Hlavní navigace

Fondy EU nabízí kromě dotací i bezúročné úvěry

9. 12. 2008
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Dotace z Evropské unie zůstávají pro mnohé stále "polem neoraným". Dotace přitom může být výraznou podporou konkurenceschopnosti firmy. Kromě nich lze využít i bezúročné úvěry nebo výhodné záruky. Máme pro vás i tipy, jak se vyvarovat nejčastějších chyb v žádostech.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v roce 2009 a 2010 uvolní z prostředků Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) 16,3 miliard korun, což je o dvě třetiny více, než mělo původně v plánu. Chce tak podpořit firmy, kterým banky neposkytnou bankovní úvěr. Začátkem listopadu ministr průmyslu a obchodu Martin Říman představil vládní opatření, které má v době finanční krize podpořit malé a střední podnikání.

Výrazné posílení financování firemních projektů z evropských fondů je jedním z mála způsobů, jak může stát ekonomicky povzbudit malé a střední podniky při udržení rozpočtové kázně, uvedl Říman. Kromě dotací totiž OPPI nabízí například bezúročné půjčky nebo jejich výhodné záruky. Navíc vám poradíme, jakých nejčastějších chyb se v žádostech vyvarovat. Čtěte více: Ministerstvo uvolní pro podnikatele více peněz

Chytrému napověz…

Nezájem o využití finančních prostředků z Evropské unie často pramení z neznalosti, nedůvěry v úspěšnost žádosti o finanční podporu a případné neochoty zaplatit specializované firmě, která ohledně žádosti vyřídí veškerou agendu. Pokud jako podnikatelé nejste ochotní věnovat svůj drahý čas studování všech povinností, které je třeba při žádání o dotaci splnit, obraťte se na firmu, která se na zpracování celé agendy zaměřuje. Stačí konzultovat váš záměr, firma vyhledá vhodný dotační titul, zpracuje žádosti a postará se i o následný povinný monitoring projektu. Čtěte více: Třetina českých firem neví o existenci a možnostech strukturálních fon­dů

Samozřejmě, jak se říká: „ani kuře zadarmo nehrabe“, něco to stát bude. Je proto na vás zvážit výběr vhodné firmy a spočítat si, kolik výměnou za honorář poradenské firmě pro své podnikání díky dotaci získáte. Jak pro Podnikatel.cz uvedl Petr Navařík, vedoucí portálu eDotace a Dotační audit, kompletní databáze všech poradenských firem, na které se lze obrátit, neexistuje. „Je však několik částečných, například v rámci Národního registru poradců,“ uvedl. Čtěte více: Nový národní registr poradců od září v provozu

Kde hledat

Programy, prostřednictvím nichž lze finanční prostředky čerpat, se dělí na několik druhů:

 • Tematické operační programy jsou specificky zaměřené a použitelné pro celé území ČR vyjma hlavního města Prahy. Je jich celkem osm a čerpat lze na projekty zabývající se otázkou dopravy, životního prostředí, výzkumu a vývoje, lidských zdrojů a zaměstnanosti nebo vzdělávání za účelem zvýšení kvalifikace. Právě sem spadá i operační program Podnikání a inovace, který je pro podporu podnikání využíván nejčastěji. Čtěte více v plném přehledu dotací na serveru Měšec.cz
 • Regionální operační programy jsou určeny pro projekty územních celků na úrovni NUTS II, které v regionu řeší dopravní dostupnost a obslužnost, rozvoj území, regionální rozvoj podnikání nebo rozvoj cestovního ruchu.
 • Operační programy Praha jsou pouze dva, jelikož hlavní město svou úrovní přesahuje hranice podpory tematických operačních programů. Nazývají se Adaptabilita a Konkurenceschopnost a zaměřují se na rozvoj lidských zdrojů a zvyšování kvalifikace, zvyšování zaměstnanosti, rozvoj infrastruktury, ale i podporu malých a středních podniků.
 • Evropská územní spolupráce zahrnuje podporu projektům přeshraniční spolupráce regionů NUTS III sousedících s regiony v jiném členském státu. Pro Českou republiku tak existuje operační program pro spolupráci s Polskem, Saskem, Bavorskem, Rakouskem a Slovenskem. Čtěte více: Vyberte si ze širokého spektra dotací EU

Žádali jste už někdy o dotace?

Podnikání a inovace – nejen dotace, ale i bezúročné úvěry

Nejatraktivnějším je pro podnikatele převážně operační program Podnikání a inovace, jelikož je zaměřen právě na podporu podnikatelského prostředí a implikace výsledků výzkumu a vývoje do podnikatelské praxe. Jeho řídícím orgánem je MPO, důležitou roli hraje i agentura CzechInvest, jejíž specialisté provozují zelenou linku, určenou pro dotazy ohledně operačního programu na čísle 800 800 777. Linka funguje v pracovních dnech od 9 do 13 hodin. Kromě toho CzechInvest vede také elektronickou aplikaci eAccount, prostřednictvím které dochází k výměně informací a dokumentů mezi žadatelem a agenturou, která vede administrativu a ostatní agendu týkající se dotací a následného monitoringu projektu.

