Hlavní navigace

Prokázání praxe: tvrdý oříšek pro živnostenské úřady?

17. 6. 2008
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Současná úprava živnostenského zákona nijak nespecifikuje, jaké doklady podnikatel potřebuje při prokazování praxe. To se ale změní po novele tohoto zákona, kdy dojde k upřesnění definice praxe a doby praxe se výrazně zkrátí.

Živností se rozumí soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem – k těmto podmínkám se u určitých činností mimo jiné řadí i prokázání odborné způsobilosti a v mnoha případech i praxe. Praxe je definována jako výkon odborných činností náležejících do oboru nebo příbuzného oboru živnosti. Za příbuzné obory se považují obory, které užívají stejných nebo podobných pracovních postupů a odborných znalostí.

Jakým způsobem lze prokázat praxi?

Doklady o prokázání praxe jsou např. pracovní smlouvy na výkon určitého typu činnosti, zápočtový list či potvrzení zaměstnavatele, že pro něho uvedená osoba v období od – do vykonávala uvedenou činnost. Zpravidla se jedná o potvrzení, vydané předchozím zaměstnavatelem, zápočtový list, daňové přiznání, deník zakázek, fakturaci apod., uvedla pro business server Podnikatel.cz Olga Hudcová z Krajského živnostenského úřadu Jihomoravského kra­je.

Nicméně současné znění živnostenského zákona přesnou podobu dokladu prokazujícího praxi přesně nespecifikuje. Z předloženého dokladu ale musí být jednoznačně zřejmé, v jakých činnostech a po jakou dobu byla praxe vykonávána. Pokud má živnostenský úřad důvodné pochybnosti o věrohodnosti předloženého dokladu, může požadovat, aby doklad, kterým se požadovaná praxe prokazuje, byl opatřen úředně ověřeným podpisem osoby, která jej vystavila.

Podnikatel.cz doporučuje Živnostenské podnikání

Živnostenské podnikání
Živnostenský zákon je od 1. 7. 2008 dotčen řadou systémových změn, které zjednodušují všeobecné podmínky pro vstup do živnostenského podnikání, snižují administrativní zátěž podnikatele při styku se živnostenskými úřady; novela dále snižuje počet živností, u nichž je vyžadována odborná způsobilost; průkazy živnostenského oprávnění se nahrazují výpisem z živnostenského rejstříku; zvyšuje se počet kontaktních míst (živnostenských úřadů). Více o knížce.

V případě, že žadatel o vydání živnostenského listu vykonával určitou činnost bezúplatně a bez řádné pracovní smlouvy, bude záležet na příslušném živnostenském úřadu, zda potvrzení o praxi uzná. To potvrdila business serveru Podnikatel.czOlga Hudcová: Bude vždy záležet na individuálním případu, věrohodnosti dokladu a jeho posouzení příslušným živnostenským úřadem. Rozhodnutí o uznání praxe bude vždy závislé na uvážení správního orgánu, zda doklad o vykonání bezplatné praxe bez uzavřené smlouvy uzná. Novela živnostenského zákona by měla v budoucnu takovéto sporné dokládání praxe novou úpravou vyloučit.

Prokazování praxe po novele

Od 1.7.2008 se podnikatelé dočkají příjemných změn v živnostenské zákoně. Určitých změn dozná i prokazování praxe. Novela živnostenského zákona totiž nově upravuje praxi v oboru jako činnost v pracovněprávním vztahu, služebním, členském nebo obdobném poměru.

Musí se tedy jednat o výkon předmětné činnosti na základě nějakého vztahu, který má obdobný charakter jako vztah pracovněprávní, služební, členský apod. Nemusí se vždy jednat o úplatný výkon práce, ale z potvrzení by mělo vyplývat, na základě jakého vztahu byl výkon realizován (např. spolupracující osoba, stáž, dobrovolnická činnost apod.).

Download usb
Čtěte více

Oproti stávající úpravě tedy novela definuje, že se musí jednat o výkon práce na základě vztahu, proto se náhled na výkon praxe musí trochu usměrnit, nikoliv však zásadně, což sdělila business serveru Podnikatel.cz Jindřiška Hůlová z živnostenského úřadu v Rakovníku: Pro pořádek by měl být druh vztahu v potvrzení uveden a na živnostenském úřadu závisí, zda uvedený vztah posoudí jako vztah „obdobný“ – tj. posoudí tento vztah v rámci správního uvážení.

Content 22 tip novy

Další změny se týkají prokazování odborné způsobilosti podnikatele. U řemeslných živností už nebude pro vstup do podnikání nutná praxe v oboru, pokud má žadatel v oboru vzdělání. Pokud chce v současné době někdo po vyučení podnikat v řemesle (např. zedník, klempíř, hostinská činnost apod.), musí doložit kromě výučního listu o absolvování příslušného učebního oboru také doklad o tříleté praxi, u středoškolského vzdělání s maturitou dva roky praxe a u vysokoškolského vzdělání jednoroční praxi.

Zrušení povinné praxe zrovnoprávní podmínky pro podnikání. U tzv. příbuzných oborů je kromě vysokoškolského vzdělání nově požadována jednoletá praxe. Doposud byla požadována čtyřletá a tříletá dle typu dosaženého vzdělání. Doložení odborné způsobilosti šestiletou praxí zůstane zachováno.

Anketa

Jaký je váš názor na novelu živnostenského zákona?

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).