Hlavní navigace

Revoluce v obchodním rejstříku: Notáři budou oprávněni provádět přímý zápis

6. 2. 2014
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Podnikatelé ušetří spoustu času. Zápis do obchodního rejstříku budou provádět přímo notáři. Umožňuje to zákon o veřejných rejstřících.

Začátkem roku 2014 nabyly účinnosti nejen v médiích hojně probíraný nový občanský zákoníkzákon o obchodních korporacích, ale i další zákony, které s výše uvedenými přímo či nepřímo souvisejí, či uvádějí nové změny prakticky v život. Jedním z nich je i zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Také tento zákon přináší řadu novinek a jednou z nejvýznamnějších je provedení přímého zápisu do obchodního rejstříku notářem. 

Nový postup ulehčí rejstříkovým soudům

Tento postup by měl vést k výraznému zrychlení rejstříkové agendy a zároveň by měl ulehčit rejstříkovým soudům, které jsou již dnes zahlceny podáními. Povolení přímých zápisů jistě uvítají také podnikatelé, kterým to zjednoduší podnikání a zrychlí a zlevní proces zakládání nových firem.

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com

Přes notáře zapíšete nové eseróčko do obchodního rejstříku od poloviny května.

Za dodržení zákonem stanovených podmínek tedy bude možné, aby na žádost oprávněné osoby zapsal skutečnosti do obchodního rejstříku přímo notář. Jedná se o následující podmínky:

  • Zapisované skutečnosti mají podklad v notářském zápisu pro zápis do obchodního rejstříku nebo v notářském zápisu o rozhodnutí orgánu právnické osoby (zákon pro tyto notářské zápisy zavádí legislativní zkratku „podkladový notářský zápis“). V praxi se to bude týkat především rozhodnutí valných hromad;
  • Podkladový notářský zápis obsahuje vyjádření notáře o tom, že obsah právního jednání je v souladu s právními předpisy a se zakladatelským jednáním právnické osoby; 
  • Notáři byly předloženy všechny listiny, které zákon vyžaduje pro zápis do obchodního rejstříku nebo pro založení do sbírky listin (např. výpis z rejstříku trestů a čestné prohlášení nově zvoleného jednatele).

Jsou-li splněny podmínky pro zápis, provede ho notář bez zbytečného odkladu dálkovým přístupem po podání žádosti. Žadateli o zápis odpadne také povinnost zakládat listiny do sbírky listin. Nově budou písemnosti předložené notáři v listinné podobě a listiny, které se jinak zakládají do sbírky listin, notářem převedeny do elektronické podoby a po provedení zápisu bez zbytečného odkladu vloženy dálkovým přístupem do sbírky listin. Listiny, jejichž charakter neumožňuje převod do elektronické podoby, doručí notář sám bez zbytečného odkladu po provedení zápisu příslušnému rejstříkovému soudu.

Odpadne přebytečná byrokracie

Vítanou změnou je jistě také skutečnost, že chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti v zápisu opraví notář, který zápis provedl, a to kdykoliv i bez návrhu, a vyrozumí o tom zapsanou osobu zasláním výpisu z obchodního rejstříku. Odpadne tak leckdy zbytečné a hlavně zpoplatněné podávání nových návrhů, jejichž cílem bylo právě pouhé opravení takových chyb, které rejstříkové soudy odmítaly opravit bez návrhu.

Výhodou notářského zápisu budou zejména následující skutečnosti: 

  1. Na rozdíl od rejstříkového soudu, který je i nadále vázán 5denní lhůtou, musí notář provést zápis bez zbytečného odkladu. 
  2. Nebude nutné vyplňovat rejstříkový formulář. 
  3. Veškeré podklady jsou předkládány přímo notáři, který si v případě potřeby okamžitě vyžádá jejich doplnění; nebude tedy docházet k prodlužování lhůt pro zápis do rejstříku, jako je tomu doposud, kdy soud musí navrhovatele písemně vyzvat k doplnění návrhu. 
  4. Nebude nutno podávat návrh u místně příslušného rejstříkového soudu, jelikož notář bude mít přístup do obchodního rejstříku v podstatě odkudkoliv.

Zatím nevyjasněnou otázkou je, jak bude tato činnost notáře zpoplatněna a jakým způsobem bude placen samotný poplatek za návrh. Doposud používané kolkové známky se jeví jako nepraktické.

Daně III

V praxi si však na přímé zápisy do obchodního rejstříku ještě chvíli počkáme. Ministerstvo spravedlnosti odhaduje celkovou dobu realizace kompletního procesu zapracování změn Informačního systému obchodního rejstříku na 7–9 měsíců. První verze části systému pro specializovaný přístup notářů by měla být spuštěna 17. 2. 2014, kdy by měl být notářům umožněn i prvozápis akciových společností. Ke konci března by již měl být možný prvozápis s.r.o. a zápis změn u a.s. a s.r.o. Finální podoba systému by měla být spuštěna v polovině května.

Autor: JUDr. Aleš Linhart, Ph.D., partner TaylorWessing e|n|w|c Advokáti

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).