Hlavní navigace

Tady jsou příběhy podnikatelů, na které berňák tlačil kvůli kompenzačnímu bonusu

21. 1. 2022
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Přinášíme konkrétní svědectví neúspěšných žadatelů o kompenzační bonus, kteří se s námi podělili o svoji zkušenost s finančním úřadem.

Praha, Praha – Modřany, Příbram, Mladá Boleslav, Litoměřice nebo Chomutov. Šest poboček finančních úřadů a šest příběhů podnikatelů, kterým finanční správa nevyplatila kompenzační bonus. Na kauzu jsme upozornili v samostatném článku

Důvody jsou vesměs podobné, v některých případech až těžko uvěřitelné. Jak dokazuje i písemná dokumentace, kterou má server Podnikatel.cz k dispozici, berní úředníci jednají ve shodě. Potvrzuje se tak fakt, že úředníci pravděpodobně postupují podle chybné centrální metodiky, která má však za důsledek, že potřební podnikatelé peníze z posledního kola kompenzačního bonusu nezískali. 

O nové metodice ostatně hovoří i podnikatel, projektant, také neúspěšný žadatel, kterému úředník finanční správy údajně poskytl tuto informaci: S příslušným referentem FÚ jsem si telefonoval a jde prý o metodiku, která je jiná než byla dříve a ve světle této metodiky prostě většinu těch žádostí odmítají. Schvalují prostě hlavně takové ty jednoznačné věci jako kadeřnice, vánoční trhy atd., potvrdil v písemné komunikaci serveru Podnikatel.cz jeden z oslovených podnikatelů. 

Co se dozvíte v článku
  1. Někteří podnikatelé žádost raději stáhli, nechtějí se pouštět do křížku s berňákem
  2. Ministr financí se k případu nevyjádřil
  3. Rozhovor o aktuální kauze s daňovým expertem
  4. Zde jsou konkrétní příběhy podnikatelů
  5. Zamítnuté žádosti se řeší i na sociálních sítích

Někteří podnikatelé žádost raději stáhli, nechtějí se pouštět do křížku s berňákem

Jak nám oslovení respondenti z řad podnikatelů potvrdili, jsou v jejich okolí i další podnikatelé, kteří svoji poslední žádost o kompenzační bonus raději stáhli, než aby se s finanční správou přeli. Pro úředníky úspora času, pro drobné podnikatele až likvidující dopad.

Finanční správa postupuje nezákonně a je to jen těžko uvěřitelné, řekl pro server Podnikatel.cz Tomáš Hajdušek, vedoucí sekce správy daní a poplatků Komory daňových poradců ČR. Rozhovor s Tomášem Hajduškem zveřejní server Podnikatel.cz v pondělí ve svém podcastu.

Jak jsme už psali, Finanční správa si chybný postup již uvědomila, jen to považuje za „dílčí pochybení“. Toto vyjádření však přišlo až poté, co server Podnikatel.cz finanční správu opakovaně na problém upozornil a navíc zaslal konkrétní případ. Je to už druhé závažné pochybení, kterého se finanční správa v krátké době dopustila.

V minulých dnech médii bez velkého povšimnutí proběhla zpráva o tom, že portál finanční správy registruje problémy s elektronickým podáním. Z důvodu probíhající aktualizace databáze formulářů není zatím možné zpracovat a odeslat přes aplikaci Elektronická podání (EPO) formulář daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2021. Náprava přitom bude nejdříve až v druhé polovině února.

Ministr financí se k případu nevyjádřil

A co na to ministr financí Zbyněk Stanjura? Mlčí. Server Podnikatel.cz se mu snažil dovolat a následně ho upozornil i na případ prostřednictvím sms zprávy. Do vydání článku na kontakt nereagoval. Server Podnikatel.cz alespoň získal vyjádření jeho tiskového odboru, které jsme publikovali v samostatném článku.

Dotčení podnikatelé mezitím řeší, jak budou nyní postupovat. Spoléhají se na odvolání, jenže odvolací proces může být velmi zdlouhavý, připomíná Tomáš Hajdušek. Jeden z námi oslovených podnikatelů nám mimo záznam potvrdil, že s podnikáním zřejmě končí a raději se nechá zaměstnat.

Zde proto předkládáme konkrétní důkazy, jak finanční správa vyplatit kompenzační bonus odmítá nebo dává nesmyslná ultimáta, která jsou nezákonná. Postup je stejný. Kontaktuje podnikatele neformálně, upozorní je, že nárok nemají, a v některých případech dokonce tlačí, aby svoji žádost o kompenzační bonus stáhli.

Rozhovor o aktuální kauze s daňovým expertem

Zde jsou konkrétní příběhy podnikatelů

U jednotlivých příběhů jsme pozměnili skutečná jména podnikatelů na jmenné přezdívky. Server Podnikatel.cz jejich skutečnou identitu zná.

