiznání k dani silniční se podává, stejně jako přiznání k dani z nemovitých věcí, do 31. ledna. Silniční daň se ale na rozdíl o daně z nemovitých věcí neplatí dopředu, ale zpětně. S přiznáním se mohou podnikatelé beztrestně o několik dnů opozdit, jelikož penále začíná nabíhat až od šestého pracovního dne. V případě zpoždění se platí pokuta 0,05 % stanovené daně, pokud ale nepřekročí částku 200 Kč, nepředepíše se. Majitelé zpřístupněných datových schránek by neměli zapomenout na to, že musí podat přiznání elektronicky. Pokud tak neučiní, udělí jim úřad automaticky pokutu 2000 Kč.

Dokdy doplatit daň

Samotnou daň by měli podnikatelé doplatit také do konce ledna. I zde se ale mohou o něco opozdit, jelikož penále začíná nabíhat až od pátého pracovního dne. Úrok se opět nepředepíše, pokud jeho výše nepřekročí 200 Kč. Pozor ale na to, že doplatek obsahuje i prosincovou zálohu, která se neplatí.

dan_z_prijmu

Kdy se platí zálohy

Během roku pak musí poplatníci silniční daně platit zálohy na daň, jejichž výše odpovídá 1/12 roční daňové sazby za každý kalendářní měsíc, ve kterém vozidlo v rozhodném období podléhalo dani silniční. Zálohy se vždy platí za jednotlivá čtvrtletí. V roce 2020 jsou termíny:

  • do 15. dubna (na leden až březen)
  • do 15. července (na duben až červen)
  • do 15. října (na červenec až září)
  • do 16. prosince (na říjen a listopad)

Silniční daň mohou poplatníci uhradit i jednorázově, hned první zálohou ve výši celé roční sazby.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).