Hlavní navigace

V Česku nejvíc investují samotní Češi

3. 11. 2009
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Investice jsou sice v útlumu, i přesto se s nimi počítá. Noví investoři do Česka proudí stále. Nejvíce si ale tuzemské podniky obstarají samy. Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest jim přesto může v mnohém pomoci.

Česko je pro investory atraktivní. V průměru s více než čtyřmi sty eur přílivu zahraničních investic ročně na jednoho obyvatele ČR jsme nejúspěšnější zemí ve střední a východní Evropě. Navíc stále narůstá podíl reinvestovaných zisků. Vloni už dosáhl 68 procent z celkového přílivu investic, říká předseda vlády Jan Fischer. A právě na zprostředkovávání investic a podporu podnikání v Česku se zaměřuje Agentura Czechinvest.

CzechInvest byl založen v roce 1992 jako příspěvková organizace, která podléhá Ministerstvu průmyslu a obchodu, aby podporovala zejména příliv zahraničních investic (PZI) do tradičních průmyslových odvětví v Česku. Ze začátku se činnost Agentury CzechInvest orientovala především na výrobu automobilů a jejich komponentů, elektroniku a mikroelektroniku, chemický průmysl, farmacii nebo přesné strojírenství. Agentura také poskytovala svým klientům informace a kontakty, poradenský servis, angažovala se v realizaci projektů ve výzkumu, výrobě a službách. V současné době se její činnost rozšířila i do oblastí jako jsou letecký průmysl, zdravotnická technika a biotechnologie. Ve stále větší míře se také prosazují projekty vědy a výzkumu a strategických služeb.

Přímé zahraniční investice – investice zahraničního subjektu do domácího podnikatelského subjektu za účelem získání alespoň deseti procentního podílu na rozhodování; jedná se o trvalý podnikatelský záměr

Investiční pobídky – zvýhodnění, které poskytuje stát vybraným subjektům, například sleva na dani, hmotná podpora na nová pracovní místa, na školení a rekvalifikace, poskytnutí a převod pozemku s infrastrukturou za zvýhodněnou cenu

CzechInvest tedy představuje agenturu, která především malým a středním podnikům nabízí podporu při podnikání. Stejně tak se agentura orientuje na činnosti podpory podnikání v České republice vůbec. Zprostředkovává dotace z evropských i státních zdrojů, snaží se pracovat na zlepšení konkurenceschop­nosti českých firem, shání investory, žádá o investiční pobídky, propaguje zemi v zahraničí.

Úspěšnost žádostí je vysoká, někdy i stoprocentní

Významnou úlohu při podpoře podnikání v Česku hrají dotace. CzechInvest představuje místo, kde se sdružují možné zdroje, které mohou na podnikatelskou aktivitu plynout. Jedná se tak o prostředky z Evropské unie, například Operační program Podnikání a inovace (OPPI), Lidské zdroje a zaměstnanost, a prostředky z národní pokladny například v podobě investičních pobídek.

CzechInvest v rámci těchto programů předkládá v průběhu roku výzvy, na něž mohou podniky reagovat a posílat své žádosti. Za rok 2008 se takto například z OPPI rozdělilo 20,6 miliard korun. OPPI podnikům umožňuje získat také záruky na úvěr. Do konce září tohoto roku od počátku programovacího období v roce 2007 se podařilo agentuře na záruky úvěrů firem poskytnout 2,1 miliardy a na úvěry přes 740 milionů korun. Čtěte více: Fondy EU nabízí kromě dotací i bezúročné úvěry

Úspěšnost předložených žádostí ale mnohdy není stoprocentní. Podnikatel musí žádost pečlivě zpracovat, aby odpovídala všem stanoveným požadavkům. V průměru přesahuje úspěšnost předložených registračních žádostí Agentuře CzechInvest 86 procent. Podnikatelé tak mají relativně velkou šanci na podporu dosáhnout. V některých oborech dokonce čerpají prostředky všichni žadatelé. To se týká například programů Rozvoj, Prosperita a Technologické platformy. O poslední dva zmiňované programy však příliš velký zájem nebyl, počet žádostí nepřevýšil dvacítku. Zato nejobtížnějším programem v rámci OPPI se jeví Ochrana průmyslového vlastnictví, kde se podařilo uspět jen 76 procentům žadatelů. Následují pak shodně se 78procentní úspěšností programy ICT v podnicích a Eko-energie.

Celkový stav čerpání prostředků shrnuje pro Podnikatel.cz Alexandra Rudyšarová, pověřená generální ředitelka Agentury CzechInvest: Podařilo se vyčerpat finance svěřené Evropskou unií a státem do Operačního programu Průmysl a podnikání na 98 procent.

Co si myslíte o činnosti Agentury CzechInvest?