Operační program se zaměřuje na sedm prioritních os, z nichž každá je zaměřena na určitou oblast podpory. V rámci těchto oblastí je vyhlášeno několik programů, které jsou svým vymezením již konkrétní:

 • Start – Tento program umožňuje drobnému podnikateli získat bezúročný úvěr či zvýhodněnou záruku na podnikatelské projekty osob vstupujících do podnikání poprvé nebo po delším časovém odstupu.
 • Progres – Díky tomuto programu mohou malí a střední podnikatelé získat podřízené úvěry a posílit tak kapitálové vybavení firmy v případě, že na běžné úvěry v bance nedosáhnou kvůli nižší kapitálové vybavenosti či nedostatečným možnostem zajištění úvěru.
 • Záruka – Tento program usnadňuje malým a středním podnikům realizovat investiční záměry prostřednictvím poskytnutých zvýhodněných záruk, někdy doprovázených finančním příspěvkem. Zprostředkujícím subjektem všech těchto tří programů je Českomoravská záruční a rozvojová banka.
 • Finanční nástroje Jeremie – V současné době připravovaná aktivita zaměřená na podporu inovativních projektů firem v počáteční a růstové fázi podnikání spojených s vyšším rizikem realizace. Nejedná se tedy ani o dotaci ani o úvěr, tyto nástroje budou fungovat na principu vložení kapitálu investorů do podniku s cílem jeho dalšího rozvoje. Čtěte více: Pomohou malým a středním podnikatelům mikropůjčky?
 • Rozvoj – Program Rozvoj obsahuje prostředky vyčleněné na investice do moderního technologického vybavení urychlující rozvoj malých a středních podniků. Podpora se však týká pouze vybraných podporovaných regionů a odvětví české ekonomiky.
 • ICT a strategické služby – Program je zaměřen na rozvoj informační a znalostní společnosti, a to podporováním nabídky nových ICT produktů a služeb pro všechny podnikatelské subjekty.
 • ICT v podnicích – je připraven pro zastaralé vnitropodnikové systémy, (mzdové, účetní, skladové, atd.) které je třeba zefektivnit a vyměnit za moderní.
 • Eko-energie – Program určený pro malé a střední podniky, které se rozhodly optimalizovat své výdaje na energii v podniku způsobem, jež je šetrný k životnímu prostření. Spadá sem výměna starých technologií za nové, úspornější nebo využití obnovitelných zdrojů energie. Čtěte více: Dvě miliardy korun pro podnikatele z programu Eko-energie
 • Inovace – Mohou být vhodnou příležitostí pro malé a střední podniky, vysoké školy, výzkumné instituce či fyzické osoby přicházející s novými nápady či inovovanými výrobky, technologiemi či službami. Podpora se vztahuje i na projekty usilující o zlepšení organizace firemních procesů a spolupráci s jinými subjekty či zavedení nových prodejních kanálů. Podporovány jsou také projekty ochrany práv průmyslového vlastnictví.
 • Potenciál – Program podporuje zavádění či zvětšování vlastní výzkumné a vývojové kapacity s následným využitím poznatků ve výrobě.
 • Spolupráce – Program podporuje vznik a rozvoj kooperačních odvětvových seskupení – Klastrů a Technologických platforem. Má napomoci zlepšit podmínky pro podnikání a inovace a rozvoj konkurenční výhody díky zkvalitňování vazeb mezi výzkumem, VŠ a podnikatelskou sférou.
 • Prosperita – podporuje vznik a rozvoj vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů a center pro transfer technologií. Čtěte více: Podnikatelé mohou získat dotaci na moderní technologie
 • Školící střediska – Zaměřuje dotace na podporu vzdělávání, školení a rozvoj lidských zdrojů. Nemovitosti – podporuje vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí i související infrastruktury, včetně zanedbaných objektů, tzv. brownfields a kontaminovaných ploch.
 • Poradenství – S tímto programem lze získat zvýhodněné poradenské služby.
 • Marketing – Tento program je zaměřený na rozvoj aktivit českých vývozců na zahraničních trzích a zvýšení využití exportních příležitostí. Mezi podporované aktivity patří například získávání marketingových informací v souvislosti se vstupem na zahraniční trhy, tvorba studií vstupu na tyto trhy, prezentace podniku na veletrzích a výstavách v zahraničí a související tvorba propagačních materiálů. Vyhledávač vhodných dotací, semináře a jiné užitečné informace hledejte v rubrice dotace na serveru Podnikatel.cz

Ředitel sekce strukturálních fondů MPO Miroslav Elfmark pro Podnikatel.cz uvedl, že nejvíce se podniky zajímají o program Rozvoj, ze kterého se nejčastěji podporuje nákup strojů. Nejmenší zájem je naopak o programy Inovace a Potenciál, jejichž žádosti s sebou nesou náročnější požadavky. I tímto se však ministerstvo zabývá. Chceme na tuto situaci reagovat přesuny finančních prostředků mezi programy, nejdříve je však nutné, aby tyto kroky odsouhlasila Evropská komise, doplnil ministr Říman. Současná finanční krize, která by mohla čerpání fondů ohrozit nedostatkem prostředků firem se podle ředitele Elfmarka na kofinancování projektů zatím neprojevuje.

