Hlavní navigace

Válka proti tabáku: V hospodách nepůjde kouřit a zpřísní se prodej přes internet

9. 5. 2013
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: www.sxc.hu
Ministerstvo zdravotnictví vyrazilo na tvrdou steč proti kuřákům. Plánuje se výrazně zpřísnit prodej tabákových výrobků a zakázat kouření v restauracích.

Ministerstvo zdravotnictví (MZ) se rozhodlo vyhlásit válku tabáku a alkoholu. V oblasti tabákových výrobků plánuje zpřísnění jejich prodeje a omezení prostor pro kouření. Nově už by od roku 2014 nemělo jít kouřit v restauracích či se má výrazně zkomplikovat prodej tabákových výrobků přes internet. Zákon se navíc vztahuje nejen na cigarety a klasický tabák, ale též na elektronické cigarety nebo vodní dýmky. Zákon se nyní nachází v připomínkovém řízení a brzy by měl zamířit do vlády.

Kouření je zlo, tvrdí ministerstvo

Ilustrační obrázek
Autor: www.sxc.hu

Kuřákům začnou těžké časy

Před necelými třemi týdny poslalo MZ do připomínkového řízení návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky tabáku, alkoholu a jiných návykových látek a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně zdraví před návykovými látkami). Hlavním cílem legislativní úpravy je snížit užívání návykových látek – včetně spotřeby tabáku či škodlivého užívání alkoholu. Zákon má především ještě více regulovat dostupnost tabákových výrobků a alkoholických nápojů, čímž chce snížit nabídky těchto výrobků zejména u dětí a mladistvých. Návrh rovněž obsahuje opatření, která se týkají snížení rizik souvisejících s užíváním tabáku, alkoholu a jiných návykových látek.

Podle MZ patří spotřeba tabáku mezi nejzávažnější příčinu úmrtí a chronických neinfekčních onemocnění, kterou lze prevencí odvrátit. Podle kvalifikovaných odhadů zemře ročně v České republice v důsledku onemocnění spojených s užíváním tabákových výrobků 18 tisíc lidí. Jedná se o celou řadu onemocnění, zejména pak o kardiovaskulární a nádorová onemocnění. Podle kvalifikovaných odhadů kouření způsobuje 9 z 10 případů rakoviny plic, uvádí se v důvodové zprávě zákona. Na zdraví má navíc negativní vliv i expozice nepřímému tabákovému kouři, jelikož kouř obsahuje kolem 4000 chemických látek, z nichž jsou mnohé nebezpečné pro zdraví.

Čtěte také: Nový hit v internetových obchodech, na dračku jdou e-cigarety

Zpřísní se podmínky pro prodej tabáku

Zákon se zaměřuje na boj proti tabáku a kouření ve dvou rovinách. Paragraf 5 upravuje zákazy a omezení prodeje tabákových výrobků, tabákových potřeb, elektronických cigaret a netabákových výrobků určených ke kouření. Nově se tyto výrobky nebudou moci prodávat ve všech typech škol a školských zařízení a na všech akcích určených pro osoby mladší 18 let. Dále pak bude zákaz platit na tržnicích a skrze prodejní automaty. Zákon se navíc bude vztahovat na výrobky, které jsou způsobilé ke kouření, ale neobsahují tabák – jako bylinné cigarety, bylinné směsi do vodních dýmek apod.

Novinkou se stane i regulace tabákových výrobků přes internet. Prodej prostřednictvím internetu bude možný pouze v případě, že provozovatel internetového prodeje přijme taková opatření, kterými vyloučí prodej tohoto zboží osobám mladším 18 let. Způsob splnění této povinnosti zůstane na volbě provozovatele (např. osobní převzetí zboží kupujícím ve výdejním místě po ověření věku kupujícího). Za nedostatečné však bude považován požadavek na vyplnění čestného prohlášení kupujícím před odesláním objednávky bez náležitého ověření věku kupujícího, který obchody v současnosti častou využívají.

Obchodníci prodávající cigarety budou muset dále zajistit, aby tabákové výrobky byly v místě prodeje umístěny na vyčleněném místě, odděleně od ostatního nabízeného sortimentu zboží. Tato povinnost sice již existuje, váže se však pouze k prodeji v prodejnách. Nově se tato povinnost rozšiřuje pro všechny povolené typy míst prodeje, s výjimkou specializovaných prodejen tohoto zboží a specializovaných oddělení velkoplošných prodejen určených k prodeji tohoto zboží, kde tohoto opatření není vzhledem k absenci jiného sortimentu třeba. Prodejce navíc bude muset zajistit, aby tabákové výrobky byly umístěny tak, aby k němu zákazníci neměli přístup bez přítomnosti obsluhujícího personálu. V praxi se lze s tímto opatřením setkat již poměrně často.

