Hlavní navigace

Tuzemské cestovní náhrady pro rok 2021 a „strop“ pro stravenkový paušál

22. 12. 2020
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Na výši tuzemských cestovních náhrad zaměstnavatelé i zaměstnanci netrpělivě čekají. Tentokrát včetně limitu pro osvobození stravenkového paušálu.

Vyhláška o zahraničních cestovních náhradách vyšla ve Sbírce zákonů již 9. prosince 2020 pod číslem 510. O jejich výši již server Podnikatel.cz informoval. Nyní je již rozhodnuto také o tuzemských cestovních náhradách. Na jejich vyhlášení čeká řada zaměstnavatelů i zaměstnanců. Poprvé ovlivní osvobození u zaváděného stravenkového paušálu. 

Tuzemské stravné v roce 2021

Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2021 završila legislativní proces. Její číslo ve Sbírce zákonů je 589. 

Následující tabulka ukazuje výši stravného, které zaměstnavatel poskytne zaměstnanci za každý pracovní den cesty v závislosti na její délce.

Délka pracovní cesty Podnikatelská sféra (nejméně) Státní sféra
5 až 12 hodin 91 Kč 91 Kč – 108 Kč
Déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin 138 Kč 138 Kč – 167 Kč
Déle než 18 hodin 217 Kč 217 Kč – 259 Kč

Stravenkový paušál

Výše stravného v roce 2021 ovlivní i stravování zaměstnanců. Pokud se tedy zaměstnavatel rozhodne pro zaměstnanecký benefit formou nového peněžitého příspěvku, tzv. stravenkového paušálu. Peněžitý příspěvek na stravování za jednu směnu bude na straně zaměstnance osvobozen od daně z příjmů (a tím i od odvodů pojistného) do výše 70 % horního limitu stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin stanoveného pro zaměstnance odměňovaného platem, tj. zaměstnance uvedeného v § 109 odst. 3 zákoníku práce. V roce 2021 se tak bude jednat o částku 75,60  (70 % z 108 Kč). Samozřejmě za předpokladu, že novela zákona o daních z příjmů, která změnu přináší, nabude účinnosti. Což možná nenastane začátkem roku 2021, ale až v jeho průběhu. 

Snížené stravné

V oblasti „krácení“ stravného k žádným změnám nedochází. Jestliže bylo zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší mu stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu:

  • 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  • 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  • 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Základní náhrada v roce 2021

Pro stanovení, resp. změnu sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, jsou určující výchozí hodnoty stanovené zákoníkem práce a vývoj indexů cen položek spojených s pořízením a provozem motorových vozidel.

Ministerstvo práce a sociálních věcí zvyšuje sazbu základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce

  • u jednostopých vozidel a tříkolek nejméně 1,20 Kč,
  • u osobních silničních motorových vozidel nejméně 4,40 Kč.

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy stanovená vyhláškou je pro zaměstnavatele ze státní správy závazná, bez možnosti ji před vysláním zaměstnance na pracovní cestu sjednat nebo určit ve vyšší částce, jako je tomu u zaměstnavatele provozujícího podnikatelskou činnost. 

školení-leden22-molín

Průměrné ceny pohonných hmot pro rok 2021

V souladu s ustanovením § 158 zákoníku práce prokazuje zaměstnanec cenu pohonné hmoty dokladem o nákupu, ze kterého je patrná souvislost s pracovní cestou. Pokud má zaměstnanec více dokladů na nákup pohonných hmot souvisejících s pracovní cestou, vypočítá se cena aritmetickým průměrem. Je ale možné využít i jiný způsob prokazování cen pohonných hmot, a to s použitím jejich průměrných cen stanovených vyhláškou. Platí jak pro pracovní cesty zaměstnanců, tak pro osoby samostatně výdělečně činné.

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce pro rok 2021 činí:

  • 27,80 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů, 
  • 31,50 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
  • 27,20 Kč u motorové nafty,
  • 5 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

Zahraniční cestovní náhrady 2021

Pro rok 2021 dochází k navýšení sedmnácti zemí. Jejich výčet i připomenutí podmínek poskytování zahraničního stravného jsme popisovali v článku Zahraniční cestovní náhrady budou od roku 2021 vyšší 

Již tradičně jsme připravili tabulku zahraničního stravného ve vybraných zemích.

Země Základní sazba stravného
Evropská unie:
 Maďarsko, Rumunsko, Slovensko 35 EUR
Bulharsko, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Polsko, Portugalsko, Řecko, Slovinsko 40 EUR
Francie, Německo, Rakousko, Španělsko 45 EUR
Belgie, Finsko, Itálie, Lucembursko, Malta, Nizozemsko 50 EUR
Dánsko, Švédsko 55 EUR
Velká Británie 44 GBP
Ostatní Evropa: 
Bosna, Hercegovina, Turecko 40 EUR
Chorvatsko, Srbsko, Černá Hora 35 EUR
 Rusko, Ukrajina 45 EUR
 Lichtenštejnsko  60 CHF
Island, Norsko,   60 EUR
Švýcarsko  75 CHF
Asie: 
Írán, Irák, Thajsko, Vietnam 40 EUR
Afghánistán, Indie 45 EUR
 Čína 45 EUR
Japonsko 65 USD
Zámoří:  
Kanada  50 USD
Brazílie 55 USD
USA 60 USD
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).