Hlavní navigace

Rodinné firmy získají definici, mělo by jim to otevřít cestu pro cílenou podporu

1. 1. 2019
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

Během několika týdnů by mělo být definitivně schváleno vládní usnesení, které bude definovat rodinnou firmu a rodinnou živnost.

Tím by se podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) měla otevřít cesta pro cílenou podporu tohoto segmentu českého podnikání. Vedle účelu podpory a propagace rodinného podnikání je definice rodinného podnikání potřebná také pro účely statistické. Pokud by v této oblasti měla být přijata určitá specifická opatření, je nezbytné mít k dispozici data týkající se tohoto druhu podnikání (počet dotčených subjektů, velikost apod.), píše se ve zdůvodnění návrhu usnesení, který se aktuálně nachází v připomínkovém řízení.

Finální text definice rodinných firem a rodinných živností, která by se měla stát hlavním parametrem pro jejich budoucí cílenou podporu: 

Rodinným podnikem je rodinná obchodní korporace nebo rodinná živnost. Rodinnou obchodní korporací je obchodní korporace, ve které je nadpoloviční počet neomezeně ručících společníků tvořen členy jedné rodiny a alespoň jeden člen této rodiny je jejím statutárním orgánem nebo ve které členové jedné rodiny přímo nebo nepřímo vykonávají většinu hlasovacích práv a alespoň jeden člen této rodiny je členem statutárního orgánu této obchodní korporace. Za rodinnou obchodní korporaci se považuje také obchodní korporace, ve které většinu hlasovacích práv vykonává ve prospěch jedné rodiny fundace nebo svěřenský fond, pokud je současně alespoň jeden člen této rodiny členem statutárního orgánu fundace nebo svěřenským správcem. 

Za členy jedné rodiny se pro účely rodinného podniku považují osoby příbuzné v přímé linii nebo sourozenci anebo manželé. Členem jedné rodiny v rodinném podniku může být fyzická osoba ode dne, kdy dovršila 15. roku věku. 

Rodinná živnost je podnikání, na kterém se svojí prací anebo majetkem podílejí nejméně dva členové jedné rodiny a nejméně jeden z členů této rodiny je držitelem živnostenského nebo jiného obdobného oprávnění nebo je oprávněn k podnikání z jiného důvodu.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).