V platnosti má i nadále též zůstat povinnost prodejců tabákových výrobků, aby v provozovně umístili text o zákazu prodeje takovýchto výrobků osobám mladším 18 let. Nově bude muset tento text jen zahrnovat všechno výše uvedené zboží, které je na daném místě prodáváno, a tedy nejen tabákové výrobky jako dosud. Vzhledem k tomu, že nápis obsahující všechno výše uvedené zboží může být poměrně dlouhý, navrhuje se snížení minimální požadované velikosti písma textu na 2 cm (dosud 5 cm).

Čtěte také: Alkohol, cigarety a erotiku lze kupovat až od 18. Jak to ošetřit na internetu?

V restauracích už nepůjde kouřit

Druhá série opatření se věnuje ochraně před tabákovým kouřem. Nově zákon taxativně vyjmenovává, kde bude kouření úplně zakázáno. Stejně jako doposud se bude vztahovat na veřejnosti volně přístupné vnitřní prostory. Tyto prostory se nově označují jako „vnitřní“ nikoliv jako „uzavřené“. I nadále bude platit zákaz kouření bez výjimky pro všechny typy škol a školských zařízení, včetně vysokých škol, a to jak na jejich vnitřní, tak i vnější prostory, přísluší-li k danému zařízení. 

Nově se navrhuje zavedení úplného zákazu kouření na místech, jako jsou krytá nástupiště, přístřešky, čekárny či dopravní prostředky veřejné silniční, drážní, letecké dopravy a městské hromadné dopravy, kdy došlo k vypuštění výjimky povolující kouření ve stavebně oddělených prostorech ke kouření vyhrazených a při pobytu osob trvale větraných do prostor mimo budovu. K tomu chce MZ zcela zakázat kouření v prostorách dětských hřišť a sportovišť určených pro osoby mladší 18 let. Do seznamu sportovišť, kde má být zakázáno kouřit, spadnou též vnitřní prostory všech typů sportovišť (např. posilovny, tělocvičny, prostory, kde se hraje bowling apod.).

Hlavní změnou se však má stát úplný zákaz kouření ve vnitřních prostorách všech provozoven stravovacích služeb, a to bez ohledu, zda se jedná o provozovnu provozovanou na základě hostinské činnosti či nikoliv. V současnosti přitom mají provozovatelé možnost provozovat kuřácké zařízení nebo zařízení s vyhrazenými prostory.

Právě poslední krok se nezamlouvá restauratérům, podle kterých bude mít plošný zákaz kouření v restauracích negativní dopady v podnikatelské oblasti a dotkne se především malého a středního podnikání. Někteří podnikatelé již také přizpůsobili své provozy tak, aby mohli zajistit oddělené prostory pro kuřáky, což sebou neslo zvýšení finančních nákladů. MZ je však přesvědčeno, že se zákaz kouření do příjmů restaurací negativně nepromítne. Tento závěr je konstatován i ve Zprávě Evropské komise o implementaci doporučení Rady ze dne 30. listopadu 2009 o nekuřáckém prostředí, která byla publikována v únoru 2013, uvádí se v důvodové zprávě.

Čtěte také: Restauratéři: Zákaz kouření proti svobodě podnikání

Zpřísní se sankce za porušení zákona

Zákon rovněž počítá s přísnými sankcemi v případě jeho porušení. Za prodej tabákových výrobků osobě mladší 18 let bude možno uložit pokutu v rozpětí 50 tisíc Kč až 1 milion Kč (v současnosti činí horní hranice výše pokuty 500 tisíc Kč.). Za umožnění kouření na místech zákonem zakázaných půjde uložit pokutu v rozpětí 5 tisíc Kč až 30 tisíc Kč (v současnosti 5 tisíc až 10 tisíc Kč). V případě vážných porušení bude podnikatelům hrozit i vyšší pokuty, uzavření provozovny a zákaz činnosti až na dobu dvou let. 

Pokuty hrozí také osobám, které budou kouřit na místech zákonem zakázaných. Nově budou moci dostat pokutu do 5 tisíc Kč (podle platné právní úpravy do 1 tisíc Kč). Sankce hrozí také těm fyzickým osobám, které prodají, podají či umožní kouření osobám mladším 18 let, a to v rozmezí od 5 tisíc Kč do 25 tisíc Kč (podle platné právní úpravy lze uložit pokutu pouze do 3 tisíc Kč).

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).