Hlavní navigace

Radíme Ukrajincům: Vyhledání zaměstnání a uzavření pracovní smlouvy

10. 3. 2022
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Občané z Ukrajiny, kteří požádali o speciální pobytové vízum, budou na území České Republiky hledat zaměstnání. Jaká mají práva a na co si dát pozor?

V předchozím článku jsme popisovali prvotní informace nezbytné pro příchozí do České republiky. Ukrajinci s biometrickým pasem mohou vstoupit do Schengenského prostoru bez víza až na 90 dnů. Komplikovanější je situace u běženců, kteří tento pas nemají. Jsou vpuštěni do České republiky až po individuálním posouzení. To neplatí pro děti, zde je akceptován i rodný list.

Pro všechny však platí povinnost registrace na cizinecké policii Oddělení pobytu cizinců odboru cizinecké policie, a to nově do třiceti dnů po příchodu do České republiky. Pokud zde chce ukrajinský občan pracovat, potřebuje speciální pobytové vízum. Vyřizuje se na Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR. Se vším mohou pomoci speciální krajská registrační centra.

Vyhledání pracovního místa

Příchozí, kteří již získali speciální pobytové vízum, mohou požádat krajskou pobočku úřadu práce (příslušnou podle místa výkonu práce) o povolení k zaměstnání. Musí se však jednat o volné pracovní místo ohlášené úřadu práce. Před podáním žádosti o povolení k zaměstnání je třeba mít uzavřenu pracovní smlouvu s budoucím zaměstnavatelem. To platí především v situaci, kdy již uchazeč o zaměstnání se zaměstnavatelem jedná. Nově příchozí bez kontaktů na zaměstnavatele mohou hledat v seznamu volných pracovních míst u úřadu práce.

Důležité odkazy

Uzavření pracovní smlouvy

Velká část příchozích z Ukrajiny bude chtít v České republice pracovat. Bez ohledu na dosažené vzdělání se dá předpokládat, že nenajdou práci ve stejném postavení jako doma na Ukrajině. Neznají místní pracovní prostředí, neovládají jazyk a nemají praxi. Logicky budou muset přijmout i méně kvalifikovanou práci. To ale neznamená, že musí být i méně placená. Podmínky musí být stejné jako u tuzemských zaměstnanců. Na trhu práce jsou jistě i některé nedostatkové vysoce specializované profese, kde ani neznalost jazyka či nedostatek praxe nemusí být překážkou.

Aktuálně budou hledat zaměstnání především ženy, často matky s malými dětmi, které mohou vykonávat práci pouze v omezeném časovém rozsahu. Mohou se uplatnit v rámci kratších pracovních úvazků. Nejčastěji se bude jednat o pracovní smlouvu. Vyloučena není ani dohoda o pracovní činnosti. Na dohodu o provedení práce zaměstnat Ukrajince nelze. U cizinců, kteří ke svému zaměstnání potřebují disponovat pracovním oprávněním, nelze tuto dohodu využít, povolení k zaměstnání nebude úřadem práce vydáno, potvrdila pro server Podnikatel.cz Kateřina Beránková za Generální ředitelství Úřadu práce ČR.

Co nesmí v pracovní smlouvě chybět

pracovní smlouvě musí být uvedena doba trvání pracovního vztahu, výše mzdy, délka sjednané týdenní pracovní doby a výměra dovolené (dle § 91 odst. 4 zákona o zaměstnanosti). Co se týká délky pracovního poměru, je na zaměstnavateli, zda cizince zaměstná na dobu určitou či neurčitou. Je však třeba zmínit, že povolení k zaměstnání lze vydat maximálně na dva roky (s možností prodloužení), a pokud tato doba uplyne, končí i pracovní poměr. Stejně tak pokud pracovní poměr skončí před uplynutím doby platnosti povolení, skončí tímto dnem i platnost povolení.

Stejná práva jako tuzemští zaměstnanci

Zaměstnaný cizinec má stejná práva a povinnosti vůči zaměstnavateli jako ostatní zaměstnanci. Má právo na rovné zacházení, pokud jde o pracovní podmínky, odměňování za práci, odbornou přípravu, příležitosti dosáhnout postupu apod. a nesmí být diskriminován (ať už z důvodu svého původu, národnosti, státního občanství, jazyka, či jiného). Do pracovních podmínek se řadí i zaměstnanecké benefity. Jakákoliv ujednání v pracovní smlouvě také nesmí zkracovat práva zaměstnance – cizince, která mu přiznává zákoník práce, uvedla Anna Baldrmannová za FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář.

ČLÁNKY PRO UKRAJINU 

Čtěte články, které jsou určeny pro nově příchozí Ukrajince. Články vycházejí v češtině i ukrajinštině. Zřídili jsme pro tyto účely speciální ukrajinskou sekci, kde jsou články výhradně v ukrajinštině. Pokud máte tip na obsah, neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím emailu: press@podnikatel.cz

Při sjednávání pracovních smluv se musí zaměstnavatel k cizincům chovat stejně jako k jiným potenciálním zaměstnancům a jejich pracovní podmínky, odměnu či zkušební dobu rovněž nastavit shodně jako u ostatních.

Zaměstnanec má právo především na:

 • Spravedlivé a rovné zacházení
 • Písemnou pracovní smlouvu
 • Garantovanou minimální mzdu (16 200 Kč při týdenní pracovní době 40 hodin)
 • Mzdu nebo odměnuza vykonanou práci
 • Bezpečné pracovní podmínky
 • Placení zdravotního a sociálního pojištění zaměstnavatelem
 • Placenou řádnou dovolenou
 • Nemocenské dávky (při účasti na nemocenském pojištění).

Zaměstnanec má také povinnosti, především: 

 • Řádně pracovat a plnit pokyny nadřízených
 • Dodržovat veškeré pracovní předpisy
 • Nejednat v rozporu se zájmy zaměstnavatele.

V plánu je volný trh práce

Aktuálně je v řešení návrh zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaných invazí vojsk Ruské federace (tzv. lex Ukrajina), který mimo jiné zvažuje zavést volný přístup na trh práce ke službám zaměstnanosti. Cizinec s vízem za účelem strpění pobytu na území uděleným dle tohoto zákona nebo s dočasnou ochranou udělenou dle tohoto zákona by se tak považoval za cizince s povoleným trvalým pobytem dle zákona o pobytu cizinců. Tento cizinec by pak nepotřeboval výše zmíněné povolení k zaměstnání, uzavřela Anna Baldrmannová.

ikonka

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).