Hlavní navigace

Splnění nároku na podporu v nezaměstnanosti. Poprvé, ale i opakovaně

31. 8. 2016
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Pro nárok na podporu je nutné odpracovat dvanáct měsíců. Dvanáct měsíců však nemusí být 365 dní. Jak se tato podmínka v praxi stanoví?

Podpora v nezaměstnanosti má svá pravidla. Ne každý má na ni nárok. Záleží na způsobu ukončení pracovního poměru, ale i na splnění podmínky minimální doby důchodově pojištěné výdělečné činnosti. Ale jak se tato potřebná doba v praxi vypočítá a jak je to s podporou v případě opakovaného návratu na úřad práce?

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který získal v rozhodném období (v posledních dvou letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání) alespoň dvanáct měsíců důchodově pojištěné výdělečné činnosti (nemusí se jednat o dvanáct souvislých měsíců, lze i jednotlivě po celých měsících či dnech). Pokud by se tyto doby překrývaly (více činností současně), započítají se pouze jednou. Může se jednat o samostatnou výdělečnou činnost či zaměstnání, ovšem takové, ze kterého je odváděno pojistné na důchodové pojištění. Takovým zaměstnáním jistě nebude dohoda o provedení práce s měsíční odměnou do 10 000 korun.

Čtěte také: Podpora v nezaměstnanosti se od roku 2016 zvyšuje

K prokázání nároku a stanovení výše podpory v nezaměstnanosti může uchazeč předložit evidenční list důchodového pojištění, potvrzení o zaměstnání (zápočtový list), potvrzení o výši průměrného výdělku nebo doklad o výkonu jiné činnosti. Osoba samostatně výdělečně činná prokazuje nárok na podporu potvrzením o době trvání účasti na důchodovém pojištění a o vyměřovacím základu pro pojistné na sociální zabezpečení (vystaví na požádání příslušná správa sociálního zabezpečení).

Čtěte také: Nemoc jako nová náhradní doba pro účely podpory v nezaměstnanosti

Dvanáct měsíců je 365 dní?

zákoně o zaměstnanosti se hovoří o získání dvanácti měsíců důchodového pojištění. Ale jak se v praxi při zhodnocení splnění této podmínky postupuje?Jedná se o dvanáct celých měsíců, či dokonce 365 dní? Tyto otázky pro server Podnikatel.cz zodpověděla Kateřina Beránková z Generálního ředitelství Úřadu práce ČR. Při výpočtu se použije jednoduché pravidlo. Dvanáct měsíců se počítá jako lhůta, tj. když je stanovena na měsíce, počítají se měsíce a případné zbylé dny se sečtou. Pokud součet tvoří dohromady 30 dnů, rovná se to jednomu měsíci. Pro lepší pochopení uvádíme na konkrétních příkladech. Opět ve spolupráci s Kateřinou Beránkovou.

Příklad 1

Uchazečka o zaměstnání byla v roce 2015 v domácnosti. V roce 2016 bude pracovat od 3. ledna do 31. prosince. Poté zřejmě požádá o podporu v nezaměstnanosti. Bude mít na tuto podporu nárok? Neodpracuje totiž plných dvanáct měsíců (365 dnů), nastoupila až 3. ledna 2016. 

V uvedeném případě se celé měsíce počítají od 3. ledna do 2. února, dále od 3. února do 2. března atd.. Uchazečka o zaměstnání tak nesplní podmínku stanovenou zákonem, tedy nebude mít odpracovaných minimálně dvanáct celých měsíců. Podmínku by splnila při ukončení zaměstnání 2. ledna 2017, vysvětlila mluvčí úřadu práce. 

Příklad 2

Uchazeč o zaměstnání pracoval v každém roce (2015 i 2016) pouze 6 měsíců. A to vždy od 1. ledna do 30. června. Poté požádal v zákonem stanovené lhůtě o podporu v nezaměstnanosti. Bude mít na podporu nárok? Jedná se o dvanáct měsíců, ale díky měsíci únoru rozhodně nebude plných 365 dnů.

V tomto případě jde o ucelených dvanáct měsíců. Ale zároveň zákon stanoví podmínku, že těchto dvanáct měsíců musí uchazeč odpracovat v předchozích dvou letech před zařazením do evidence Úřadu práce ČR. Důležitou roli tedy bude hrát fakt, kdy dotyčný podal žádost o zařazení do evidence, uzavřela Kateřina Beránková.

Čtěte také: Dělené pracovní místo. Příležitost pro studenty, důchodce i rodiče

Kdy není nárok na podporu

Ne všichni ale mají nárok na podporu v nezaměstnanosti. Nárok nevznikne starobním důchodcům. Ti jsou finančně zabezpečeni právě pobíráním starobního důchodu. Nárok na podporu by měl starobní důchodce pouze v případě, že se stane uchazečem a starobní důchod nepobírá.

Další skupinou uchazečů, kterým je nárok na podporu odepřen, jsou osoby, jež porušily své pracovní povinnosti. A to zvlášť hrubým způsobem a z tohoto důvodu s nimi byl v době posledních šesti měsíců skončen pracovněprávní vztah (jedná se především o pracovní poměry, ale obdobně by se postupovalo i v případě dohod konaných mimo pracovní poměr). Tyto skutečnosti uvádí zaměstnavatel do zápočtového listu. Jedná se o případy, kdy:

Na podpoře opakovaně

Řada uchazečů se na úřad práce vrací opakovaně. V takových případech je rozhodující, jak dlouho byli předtím na podpoře (jaká část z podpůrčí doby je vyčerpána) a jakou dobu v mezidobí odpracovali. Samozřejmě je nezbytné splnění podmínky dvanáct měsíců výdělečné činnosti, která založí účast na důchodovém pojištění v posledních dvou letech před podáním žádosti o podporu. Podmínku lze splnit i náhradní dobou.

školení únor 24 - zaměstnávání malého rozsahu

1. Vyčerpána část podpůrčí doby

Uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání neuplynula celá podpůrčí doba (nevyčerpal maximum) a po uplynutí části podpůrčí doby získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 3 měsíců, má nárok na podporu v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu (opět až na 5 měsíců, pokud dosáhl ke dni podání žádosti o podporu 50 let věku a méně; na 8 měsíců, pokud mu je více než 50 let, ale ne více než 55 let; na 11 měsíců, pokud je mu více než 55 let). Naopak, pokud pracoval nebo podnikal méně než 3 měsíce, má nárok jen na zbývající nevyčerpanou část podpůrčí doby. Samozřejmě nadále platí podmínka, že nesmí být pracovní poměr ukončen pro porušení povinností zvlášť hrubým způsobem.

2. Vyčerpána celá podpůrčí doba

Uchazeč, který vyčerpal celou podpůrčí dobu (pobíral tedy podporu v nezaměstnanosti po maximální dobu 5, 8 nebo 11 měsíců), má nárok na podporu v nezaměstnanosti, jen pokud znovu získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 6 měsíců.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).