Hlavní navigace

Manželku za velbloudy vždy neměňte, leckdy se dá odečíst z daní

11. 2. 2011
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 329515
Slevu na manželku můžete uplatnit, pokud její roční příjmy nepřekročí 68 000 korun. Nejasnosti však panují okolo toho, co se do příjmů započítává. Poradíme vám, které položky do příjmů manželky patří a které nikoli.

Čtenáři se v daňové poradně serveru Podnikatel.cz často ptají na slevu na dani na manžela/manželku a na nároky jejího uplatnění v různých situacích. Přinášíme proto souhrn informací, které se v oblasti slev na dani s vaší drahou polovičkou pojí. Nedílnou součást článku tvoří i reálné příklady, na které jste se sami ptali v daňové poradně, a jejich řešení. Čtenářům v poradně odpovídá Jan Molín, daňový poradce společnosti MIVO, s.r.o.

Co se počítá do příjmů a co nikoli?

Slevu na manžela/manželku můžete uplatnit pouze tehdy, žijete-li ve společné domácnosti. Vaše manželka/manžel navíc nesmí mít vlastní příjmy, které by za zdaňovací období přesáhly částku 68 000 Kč. Vše podrobně upravuje § 35ba zákona o daních z příjmů a pokyn D-300.

Co se do ročních příjmů počítá? Přihlíží se k hrubé mzdě (ne superhrubé), hrubým příjmům z podnikání (ne tedy k příjmům minus výdajům), k příjmům z pronájmu, důchodům ze sociálního zabezpečení (starobní, invalidní), nemocenským dávkám, peněžité podpoře v mateřství a dávkám v nezaměstnanosti.

Naopak se do příjmů nebere rodičovský příspěvek, dávky státní sociální podpory, zvýšení důchodu pro bezmocnost, stipendium při soustavné přípravě na budoucí povolání, dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvek na péči, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření.

U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění, se dále do vlastního příjmu nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů (např. nemovitost ve společném jmění manželů je vložená do obchodního majetku podnikajícího manžela a případný příjem z pronájmu této nemovitosti se zdaňuje u manžela, který má nemovitost vloženou do obchodního majetku) a příjem, který se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů (např. příjmy z pronájmu nemovitosti ve společném jmění manželů, se zdaňují jen u jednoho z nich nebo příjmy z prodeje nemovitosti nezahrnuté v obchodním majetku, se rovněž zdaňují jen u jednoho z nich.

Slevu na manželku (manžela) lze uplatnit pouze v ročním zúčtování (neuplatňuje se měsíčně) nebo v daňovém přiznání. Poplatník však může uplatnit snížení daně ve výši jedné dvanáctiny za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky pro uplatnění nároku na snížení daně splněny. V praxi se pak většinou požaduje čestné prohlášení, že příjmy druhého z manželů nepřesáhly za uplynulý kalendářní rok částku 68 000 Kč.

Příklady z daňové poradny

Sleva na manželku při nízkých příjmech

Pracoval jsem celý rok jako zaměstnanec. Měl jsem zhruba příjem 10 000 až 11 000 korun. Mám 2 děti, 10leté a 7leté a manželka je v domácnosti, čili bez příjmů. Mohu na ni uplatnit slevu na dani na manželku (oněch 24 840 Kč)? Nebo to závisí na něčem jiném? Účetní mi tvrdila, že na to nemám nárok, že nesplňuji nějaká kritéria a že mám malou srážku daně z příjmu.

Pokud vaše manželka neměla příjmy za rok 2010 přesahující 68 000 Kč, pak je možné slevu na dani uplatnit. Vaše paní účetní však bude mít pravdu v tom smyslu, že již tuto slevu na dani nebudete potřebovat, neboť předpokládám, že výše vaší daňové povinnosti byla v roce 2010 vždy nulová (s ohledem na výši příjmu daň snížila základní sleva na dani). Můžete však uplatnit daňové zvýhodnění na děti a získat tak daňový bonus. Čtěte více: Čas na roční zúčtování za rok 2010

Vyživovaná manželka s příjmy a nájmem

Může na mě uplatnit manžel slevu, když jsem na rodičovské, za 3 měsíce v roce 2010 jsem měla příjem z dohody 41 000 korun hrubého a zároveň jsem dostala příjem 30 000 korun z nájmu pole za rok 2010, ale fyzicky mi peníze z nájmu přišly až v lednu? Můžu si tento příjem z nájmu zahrnout až do příjmu roku 2011? Plus můžu si nyní také zažádat o navrácení daně za ty tři odpracované měsíce?

