Hlavní navigace

Stravování důchodců opět bez komplikací. Opomenutí konsolidačního balíčku napraveno

9. 5. 2024
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Změny zákona o daních z příjmů počínaje rokem 2024 upravily poskytování příspěvku na stravování. Zapomnělo se ale na stravující se důchodce.

Očekávaná novela osvobození příspěvku na stravování důchodců je tu. Jde o pozměňovací návrh k novele zákona, kterým se mění zákon o investičních společnostech a investičních fondech (sněmovní tisk č. 570). Stejnou novelou se upravuje i problematika dohod konaných mimo pracovní poměr. 

V konsolidačním balíčku se totiž zapomnělo na osvobození od daně při poskytování stravování bývalých zaměstnanců po odchodu do důchodu. Nejeden zaměstnavatel takovéto stravování umožňuje, avšak důchodci nemohou splnit podmínky nově upraveného příspěvku na stravování.

Co se dozvíte v článku
 1. Příspěvek na stravování od ledna 2024
 2. Podmínka tří hodin během směny
 3. Novela opomenutí napraví
 4. Co bude a nebude osvobozeno
 5. Kombinace s přivýdělkem

Příspěvek na stravování od ledna 2024

Konsolidační balíček zavedl do zákona o daních z příjmů nový pojem, a to „příspěvek na stravování“. Tím se pro účely tohoto zákona rozumí:

 • stravování poskytované jako nepeněžní plnění ke spotřebě na pracovišti zaměstnance nebo v rámci stravování zajišťovaného prostřednictvím jiného subjektu než zaměstnavatele a
 • peněžitý příspěvek na stravování.

Podmínky příspěvku na stravování (zjednodušeně): 

 • Odpracování 3 hodin ze směny podle zákoníku práce (eventuálně 3 hodiny během kalendářního dne u osob, které nemají rozvrženy směny dle zákoníku práce).
 • Nesmí vzniknout v průběhu směny (dne) nárok na stravné.
 • Příjem je od daně osvobozen pouze do stanoveného limitu (pro rok 2024 jde o částku 116,20 Kč). Další osvobozený příspěvek lze poskytnout, pokud jde o stejnou směnu, ale delší než 11 hodin spolu s přestávkou na jídlo a oddech (případně odpracováno alespoň 11 hodin během dne).
 • Poskytnutí více forem stravování v průběhu směny či dne se sčítá (jednotný limit).

Je výše maximální částky pro osvobození příspěvku dostatečná?

Podmínka tří hodin během směny

V § 6 odst. 9 písm. b) zákona o daních z příjmů se uvádí, že od daně z příjmů je osvobozen příjem zaměstnance ve formě příspěvku na stravování poskytnutého zaměstnavatelem za jednu směnu podle jiného právního předpisu (zákoník práce), pokud během této směny zaměstnanec vykonával práci alespoň 3 hodiny. To je jedna z podmínek, které musí být vždy splněny.

Poskytování příspěvku důchodcům (bývalým zaměstnancům) se ukázalo jako problematické. Rozpočtová pravidla poskytování benefitů z fondu kulturních a sociálních potřeb zaměstnancům po odchodu do starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně vysloveně připouští. Je tedy možné poskytnout i příspěvek na stravování. Avšak zde platí, že pokud zaměstnanec neodpracuje 3 hodiny ze směny, nejde o příjem osvobozený. Tudíž v řadě případů podléhá i odvodům sociálního a zdravotního pojistného. U zdravotního i sociálního pojištění se vyměřovací základ snižuje o plnění, které bylo poskytnuto poživateli starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně po uplynutí jednoho roku ode dne skončení zaměstnání. Jen u důchodců rok po odchodu do důchodu se z poskytnutého příspěvku na stravování sociální ani zdravotní pojištění neodvádí.

Novela opomenutí napraví

Právě zmíněným pozměňovacím návrhem se zaměstnavatelům poskytujícím stravování i důchodcům problematika výrazně zjednoduší. V § 6 zákona o daních z příjmů se doplňuje nové písmeno t), které říká, že příjem zaměstnance ve formě stravování poskytnutého jako nepeněžní plnění určené k přímé spotřebě na pracovišti zaměstnavatele nebo k přímé spotřebě v rámci stravování zajišťovaného prostřednictvím jiného subjektu než zaměstnavatele poskytnutého zaměstnavatelem, u kterého tento zaměstnanec do svého odchodu do starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně vykonával činnost, ze které plynul příjem ze závislé činnosti, a to v úhrnu za kalendářní den do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin, snížené o výši příjmu poskytnutého těmto zaměstnancům osvobozeného podle § 6 odst. 9 písm. b) zákona o daních z příjmů. 

Co bude a nebude osvobozeno

Novela se týká důchodců, kteří dochází na oběd na pracoviště zaměstnavatele nebo jiného subjektu v rámci závodního stravování. Zmíněna je i možnost, že si bývalý zaměstnanec odnese vydanou stravu domů. Od daně z příjmů však nadále nebude osvobozen peněžitý příspěvek na stravování ani příspěvek na stravování poskytovaný bývalému zaměstnanci například ve formě víceúčelové stravenky či jiného obdobného prostředku, který umožní jejich využití i k jiným účelům (nákup zboží v obchodech či čerpání volnočasových benefitů) než jen odběr stravy (nejde o nepeněžní plnění k přímé spotřebě).

Kombinace s přivýdělkem

V praxi může nastat i situace, kdy si důchodce u stejného zaměstnavatele přivydělává v rámci jiného pracovněprávního vztahu. Například opětovně nastoupí v rámci přivýdělku k důchodu na dohodu o provedení práce. Pokud by mu zaměstnavatel z tohoto titulu poskytoval příspěvek na stravování, bude osvobozen pouze do stanoveného denního limitu (v roce 2024 do částky 116,20 Kč). Znamená to, že hodnota příspěvku poskytovaného podle § 6 odst. 9 písm. b) a nové písm. t) zákona o daních z příjmů se bude pro účely osvobození od daně z příjmů sčítat. Od daně osvobozené příspěvky nepodléhají ani sociálnímu a zdravotnímu pojištění.

Na straně zaměstnavatele bude výdaj vynaložený na příjem bývalého zaměstnance podle § 6 odst. 9 písm. t) zákona o daních z příjmů daňově uznatelným výdajem za splnění podmínek podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 zákona o daních z příjmů.

Na základě přechodných ustanovení bude možné novou právní úpravu využít ve znění od nabytí účinnosti zpětně od 1. ledna 2024. Veškeré příspěvky na stravování poskytnuté bývalým zaměstnancům budou tedy od daně osvobozené po celý rok 2024. Novelu aktuálně čeká schvalování Senátem.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).