Hlavní navigace

K vyplnění daňového přiznání využijte interaktivní formulář nebo šablonu

15. 4. 2021
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
S pomocí chytrého formuláře je běžné daňové přiznání hračkou. Připravili jsme jednoduchý návod s příkladem kombinace zaměstnání a příjmů z pronájmu majetku.

Vyplnění daňového přiznání prostřednictvím interaktivního tiskopisu je snadné. Stále je možné přiznání bez vyměřených sankcí podat. Eventuální doplatek však musí být včas uhrazen. Pro klasické formuláře se prominutím sankcí termín „posouvá“ do 3. května 2021, pro elektronická podání až do 1. června 2021. Je jedno, zda se jedná o zaměstnance či podnikatele.

Poplatníci, kteří mají příjmy pouze ze závislé činnosti a podávají daňové přiznání, mohou využít speciální zjednodušený tiskopis. Návod k využití tohoto zjednodušeného daňového přiznání jsme popisovali v článku Zjednodušené daňové přiznání pro zaměstnance na poslední chvíli. Nyní se zaměříme na „klasické“ čtyřstránkové daňové přiznání.

Formulář a podklady k přiznání

Jestliže jste se rozhodli pro vyplnění daňového přiznání prostřednictvím interaktivního formuláře, je třeba ho stáhnout a ideálně i uložit do vašeho počítače. Formulář je k dispozici na stránkách finanční správy. Pro rok 2020 jde o tiskopis 25 5405 MFin 5405 vzor č. 26. 

K vyplnění a uplatnění slev na dani a nezdanitelných částí základu daně budete rovněž potřebovat kopie smluv a originály potvrzení, nejčastěji se jedná o:

  • potvrzení o studiu,
  • potvrzení o pobírání důchodu,
  • potvrzení o zaplacených částkách na důchodové připojištění,
  • potvrzení o zaplaceném pojistném na životní pojištění,
  • potvrzení o zaplacených úrocích z hypotečních a obdobných úvěrů, 
  • potvrzení o bezúplatném plnění (daru) nebo darovací smlouva,
  • potvrzení z předškolního zařízení atd.

Eventuálně také potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele zdaněných zálohovou nebo také srážkovou daní (hodláte-li i příjmy zdaněné srážkovou daní do daňového přiznání zahrnout). Vhodným pomocníkem je daňové přiznání z předchozího roku, kdy část údajů (především identifikačních) můžete jednoduše opsat.

Vyplnění daňového přiznání

Interaktivní tiskopis se na rozdíl od šablon, které jsou zpracovány tabulkovou formou, neliší od klasického (růžového) daňového přiznání. Nespornou výhodou je, že část údajů je již předvyplněná (zvolíme pouze potřebnou variantu) a součtové řádky se vypočítají a zobrazí automaticky. Naopak jeho nevýhodou je, že se jedná pouze o daňové přiznání. Přehledy o příjmech a výdajích pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu se v tomto případě vyplní samostatně. Na druhou stranu to řada poplatníků ani nepotřebuje. Pokud mají například pouze příjmy ze zaměstnání či z pronájmu majetku.

Při vyplnění je vhodné začít prvním dílem listu daňového přiznání, kde zvolíme příslušný finanční úřad, doplníme rodné číslo poplatníka, IČO, zdaňovací období (kalendářní rok 2020), typ přiznání a identifikační údaje poplatníka.

V tuto chvíli byste měli mít připraveny rovněž údaje o vašich příjmech. Pokud vedete daňovou evidenci, potřebujete závěrku daňové evidence k 31. 12, vedete-li účetnictví, potřebujete účetní závěrku k 31. 12., kdo uplatňuje výdaje procentem z příjmů, potřebuje evidenci o výši příjmů za celé zdaňovací období.

Tabulka číslo 1 (2. oddíl) na druhé straně daňového přiznání slouží k vyplnění údajů z potvrzení o příjmech od zaměstnavatele. Uvádí se úhrn příjmů i zaplacené pojistné z potvrzení.

Rychlá nápověda: Zdanitelné příjmy jsou uvedeny v potvrzení o zdanitelných příjmech na řádku číslo 1, 4 a 5 a pojistné na řádku číslo 6 a 7. Zdanitelné příjmy jsou uvedeny v potvrzení o zdanitelných příjmech na řádku číslo 1, 4 a 5 a pojistné na řádku číslo 6 a 7. U potvrzení příjmů z dohod o provedení práce a jiných příjmů zdaněných srážkovou daní se jedná o řádek číslo 1 a 2, u pojistného řádek číslo 3 (je-li odvedeno). 

Tabulka číslo 2 slouží pro stanovení základu daně. Zde interaktivní tiskopis rovnou vybízí k vyplnění příloh. Zvolíme přílohu dle druhu příjmů.

Výhodou je, že údaje z vyplněných příloh se automaticky přenáší do tabulky číslo 2 druhého oddílu, tj. do základu daně. Ten můžeme v následujícím kroku snížit o nezdanitelné (odčitatelné) položky. Do třetího oddílu pouze doplníme jejich druh a výši částky dle připravených podkladů a potvrzení. Samozřejmě v souladu se zákonem o daních z příjmů.

