Hlavní navigace

Prodáváte padělky? Problém budete mít i v případě, že se k tomu přiznáte

15. 7. 2016
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Na náš trh se stále častěji dostávají padělky. Zahrávat si s nimi není jen tak. Právně postižitelný je i jejich prodejce.

Oblečení, módní doplňky, obuv, ale také léky, zubní pasty nebo i ložiska a zapalovací svíčky do automobilů. To všechno se dnes padělá. Padělky jsou všude kolem nás a do Česka míří zejména z Číny, Hongkongu a Ruska. A padělky i na první pohled neškodné imitace jsou zákonem postižitelné. To platí nejen pro výrobu falzifikátů, ale i jejich prodej.

S pojmem padělek pracuje například český zákon o ochraně spotřebitele. Ten říká, že se jedná o výrobek nebo zboží, včetně jeho obalu, na němž je bez souhlasu majitele ochranné známky umístěno označení stejné nebo zaměnitelné s ochrannou známkou, porušující práva majitele ochranné známky, dále veškeré věci nesoucí takové označení (značky, loga, etikety, nálepky, prospekty, návody k použití, doklady o záruce a podobně), a to i tehdy, jsou-li uváděny samostatně, a samostatné obaly, na nichž je umístěno takové označení.

Padělky definovali také v Bruselu. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány jde o zboží, nesoucí neoprávněně značku, která je totožná s ochrannou známkou platně zapsanou pro stejný druh zboží nebo která nemůže být od této ochranné známky ve svých podstatných znacích odlišena. Za padělek je označeno zboží, které je předmětem činu porušujícího práva k zeměpisnému označení v členském státě, kde se zboží nachází, a je označené nebo popsané názvem nebo výrazem chráněným ve vztahu k danému zeměpisnému označení.

Psali jsme: Udělá vám kuchyň a s fotkou se chlubí na svém webu. Má na to podnikatel právo?

Nejen výroba, ale i prodej je trestný

Padělků existuje celá řada. Některé jsou až otrockými napodobeninami a snaží se nalákat i takřka originálním balením. Tento případ se před pár lety objevil třeba na Ostravsku, týkal se automobilových ložisek a problémy rozeznat originál od kopie měli i odborníci. S jinými druhy parazitování se pak setkáváme zejména na tržnicích, ale výjimkou už nejsou ani e-shopy, kamenné prodejny, a někdy dokonce i prodejny luxusního zboží. Jedná se o imitace. Takové zboží se liší například trochu jinými velikostmi a často záměrně pravopisnou chybou, která ale evokuje název originálu. Sportovní obuv nebo oblečení Adadis namísto Adidas nebo parfém Noemi Caramell místo Naomi Campbell jsou typickými příklady.

A jaký je mezi nimi rozdíl? Padělky kopírují originální ochrannou známku a někdy napodobují originální výrobek, na druhé straně imitace kopírují pouze dominantní rysy ochranné známky a originálního obalu výrobku, a to tak, aby u spotřebitele vyvolaly podvědomě žádoucí asociace s originálním výrobkem, který je povětšinou výrobkem s dobrým jménem, který požívá důvěry a obliby u spotřebitelů.

Malého rozdílu mezi originálem a imitací si zákazník na první pohled nemusí ani všimnout. A právě z toho výrobci zboží „Look-a-likes“ těží. Spotřebitel se pak domnívá nebo může domnívat, že imitace má stejné vlastnosti jako originál, ale může si ji pořídit za mnohem nižší cenu. Tato jeho domněnka přitom není nijak racionálně podložena. Prodejce u imitace ani nemusí výslovně uvádět její vlastnosti a srovnávat ji s originálem. Člověk totiž použije intuitivní a ne racionální myšlení.

Podle judikatury Evropského soudního dvora se průměrný spotřebitel považuje za rozumně informovaného, rozumně pozorného a obezřetného. Jenže realita je jiná. Míra pozornosti se může měnit v závislosti na druhu dotčených výrobků a služeb. Obecně se považuje pozornost relevantní veřejnosti u výrobků každodenní spotřeby za nízkou, platí to zejména u běžných potravin, kosmetických nebo čisticích přípravků. Na druhou stranu bude relevantní veřejnost věnovat vysokou pozornost spíše výrobkům, které jsou drahé, které si lidé nepořizují často, při jejich koupi konzultují s odborníky nebo výrobky jsou potenciálně nebezpečné a je nutné s nimi manipulovat obezřetně, říká právnička a partnerka advokátní kanceláře Taylor Wessing Karin Pomaizlová.

Mohlo by vás zajímat: Nezahrávejte si s autorským zákonem, obrázky pro firemní web nebo blog kupujte

Pokud se chce výrobce chránit, může si zažádat o ochrannou známku. Zákon o ochranných známkách ji definuje jako jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby. Vlastník ochranné známky pak má výlučné právo užívat ji ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna. Toto právo prokazuje výpisem z rejstříku, popřípadě osvědčením o zápisu. Vlastník ochranné známky také může spolu s ochrannou známkou používat značku ®.

Nestanoví-li zákon o ochranných známkách (§10 a 11) jinak, nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat označení shodné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou shodné s těmi, pro které je ochranná známka zapsána, označení, u něhož z důvodu jeho shodnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou a označením existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochrannou známkou.

Vezmeme-li tedy k ruce zákon o ochraně spotřebitele, je prodej padělků a imitací nelegální. Nabízení nebo prodej výrobků nebo služeb porušujících některá práva duševního vlastnictví, jakož i skladování takových výrobků za účelem jejich nabízení nebo prodeje, a dále neoprávněné užívání ochranné známky v obchodním styku, totiž zákon považuje za klamavou obchodní praktiku. 

MM balicek

Důležité je v tomto případě vnímat celé znění, tedy že za zakázaný se považuje nejen samotný prodej zboží, ale i nabízení takového zboží, například formou prezentace na webových stránkách e-shopu, a dokonce i jeho pouhé skladování za účelem jeho nabízení či prodeje. Prodejci si proto nevystačí ani s tím, že plagiáty doplní výrazem „imitace Louis Vuitton, Adidas, Channel“ a podobně. Předmětem zákona o ochraně spotřebitele není jen a pouze ochrana spotřebitele, ale zároveň i ochrana zdravě konkurenčního tržního prostředí, která zahrnuje ochranu duševního vlastnictví. Státní úřady by proto mohly takové zboží zabavit a udělit prodejci vysokou pokutu.

Z právního hlediska je naprosto nerozhodné, zda skutečně dochází ke klamání spotřebitele, či nikoliv. Jinými slovy, pokud z okolnosti nabídky či prodeje padělků, z jejich ceny vyplývá, že nabízený výrobek je napodobeninou originálu, nebo pokud sám prodejce informuje spotřebitele, že nabízený výrobek není originálem, neznamená to, že nedošlo k zásahu do práv vlastníka k ochranné známce, upozorňuje Karin Pomaizlová. Pro porušení práv k ochranné známce stačí, že objektivně došlo k užití shodného označení s ochrannou známkou pro shodné výrobky nebo služby s těmi, pro které je ochranná známka zapsána. Anebo že došlo k užití označení, u něhož z důvodu jeho shodnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochrannou známkou.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).