Hlavní navigace

Spadnout do institutu nespolehlivého plátce bude snazší. Pozor na to

25. 9. 2014
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 244086
Finanční správa zpřísňuje podmínky pro aplikaci institutu nespolehlivého plátce. Od příštího roku se zpřísní pravidla pro firmy sídlící na virtuálních adresách.

Finanční správa zavádí od 1. října letošního roku přísnější podmínky pro aplikaci institutu takzvaného nespolehlivého plátce. Jde o další z nástrojů finanční správy v boji s daňovými úniky a podvody na DPH. Za nespolehlivého plátce bude oproti stávajícím pravidlům označen i ten plátce daně z přidané hodnoty, který je účelově nekontaktní, opakovaně neplní lhůty pro povinná podání, dluží státu na DPH více než půl milionu korun déle než tři měsíce a správce daně mu musel opakovaně stanovit daň podle pomůcek. Od 1. ledna 2015 k tomu přibude ještě další zpřísnění, které postihne zejména společnosti sídlící na virtuálních adresách.

MM balicek


Autor: www.isifa.com

Spadnout do institutu nespolehlivého plátce bude snazší. Pozor na to. 

Institut nespolehlivého plátce v žádném případě nepostihuje běžné plátce, kteří se dopustili neúmyslného pochybení a nestihli ho včas napravit, ale jinak si plní základní daňové povinnosti řádně. Snažíme se tímto opatřením postihnout zejména ty plátce, kteří závažně a opakovaně porušují své povinnosti na DPH, dlouhodobě parazitují na systému, daň neodvedou, ale přitom ji chtějí neoprávněně ze státní kasy odčerpat. Oproti poctivým podnikatelům tak získávají značnou konkurenční cenovou výhodu, čímž deformují zdravé tržní prostředí, komentuje Jiří Žežulka, zástupce generálního ředitele Generálního finančního ředitelství.

Stávající kritéria, která mohou vést k označení plátce za nespolehlivého plátce:

  • DPH vyměřena nebo doměřena podle pomůcek a výsledná daňová povinnost činí 500 000 korun a více
  • byl vydán zajišťovací příkaz (po 1. 1. 2013) na DPH a tento nebyl ve lhůtě uhrazen
  •  po dobu nejméně 3 kalendářních měsíců po sobě jdoucích evidován kumulativní nedoplatek na DPH ve výši 10 milionů korun
  • neuznání plátcem deklarovaného nároku na odpočet, který byl v důsledku porušení povinností snížen správcem daně minimálně o 500 000 korun a související vyměřená či doměřená daň není zcela uhrazena 

Nová kritéria, která mohou vést k označení:

  • daň stanovena podle pomůcek opakovaně minimálně za dvě zdaňovací období z šesti po sobě jdoucích 
  • snížení limitu nedoplatku z 10 milionů korun na 500 000 korun 
  • nekontaktnost subjektu, tedy nereagování na výzvy a nedoložení požadovaných informací či součinnosti
  • plátce nepodá opakovaně včas povinná podání na DPH (DAP DPH/výpis/SH – nepodání 2× v období 12ti měsíců bez řádného odůvodnění)
  • uvedení nepravdivého údaje ohledně skutečného sídla – zaměřeno na virtuální a „home-office“ společnosti a platné od 1. 1. 2015

Psali jsme: Nespolehlivý plátce navyšuje byrokratickou zátěž podnikatelů

Institut nespolehlivého plátce je v kombinaci s institutem ručení za nezaplacenou daň (§ 109 odst. 3 zákona o dani z přidané hodnoty) jeden z nástrojů boje s daňovými úniky a podvody na DPH, jehož cílem je postihnout plátce, kteří závažně porušují povinnosti při správě DPH a negativním způsobem tak ovlivňují reálné inkaso daně, běžný chod správy DPH (i ve vazbě na jiné plátce) a v neposlední řadě i rovné konkurenční prostředí na trhu (zneužití výhody získané porušováním daňových povinností).

Údaje o nespolehlivých plátcích je možné získat na internetových stránkách finanční správy. Vyhledávání je možné jednotlivě podle daňového identifikačního čísla plátce nebo souhrnně, kdy lze najednou zobrazit kompletní seznam všech nespolehlivých plátců registrovaných v České republice. Ke dni 24. 9. 2014 jich bylo evidováno 139.

Dále čtěte: Nespolehlivé plátce DPH půjde kontrolovat hromadně. Čtěte, jak na to

Institut nespolehlivého plátce pomáhá identifikovat a odlišit nepoctivé nebo rizikové plátce DPH, kteří zneužívají systém a pravidla DPH, a ve výsledku jde o nedovolenou výhodu významného charakteru. Jejich eliminace ve vazbě na ručení za nezaplacenou daň umožní odbourat nekalou cenovou konkurenci na trhu a nerovné podmínky pro podnikání, udržovat relativně stabilní inkaso DPH. Institut nespolehlivého plátce je tedy nástrojem nejen pro správu daně, ale
i pro všechny poctivé plátce DPH.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).