Hlavní navigace

Úřady přitvrzují, nespolehlivým plátcem DPH se stanete jednodušeji než nyní

27. 8. 2014
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Nespolehlivým plátcem DPH snadno a rychle? Přitvrzují se totiž pravidla, na základě kterých může podnikatel získat status nespolehlivého plátce.

Nespolehlivým plátcem DPH se brzy stanete mnohem jednodušeji, než je tomu v současnosti. Generální finanční ředitelství se totiž rozhodlo zpřísnit pravidla, podle kterých se status nespolehlivého plátce uděluje. Zatímco v současnosti dostane podnikatel označení nespolehlivého plátce až tehdy, pokud má po dobu nejméně tří kalendářních měsíců po sobě jdoucích nedoplatek na DPH minimálně 10 milionů korun, nově bude stačit dluh ve výši 500 tisíc korun. Rozhodujícím pro určení bude datum 1. října 2014. Vyplývá to z informací, které zveřejnilo Generální finanční ředitelství.

Hranice 10 milionů Kč se sníží na 500 tisíc Kč

Ilustrační obrázek.
Autor: www.isifa.com

Status nespolehlivého pláce půjde získat jednodušeji.

Status nespolehlivého plátce lze získat několik způsoby. Jeden z nich tvoří neuznaný odpočet daně, jehož výše se liší od úřadem vyměřené daně o více než 500 tisíc korun. Za nespolehlivou se dále považuje firma, která nemá v pořádku daňové doklady a úřad jí vyměří daň alespoň 500 tisíc korun, a také podnikatel, který je podezřelý z účasti na podvodu. Hranice 500 tisíc korun bude nově platit i pro další způsob získání označení nespolehlivého plátce. Status nespolehlivého plátce totiž získá i podnikatel, u něhož je po dobu nejméně tří kalendářních měsíců po sobě jdoucích evidován kumulativní nedoplatek na dani z přidané hodnoty ve výši minimálně 500 tisíc Kč bez příslušenství daně. Doposud přitom platila hranice 10 milionů korun. Novinka bude platit k rozhodnému dni 1. října 2014.

Čtěte také: Pokud vám neuznají odpočet DPH v určité výši, stanete se nespolehlivým plátcem

Při rozhodování o nespolehlivosti plátce se v tomto případě za nedoplatek považuje neuhrazená částka daně ode dne uplynutí lhůty splatnosti, respektive náhradní lhůty splatnosti uvedené v platebním výměru. Pokud takto splatnost nebo náhradní splatnost nastala od 1. 10. 2014 dále,posuzuje se výše nedoplatku podle nové úpravy. V případě, že nastala před 1. 10. 2014, posuzuje se rozhodná výše kumulativního nedoplatku podle původního znění a bere se tedy v potaz hranice 10 milionů korun. Generální finanční ředitelství zveřejnilo pro lepší pochopení dva příklady.

Příklad 1

Po daňové kontrole na DPH byly dne 1. 8. 2014 vydány dodatečné platební výměry na celkem 1,5 mil Kč; náhradní splatnost doměřené daně 15. 9. 2014; neuhrazeno. U plátce je evidován na DPH kumulativní nedoplatek ve výši 1,5 mil. Kč z daně doměřené. Tento nedoplatek trvá po dobu tří po sobě jdoucích kalendářních měsíců (říjen, listopad, prosinec 2014). 

V tomto případě se kvůli datu splatnosti postupuje dle předchozí úpravy a platí hranice 10 milionů korun. Podnikatel tedy status nespolehlivého plátce nezíská.

Příklad 2

U téhož plátce jako v příkladu 1 byl navíc vydán dne 25. 9. 2014 další platební výměr na DPH a to na částku 800 tis. Kč, náhradní s platnost uplynula během měsíce října 2014; neuhrazeno. U plátce je pak po dobu tří po sobě jdoucích kalendářních měsíců (listopad, prosinec a leden) evidován kumulativní nedoplatek 2,3 mil. Kč s tím, že u částky 800 tis. Kč jde o nedoplatek splatný po 30. 9. 2014. 

U této části nedoplatků již tedy lze pro posouzení o nespolehlivosti plátce postupovat dle nových pravidel a platí tedy hranice 500 tisíc korun. Podnikatel tak může získat status nespolehlivého plátce.

Trest i za ohrožení veřejného zájmu

Generální finanční ředitelství kromě snížení hranice rozšířilo i další části pokynu, podle kterých lze získat status nespolehlivého plátce. Vesměs ale musí jít o vážnější provinění, u kterých dochází k ohrožení veřejného zájmu.

skoleni_18_3

Čtěte také: Ručení za DPH se lze vyhnout, stačí vzájemná dohoda

Firmy musí hlídat, s kým obchodují

Status nespolehlivého plátce zakládá společné a nerozdílné ručení za odvod daně odběratelem a dodavatelem. Pokud se některý podnikatel rozhodne obchodovat se společností, která má v okamžiku uskutečnění plnění status nespolehlivého plátce, bude za ni automaticky ručit za nezaplacenou daň ze zdanitelného plnění, které od ní přijme.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).