Příběh Karla, kterého chtěl příbramský berňák po telefonu donutit, aby žádost stáhl

Karel se zabývá konzultační a poradenskou činností v oblasti výstavby nebo rekonstrukce objektů. Ve srovnávacím období nevydělal ani korunu. Pokles tržeb byl 100%, nevystavil žádnou fakturu. V dobré víře si tak zažádal o kompenzační bonus, aby svoje ztráty alespoň částečně snížil.

Reakce Finančního úřadu v Příbrami byla pro něj až nepochopitelná. Úřednice příslušného berňáku Karla kontaktovala nejdříve telefonicky: Řekla mi, že na bonus v podstatě nemám nárok a mám si požádat o zpětné vzatí žádosti, uvedl v rozhovoru pro Podnikatel.cz Karel. Nátlak úřednice tím nekončil, snažila se ho telefonicky kontaktovat několikrát: Jen jsem jí odpověděl, že na to teď nemám čas a předal jsem to svému právnímu poradci, doplňuje podnikatel.

Když úřednice neuspěla po telefonu, odeslal příbramský finanční úřad podnikateli email, ve kterém přidal dovětek: Žádáme Vás o konkrétní popis Vaší situace v tomto období ve vazbě na vládní opatření a o uvedení odběratelů Vašich služeb včetně kontaktu na ně, uvádí se doslova v zaslaném emailu.

Karel se však striktně ohradil, protože jména svých odběratelů není oprávněn třetí straně sdělovat. S ohledem na to, že s ním finanční správa nezahájila kontrolní šetření, nevidí ani důvod, proč by jí tyto informace měl sdělovat.

Neformální email od FÚ pro Karla


Autor: Podnikatel.cz

O stažení žádosti po telefonu usiloval po Petrovi i mladoboleslavský berňák

Se stejným požadavkem ze strany finanční správy, tedy stažení žádosti o kompenzační bonus, se setkal i Petr. Ten se zabývá úklidem a ostrahou budov. O svém nároku na kompenzační bonus ani nepochyboval, protože pokles tržeb měl kvůli klientovi jednoznačný.

Scénář byl i v tomto případě stejný. Berňák nejdříve podnikatele kontaktoval telefonicky. Sdělil mu, že na kompenzační bonus nárok nemá a má svoji žádost stáhnout. I po tomto telefonu následoval email a v něm pro Petra překvapivá informace: Dle usnesení vlády ČR č. 1037, 1065 nebo 1066 ani Mimořádným opatřením nebyla vaše činnost nijak zakázána či omezena a Vaše profese šla i nadále vykonávat, s dovětkem: Žádám Vás tedy tímto o zvážení oprávněnosti vaší žádosti (případné zpětvzetí) nebo o prokázání, že provozování činnosti bylo znemožněno v důsledku zákazu nebo omezení dle stanov vlády ČR.

Na to konto Petr kontaktoval svoji přidělenou úřednici, kdy se jí po telefonu snažil svoji situaci vysvětlit. Její reakce? Dodejte potvrzení. Řekla mi, že na to nemám nárok a jestli to budu chtít, že to budu muset prokázat. Že mně někdo bude muset napsat potvrzení, kde provádím ty úklidové práce, že měli zavřený provoz nebo byli zavření v důsledku koronaviru, přiblížil telefonát Petr. Ten nyní sám neví, jak má postupovat, a doufá, že finanční správa svůj postoj změní. Peníze potřebuje.

Vyjádření Karla a Petra zveřejní server Podnikatel.cz v pondělí ve svém podcastu.

Neformální email od FÚ pro Petra


Autor: Podnikatel.cz

Kompenzační bonus nedostal ani kuchař Kamil, kterému peníze odmítá vyplatit pražský berňák

O dopadu pandemie na podnikatele v gastro oboru nelze pochybovat. Byl o tom přesvědčen i Kamil, který vykonává kuchařské práce na cateringových a společenských akcích.

Jeho podnikatelská činnost byla podle jeho slov dotčena v maximálním možném rozsahu, kdy ji v podstatě ze dne na den neměl možnost vykonávat díky veškerým omezením vydaných Vládou ČR.

Finanční úřad pro hlavní město Prahu o tom přesvědčen není. Dokonce emailem Kamilovi sdělil, že jeho činnost se „nepovažuje za významně dotčenou.“ Tím reakce berňáku nekončila: V souvislosti s tím Vás správce bonusu upozorňuje, že pouhé snížení poptávky po výstupech Vaší činnosti (např. obava klientů o vlastní zdraví) není důvodem dle § 1 zákona o kompenzačním bonusu, pokud nebyla Vaše činnost omezena výše uvedenými opatřeními.

Pražský finanční úřad na konec svého emailu přidal ultimátum, na které však podle oslovených odborníků zákonný nárok nemá: Trváte-li na žádosti o kompenzační bonus, pak správci daně zašlete na e-mailovou adresu: bližší vyjádření (…), a to ve lhůtě pěti dnů.