I tesař se někdy utne…

Jelikož se v rámci dotací Evropské unie jedná o poměrně vysoké částky, bývá tomu úměrný i celý proces žádosti. V tak obsáhlém dokumentu, jako je Registrační a Plná žádost se pak i přes poměrně kvalitní nápovědu snadno vyskytne chyba, která může proces zbytečně protahovat. Server Podnikatel.cz se proto zeptal Lukáše Vymětala, ředitele sekce strukturálních fondů agentury CzechInvest, s jakými chybami ze strany podnikatelů se nejčastěji agentura setkává.

Nejčastěji se v registračních žádostech setkáváme se špatně vyplněnými identifikačními údaji žadatele, název společnosti se totiž musí plně shodovat s názvem uvedeným v Obchodním rejstříku (OR). Často jsou také neúplně uvedené statutární orgány a způsob jejich jednání za společnost. U faktických údajů registrujeme často chyby při odhadu způsobilých výdajů a požadované dotace. Po schválení registrační žádosti nelze totiž tyto částky navyšovat, proto je vhodnější do registrační žádosti uvést vyšší částky, u formuláře finančního výkazu zas žadatelé často nevyplní všechna pole, což je podmínkou, i kdyby v některých měla být uvedena nula, uvádí Vymětal. Čtěte více: Počet projektů žádajících o dotace EU stále roste

Chyby se vyskytují také v plných žádostech, kde mají být projekty popsány detailněji. Žadatelé v podnikatelském záměru uvádějí pouze velmi obecné informace, které následně znemožní kvalifikované posouzení projektu externími hodnotiteli. Dále je častá snaha žadatelů zahrnout do výpočtu dotace i položky, které nelze v rámci programu podpořit. Zapomínají doplnit požadované přílohy, případně připojují přílohy nekompletní a také se stává, že obdržíme žádost, která není stvrzena elektronickým podpisem žadatele, doplnil.

Přelez, přeskoč, ale nepodlez

A co vnímají žadatelé jako největší překážky? Nejčastěji je to zpětné financování dotovaných projektů. Potenciální žadatelé si musí zdroje nutné k financování realizace projektu nejprve zajistit vlastními silami, dotace je jim proplacena až zpětně po ukončení projektu (případně jeho etapy) na základě podání žádosti o platbu,“ uvedl Lukáš Vymětal. Často se do žádosti nepustí také díky náročnosti, kterou s sebou nese související administrativa. I na toto se snaží MPO reagovat. Na administraci plateb jednodušších projektů v současné době ministerstvo potřebuje 30 dní, na ty složitější dva měsíce. Před dvěma lety to bylo šest až devět měsíců, uvedl ředitel sekce strukturálních fondů Miroslav Elfmark.

Usnadnění lze vidět například v podávání žádostí elektronickou formou. Správné nastavení projektu však i přesto nadále zůstává sofistikovanou záležitostí,“ doplnil pro server Podnikatel.cz Richard Lev, ředitel úseku podpory podnikání portálu eDotace.cz. Pokud se na to tedy sami necítíte, vyplatí se využít služeb odborně zaměřených firem, které ví, co do projektu napsat, aby se šance na jeho úspěch výrazně zvýšila. Čtěte více: Jak být úspěšný při získávání dotace EU

Zájem o strukturální fondy se ze strany podnikatelů neustále zvyšuje, jak potvrdili zástupci MPO, portálu eDotace i agentury CzechInvest. Na webu MPO lze v sekci věnované podpoře podnikání nalézt i přehled aktuálních výzev pro programy z OPPI. Registrační žádosti se zrovna přijímají v programech ICT v podnicích, Eko – energie, Inovace – Patent, Potenciál, Spolupráce – Klastry, Prosperita a Poradenství. Uvedeny jsou i termíny budoucího vyhlašování nových výzev, připravujete-li tedy projekt pro své podnikání, neztraťte šanci a před vynaložením prvních prostředků se informujte, zda se na vás nevztahuje oblast podpory. Pouze žádost podaná před vynaložením prostředků totiž může vést k jejich proplacení. V minulém období bylo Českou republikou vyčerpáno zhruba 95 % dotačních prostředků. Pro toto období MPO předpokládá zhruba stejný podíl.

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).