Hlavní navigace

Třicetitisícová mateřská není pro podnikatelky problém. Prozatím

3. 9. 2010
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 329515
Nejedna podnikatelka přemýšlí, jak stanovit výši měsíčního pojistného s ohledem na případnou mateřskou dovolenou. A ta při zaplacení nebo doplacení do maximální částky může být více než příjemná. Pomůže speciální kalkulátor mateřské OSVČ.

Nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných slouží k finančnímu zabezpečení v době nemoci, v případě podnikatelek po dobu tzv. mateřské dovolené. Z nemocenského pojištění OSVČ jsou, na rozdíl od zaměstnanců, vypláceny pouze dvě dávky. A to nemocenské a peněžitá pomoc v mateřství a těhotenství.

Nemocenskému se sever Podnikatel.cz věnoval samostatným článkem, kde jsou shrnuty podmínky nároku na tuto dávku. Připravil také speciální kalkulátor pro orientační výpočet nemocenské dávky OSVČ v závislosti na výši placeného měsíčního pojistného. Více v článku: Měsíční nemocenské zaplatím lehce, ale co za to v případě nemoci dostanu?

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství OSVČ

Příjemcům dávek se obvykle pletou pojmy rodičovský příspěvek a peněžitá pomoc v mateřství (PPM). Rodičovský příspěvek je dávkou státní sociální podpory, kdežto PPM je dávkou nemocenskou. Na tuto dávku má nárok pouze nemocensky pojištěná OSVČ, která navíc splňuje další podmínky, a to:

  • řádně platí pojistné na nemocenské pojištění,
  • splňuje potřebnou dobu účasti na nemocenském pojištění, což je v případě PPM 270 dnů účasti na nemocenském pojištění v posledních dvou letech přede dnem nástupu na PPM (jako zaměstnanec nebo OSVČ) a současně byla účastna na nemocenském pojištění OSVČ po dobu 180 dnů v období jednoho roku přede dnem nástupu na PPM (nemusí být pojištěna nepřetržitě, dny se mohou i nasčítat),
  • osobně nevykonává výdělečnou činnost v době pobírání této dávky.

Poslední podmínka hovoří o osobním „nevýkonu“ činnosti. Neznamená to, že musí podnikatelka nutně přerušit činnost nebo snad dokonce zavřít prosperující podnik. Pokud zajistí provoz jinou vhodnou osobou, například zaměstnancem nebo spolupracující osobou, může nemocensky pojištěná podnikatelka bez problémů pobírat dávku v mateřství. O přerušení či nepřerušení živosti v době pobírání mateřské více: Mateřská dovolená a přerušení živnosti

Výpočet nároku na dávku PPM

Peněžitá pomoc v mateřství se stanoví z denního vyměřovacího základu. Ten se zjistí z rozhodného období vydělením počtu kalendářních dnů připadajících na toto období. Rozhodným obdobím je zpravidla 12 kalendářních měsíců před měsícem, ve kterém OSVČ nastoupí na PPM. Samozřejmě je nutné vyloučit dny připadající na měsíce, za které se neplatí pojistné, například pro nemoc nebo dny, kdy nebyla účastna nemocenského pojištění OSVČ. Vyměřovacím základem je úhrn měsíčních základů. Při výpočtu dávek nemocenského pojištění podnikatelů se postupuje stejně jako při výpočtu dávek zaměstnanců. Čtěte více: Nemocenské dávky a podmínky uplatnění nároku

Stanovení denního vyměřovacího základu a jeho další redukce, zvláště při vylučování nepojištěných dnů nebo při kombinaci zaměstnání s podnikáním není nic jednoduchého. Ne každá podnikatelka si s ním sama poradí. Příklad výpočtu při kombinaci uvádíme v článku: Podnikání na mateřské je od roku 2009 jednodušší

Kalkulátor nemocenské dávky – mateřská OSVČ

Na internetových stránkách ministerstva práce a sociálních věcí je k dispozici kalkulátor PPM. Bohužel jen pro zaměstnance. Osoba samostatně výdělečně činná nemá mnoho možností, jak zjistit jakou výši mateřské dávky za zaplacené nemocenské pojištění dostane. Server Podnikatel.cz proto připravil kalkulátor pro orientační výpočet peněžité pomoci v mateřství pro OSVČ podle placené částky měsíčního pojistného.

Kalkulačka: Výpočet mateřské pro OSVČ

Pro zjištění, denní výše nemocenské dávky OSVČ – peněžitá pomoc v mateřství zadejte do kalkulátoru 1 den pracovní neschopnosti a výši měsíční platby nemocenského pojištění. Pro výpočet měsíční dávky zadejte např. 30 dnů. Výsledek je orientační, nepočítá s vylučováním nepojištěných dnů ani s kombinací PPM při souběhu zaměstnání s podnikáním.

Tlačítko: Spustit

Změny ve výpočtu dávek od června 2010

Dávky v mateřství se od 1. června 2010 počítají stejným způsobem jako v roce 2009. Znamená to, že se výše peněžité pomoci v mateřství za kalendářní den zvýšila na 70 % denního vyměřovacího základu (od 1. 1. 2010 činila 60 %) a při výpočtu se částka do první redukční hranice (791 Kč) počítá 100 % (od 1. 1. 2010 se počítala 90 %). Od ledna 2010 se ovšem mírně změnily redukční hranice. Čtěte více: Se zvýšením redukčních hranic se zvyšuje i náhrada mzdy

Příklad: Podnikatelka nastoupila na mateřskou 5. července 2010. Platila si pojistné na nemocenské pojištění ve výši 1010 Kč měsíčně.

Rozhodné období pro výpočet dávky je červenec 2009 až červen 2010, tj. 365 dnů.

Vyměřovací základ pro výpočet dávky:

72 143 Kč x 12 = 865 716 Kč (měsíční pojistné na nemocenské pojištění činí 1010 Kč)

Denní vyměřovací základ pro dávku činí 2371,83 Kč, tj. 865 716 : 365.

Tento základ se redukuje dle uvedených hranic:

Content 22 tip novy

  • do 791 Kč se započítává ve výši 100 %, tj. 791,00 Kč,
  • nad 791 Kč do 1 186 Kč redukce na 60 %, tj. 237,00 Kč,
  • nad 1186 Kč do 2371 Kč redukce na 30 %, tj. 355,50 Kč,
  • nad 2371 Kč se nezohledňuje.

Redukovaný denní vyměřovací základ činí 1384 Kč (791 + 237,0 + 355,50). OSVČ obdrží 70 % z 1384 Kč, tj. 969 Kč za každý kalendářní den pobírání PPM.

(Příklad poskytla ČSSZ)

Stejný výsledek zjistíme dosazením 1 dne pracovní neschopnosti a měsíčního pojistného do orientačního kalkulátoru. Maximální měsíční vyměřovací základ je 72 000 Kč. Jednoduchým dosazením několika čísel snadno zjistíme, že maximální částka měsíčného pojistného, kterou se vyplatí na pojištění zasílat, je 1008 Kč. To platí jak pro dávky v mateřství, tak pro nemocenské.

Nesporou výhodou je, že nárok na maximální možnou mateřskou OSVČ se dá doplatit. Jestliže podnikatelka splňuje ostatní podmínky, jednoduše doplatí nejpozději měsíc před nástupem na PPM pojistné tak, aby jeho součet za posledních dvanáct měsíců činil 12 096 Kč (12×1008 Kč). Doplatkem pojištění do maxima podnikatelka rozhodně neprodělá. Připravovaná opatření pro příští rok tomu ale mají zabránit.

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).