Vypočtená daň a daňové slevy

V oddílu číslo 4 se již zobrazuje daň vypočtená ze základu daně sníženého o nezdanitelné položky. Je zde rovněž čtvrtá příloha, kterou vyplní pouze poplatníci s příjmy ze zdrojů v zahraničí. Zde je vhodné se obrátit na daňového nebo účetního poradce.

Velmi důležitý je oddíl číslo 5, který slouží k vyplnění uplatňovaných slev na dani a daňového zvýhodnění na vyživované děti ve společně hospodařící domácnosti. Tím snížíme vypočtenou daň. Oddíly 6 a 7 slouží k zápočtu zaplacené daně či daňové zálohy. Nezapomeneme uvedení příloh k daňovému přiznání a podpis.

Příklad – závislá činnost a pronájem majetku

Závěrem příklad jednoduchého vyplnění daňového přiznání poplatníkem s příjmy ze závislé činnosti a s příjmy z pronájmu majetku. Poplatník bude uplatňovat základní slevu na dani na poplatníka a zaplacené životní pojištění ve výši 18 000 Kč (potvrzení o zaplaceném pojistném).

Příjmy ze závislé činnosti: 260 456 Kč, pojistné uhrazené zaměstnavatelem 88 034 Kč, záloha na daň 27 435 Kč.

Příjmy z pronájmu majetku: 90 000 Kč (uplatnění výdajů procentem z příjmů).
Po vyplnění identifikačních údajů (1. strana daňového přiznání) je třeba doplnit do tabulky č. 2 (oddíl 2) na druhé straně daňového přiznání údaje z potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele. Pokračujeme oddílem 3 a vyplněním přílohy č. 2, kde označíme variantu uplatnění výdajů procentem z příjmů a uvedeme na řádku č. 201 výši těchto příjmů. Základ daně z příjmů z pronájmu se vypočítá a přenese do potřebných políček daňového přiznání automaticky.

Vrátíme se na druhou stranu daňového přiznání a v oddílu č. 3 snížíme vypočtený základ daně o zaplacené životní pojištění ve výši 18 000 Kč. Základní sleva na poplatníka se v daňovém přiznání vždy vyplní automaticky, není třeba nic doplňovat, základní sleva na dani se nijak nedokládá. Nezapomeneme do řádku č. 84 uvést částku z řádku číslo 12 potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele výši uhrazené zálohy na daň.

Protože se jedná o interaktivní tiskopis, veškeré výpočty jsou provedeny automatiky. Nyní již jen zjistíme výši daňového doplatku. V našem případě jde o částku 6 735 Kč. Daň lze zaplatit přímo na finančním úřadě (vybrané finanční úřady), prostřednictví České pošty složenkou typu A nebo bezhotovostním převodem.

Odeslání daňového přiznání

Nezapomeneme uložit změny do formuláře. Daňové přiznání je možné vytisknout a zaslat poštou na adresu příslušného finančního úřadu. Dnem odeslání je den, kdy pošta zásilku přijala. Osobně předat v podatelně finančního úřadu. Další možností je elektronické odeslání formuláře prostřednictvím elektronické pošty s připojeným elektronickým podpisem (případně pozdější dodání vytištěného formuláře s podpisem na příslušný úřad) nebo prostřednictvím datové schránky v požadované struktuře. Při odeslání prostřednictvím datové schránky se elektronický popis nevyžaduje. Za den odeslání se považuje den, kdy je odeslání učiněno.

Interaktivní formulář elektronické odeslání umožňuje. Stačí listovat na poslední stranu formuláře, kde můžeme data exportovat do formátu XML a odeslat do datové schránky. Formulář umožňuje i vložení elektronických příloh příslušných potvrzení.

Využití šablon

Vyplnění prostřednictvím šablony je rovněž velmi jednoduché. Šablony ocení především poplatníci, kteří současně vyplňují také přehledy na sociální a zdravotní pojištění. Nejprve je vhodné zvolit správnou šablonu podle toho, zda jde o podnikající či nepodnikající osobu. U podnikatelů se typ šablony odvíjí od vedení účetnictví či daňové evidence. U ostatních osob záleží, zda jde pouze o zaměstnance či osobu, která má více zdrojů příjmů.

skoleni_18_3

Šablony do určitého limitu příjmů jsou v omezené verzi zcela zdarma. Neomezené šablony jsou za poplatek, avšak jejich vyplnění je skutečně snadné, rychlé a intuitivní. Jde o výraznou úsporu času. Zde především záleží na správném vyplnění základních údajů, které se doplní do prvního listu (základní tabulka). Údaje jsou dále přenášeny do daňového přiznání, příloh i do přehledů pro Českou správu sociálního zabezpečení a příslušnou zdravotní pojišťovnu (šablona nabízí VZP nebo jinou pojišťovnu, kde si poplatník sám doplní její název).

Formuláře umožňují rovněž převedení do XML souboru, který lze podat elektronicky buď přes aplikaci EPO, nebo datovou schránkou.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).