Pokud byl příjem z pronájmu ve výši 30 000 Kč připsán na váš bankovní účet až v lednu 2011, jedná se o příjem zdaňovacího období roku 2011. V takovém případě bude váš manžel moci uplatnit slevu na dani na vás (pokud jste neměla další příjmy celkově s příjmem s dohody přesahující 68 000 Kč ročně). Současně můžete podat daňové přiznání i vy a v něm uplatnit také „svou“ slevu na dani.

Sleva na manželku a odstupné

Do října 2010 jsem byla na rodičovské dovolené, v listopadu 2010 jsem obdržela od zaměstnavatele odstupné, které převyšuje částku 68 000 korun, považuje se to za můj příjem? Může na mne manžel za tento měsíc uplatnit slevu na daních? Nebo pouze do října 2010 a nebo vůbec?

V takovém případě váš manžel bohužel nebude moci uplatnit slevu na dani (na vás) za rok 2010 vůbec, neboť přesáhnete hranici příjmu ve výši 68 000 Kč.Čtěte více: Daňové přiznání se při uplatňování výdajového paušálu příliš neliší

Sleva na manželku a mateřská dovolená

Když můj manžel bude vyplňovat daňové přiznání, může uplatnit slevu na dani na manželku třeba jen za 11 měsíců v roce? Já jsem na mateřské dovolené a překročila jsem částku 68 000 korun až posledním měsícem v roce 2010. Do té doby bych podmínky splňovala – tak nějak chápu tento zákon: „Podle zákona o daních z příjmů a § 35ba odst.3 -… Poplatník může uplatnit snížení daně o částku ve výši jedné dvanáctiny za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky pro uplatnění nároku na snížení daně splněny.“

Domnívám se, že slevu na dani váš manžel nebude moci uplatnit, neboť podmínkou pro uplatnění je skutečnost, že vaše roční příjmy nepřekročí částku 68 000 Kč. Vámi citované ustanovení se dotýká toho, za jaké konkrétní měsíce lze slevu uplatnit. Tedy pokud se poplatník ožení/vdá například 31. březnu, slevu na dani může uplatnit za 9 měsíců (duben – prosinec). Čtěte více: Knihu jízd nepalte, ne každému se výdajový paušál vyplatí

Sleva na manželku s invalidním důchodem

Podávám daňové přiznání za rok 2010, moje manželka pobírá dlouhodobě částečný invalidní důchod ve výši 5400 korun měsíčně. Od 1. září 2010 do 30.listopadu 2010 byla zaměstnána na zkušební dobu za částky cca 9500 korun měsíčně. V prosinci již zase jen na částečném invalidním důchodu. Můžu jako manžel uplatnit slevu na dani na manželku na zbývajících 9 měsíců v roce, anebo nemohu uplatnit nic z důvodu překročení jejího celkového celoročního příjmu 68 000 korun?

V tomto případě bohužel slevu na dani uplatnit nemůžete, neboť příjem vaší manželky přesahuje 68 000 korun za rok.

Sleva na manželku s rodičovským příspěvkem

Podávám daňové přiznání, do 16. prosince 2010 jsem dostávala rodičovský příspěvek, od 17. prosince 2010 jsem zaměstnaná – příjem + přivýdělek k rodičovskému příspěvku mám do 68000 korun. OSVČ jako vedlejší činnost mám příjem 5200 korun, může v tomto případě manžel ve svém daňovém přiznání uplatnit i slevu na manželku?

Váš manžel bude moci uplatnit slevu na dani na vás, pokud váš celkový roční příjem nepřesáhne 68 000 korun. Rodičovský příspěvek se přitom do této částky nezahrnuje, rozhodné jsou tedy příjmy ze závislé činnosti, vámi zmíněný přivýdělek a příjem z podnikání.

Content 22 tip novy

Sleva na manžela, který je OSVČ

Za rok 2009 jsem uplatnila slevu na dani na manžela ve výš 24 840 korun u zaměstnavatele, neboť byl celý rok v evidenci úřadu práce (ÚP). V roce 2010 byl v evidenci ÚP v období leden až září. Od 1. října je OSVČ, ale jeho příjmy nepřesáhly 68 000 korun. Za tyto 3 měsíce uplatní slevu na dani (3×2070 korun) ve svém daňovém přiznání. Mohu na něj uplatnit slevu na dani za období leden až září?

Váš manžel může uplatnit „celoroční“ slevu ve výši 24 840 Kč (nikoliv jen 3×2 070,– Kč). Vy můžete uplatnit také slevu ve výši 24 840 Kč (na manžela). Pozor jen na splnění podmínek pro uplatnění slevy na manžela, tj. zejména, že nesmí překročit částku 68 000 Kč celkových příjmů, nikoliv příjmů po odpočtu výdajů.

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).