Věda a výzkum v boomu

Hledání investorů bylo základním kamenem činnosti CzechInvestu již od jeho založení. Agentura se však nesoustředila pouze na zahraniční subjekty, ale také na domácí. Za dobu svého působení tak zprostředkovala 1300 investičních projektů za 640 miliard korun. Nejvíce investic se uskutečnilo v oblasti výroby (37 procent). Významně se však dotahují projekty ve vědě a výzkumu, které ukrojily z celkového koláče investičních projektů 36 procent. Zbývajících 27 procent šlo na investice do služeb. Čtěte více: Dotace na vzdělávání zaměstnanců mohou v krizi pomoci

Agentura CzechInvest zároveň pomáhá hledat investiční lokality, dodavatele a partnery podnikům nebo nabízí následnou péči, tzv. aftercare. Vede databázi podnikatelských nemovitostí, ve které figurují průmyslové zóny, průmyslové parky, kancelářské prostory a brownfieldy.

Brownfield – nemovitost, která v současné době nemá efektivní využití, například chátrající areály bývalé průmyslové či zemědělské výroby

Česko bude znalostní ekonomikou

V oblasti brownfieldů se zájem investorů teprve probouzí. Regenerace brownfieldů a jejich využívání pro podnikání je nejen šetrné vůči životnímu prostředí, ale může to být i velmi výhodná investice, říká přitom Rudyšarová. Zatím se však investorům podle statistik CzechInvestu za rok 2008 chce do takových prostor pouze z osmi procent. Nejvíce z nich si totiž představuje podnikání v nájmu. Díky tomu tak klesla poptávka po pozemcích a velkých prostorách. Vysvětlení podává Rudyšarová: Namísto rozsáhlých výrobních projektů jsme stále lákavější spíše pro menší technologicky náročné podniky. Zatímco v roce 2007 tvořily výzkum a vývoj nebo služby jen 32 procent všech investičních projektů, vloni už to bylo plných 63 procent.

Nejaktivnějšími investory jsou přitom samotní Češi. Za rok 2008 investovali téměř 10 miliard, čímž se podílí na celkových investicích z 33 procent. Nejčastěji využívají podle Rudyšarové programy Eko-energie, Nemovitosti nebo Rozvoj. Další velké investice plynou českým podnikům od německých a polských firem. Významně v Česku investují také firmy z Itálie, Kypru či Španělska. Čtěte více: Zahraniční filmový byznys očekává od Česka pobídky

Poměrně velký zájem investovat v České republice lze také vyčíst u asijských firem, především u čínských. Zajímavé na čínských investorech je, že mnohem častěji než společnosti z jiných zemí hledají možnosti navázání spolupráce s českými podniky, uvádí Rudyšarová. Ale ani pro ně není podnikání v tuzemsku jednoduché. Podle Jaromíra Černíka, ředitele zahraničního zastoupení CzechInvestu pro oblast jihovýchodní Asie, představují negativa v podnikání podle již nabytých zkušeností čínských firem v tuzemsku odlišnost právního prostředí, obtíže s nalezením kvalifikovaných projektových manažerů a vyřízením víz pro čínské zaměstnance.

Kdo investice ohlídá?

I když důsledkem ekonomické recese příliv investic stagnuje, drží se Česká republika podle průzkumu společnosti Ernst & Young o investičních projektech v Evropě v první dvacítce nejatraktivnějších investičních regionů. Poslední velkou investici na zelené louce například představuje výstavba jihokorejské automobilky Hyundai v Nošovicích. Ta slavnostně zahájila provoz letos na podzim. Objem celé této investice se vyšplhal na 25 miliard korun. Díky tomu se také vytvořilo na šest tisíc pracovních míst, což je pro vysokou nezaměstnaností zatížený Moravskoslezský kraj přínos.

Zato ale musí tamější obyvatelé podle Ekologického právního servisu (EPS) snášet větší hluk z kamionové dopravy, než na kterém se EPS, občanská sdružení a Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) dohodli v tzv. Deklaraci porozumění. Těžko můžeme nyní věřit, že jsou ostatní závazky plynoucí z Deklarace poctivě plněny, když k závaznému omezení nákladní dopravy nedošlo i přes výslovná ujištění, prohlašuje právník GARDE-EPS Josef Karlický.

účto únor klímová

Problémy vidí či zaznamenalo EPS i u jiných velkých investičních projektů. Vyjmenovává kromě HMMC také automobilku TPCA v Kolíně, AccelorMittal v Ostravě, Nemak v Havrani u Mostu a LG Philips v Hranicích. Zmíněné společnosti obviňuje EPS například z porušování zákona či nešetrných zásahů do přírody. Také upozorňuje na nečinnost veřejných institucí, které by měly kontrolovat a následně sjednávat nápravu. Konkrétně pak šlo kupříkladu o problematické navrácení investičních pobídek státu společností LG Philips. Společnost totiž vyhlásila bankrot, čímž nestihla splnit podmínky k poskytování pobídek, a musela tyto pobídky vrátit. Vzhledem k nepříznivé finanční situaci se ale stát musel smířit s poměrným vyrovnáním. EPS na svých stránkách uvádí, že šlo maximálně o 30 procent z celkové hodnoty investičních pobídek.

CzechInvest přitom na svých stránkách ujišťuje, že se o investory stará i po prvotní realizaci investice. Svůj servis pojmenovává aftercare. Agentura CzechInvest podporuje již etablované investory k dalším expanzím v České republice, poskytuje jim poradenství a asistuje při řešení různorodých problémů, informuje Jiří Nykodým, náměstek generální ředitelky agentury CzechInvest.

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).