Neformální email od FÚ pro Kamila


Autor: Podnikatel.cz

Autor: Podnikatel.cz

Pražský berňák dal Davidovi v neformální komunikaci ultimátum 5 dní na odpověď. Neodpověděl a peníze nedostal

Stejné ultimátum 5 dnů na odpověď obdržel v neoficiální komunikaci prostřednictvím emailu i David. Ten se zabývá daňovým poradenstvím. Trváte-li na žádosti o kompenzační bonus, pak správci daně zašlete bližší vyjádření (…), a to ve lhůtě pěti dnů. Jak je vidno, David se setkal s naprosto stejným požadavkem finančního úřadu v Praze jako Kamil.

Na rozdíl od Kamila ale David na zaslaný email ve stanovené lhůtě 5 dnů nereagoval. K jeho překvapení mu potom příslušná finanční správa poslala rozhodnutí, ve kterém řízení zastavuje. Jak sdělil serveru Podnikatel.cz Tomáš Hajdušek, vedoucí sekce správy daní a poplatků Komory daňových poradců ČR, tento postup je pro Davida o to více problematičtější, protože při případném odvolání se bude řešit zastavené řízení nikoli nárok na kompenzační bonus. Davidovi se tak výplata kompenzačního bonusu může ještě více zkomplikovat.

Neformální email od FÚ pro Davida


Autor: Podnikatel.cz

Zastavení řízení

Rozhodnutí o zastavení řízení by Podnikatel.cz

Jana pracuje u filmu. Má berňáku v Litoměřicích dodat jmenovitě osoby, s kterými uzavírala zakázky

Další případ je z Litoměřic. Jana pracuje ve filmové branži, která pandemií byla také významně zasažena. Bohužel měla tu smůlu, že zakázky si sjednala ústně. Natáčení filmu, pro který vykonávala přípravu stavebních prací, bylo ve srovnávacím období zastaveno. Jana zůstala bez peněz, proto si zažádala o kompenzační bonus.

Reakce litoměřického berňáku byla podobná jako u předchozích případů, a pokud na kompenzačním bonusu trvá, musí sdělit: jmenovitě osoby, s nimiž jste uzavírala zakázky, a dále uveďte dokumenty/indicie, z nichž bude zřejmé, že a z jakého důvodu byly zakázky zrušeny, stojí v emailu úřednice litoměřického finančního úřadu.

Jana žádost podala začátkem roku a stále peníze vyplacené nemá: Už se s nimi dohaduji od 2. 1. a stále nevím, jak to dopadne, napsala serveru Podnikatel.cz Jana.

Neformální email od FÚ pro Janu


Autor: Podnikatel.cz

Autor: Podnikatel.cz

Chomutovský berňák postupuje stejně jako ten pražský, potvrdil to Jaroslav

Poslední případ přidává server Podnikatel.cz z Chomutova. Jaroslav se živí marketingem a produkcí eventů, fotografickými službami a lektorskou činností.

I on obdržel od finančního úřadu ultimátum pěti dní na odpověď prostřednictvím emailu. Chomutovský berňák tak postupoval naprosto shodně jako finanční úřad pro Prahu: Trváte-li na žádosti o kompenzační bonus, pak správci daně zašlete na e-mailovou adresu ve lhůtě pěti dnů jasnou formulaci, v čem ve Vašem případě spočívá příčinná souvislost poklesu tržeb, napsala úřednice žadateli a navíc přidala doporučení, aby svoji žádost stáhl zpět: Dospějete-li naopak po opětovném zvážení žádosti o kompenzační bonus k závěru, že při jejím podání došlo k pochybení (…), pak lze předejít dalšímu prověřování oprávněnosti tohoto nároku tím, že ve stejné lhůtě vezmete žádost zpět, dozvěděl se Jaroslav od chomutovského berňáku.

Neformální email od FÚ pro Jaroslava

ebf - tip - debata


Autor: Podnikatel.cz

Zamítnuté žádosti se řeší i na sociálních sítích

Tolik ke konkrétním případům jednotlivých podnikatelů, kteří se s finanční správou dál dohadují o nárok na kompenzační bonus. Poštovní schránka serveru Podnikatel.cz se přitom plní dalšími případy, které jsou vesměs stále totožné.

A s novou metodikou se nesetkali jen někteří jednotlivci. Jak vyplývá z příspěvků na sociálních sítích, situaci řeší jak Sdružení českých taxikářů, tak i podnikatelé v kultuře. Ti se navíc obrátili na ministerstvo kultury, které podnikatelům sdělilo, že se zřejmě jednalo pouze o omyl a nepochopení. O „ojedinělých případech“ přitom hovoří i tiskové oddělení Finanční správy ČR.


Autor: Kulturní sféra, podle licence: Rights Managed

Setkali jste se s podobným jednáním finančního úřadu i vy? Popište nám svůj příběh do diskuze pod tímto článkem. 

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Šéfredaktor Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).