Hlavní navigace

Také zboží z bazarů lze reklamovat. Podnikatelé o tom zapomínají informovat

6. 4. 2018
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Pokud máte bazar nebo zastavárnu, i na vás se vztahují povinnosti spojené s právem na reklamaci. Spotřebitele je navíc nutné o této možnosti informovat.

Jak vyplynulo z loňských kontrol České obchodní inspekce (ČOI), právě neinformování o možnosti zboží reklamovat je nejčastějším porušením zákona, kterého se bazary a zastavárny dopouští.

Bazary zapomínají informovat o právu na reklamaci

Doba pro uplatnění práva z vadného plnění u použitého spotřebního zboží je úplně stejná jako u zboží nového, pokud si strany neujednaly její zkrácení na polovinu. Zároveň i pro bazary nebo zastavárny platí § 13 zákona o ochraně spotřebitele, který říká, že prodávající je povinen spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (reklamace), spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit.

A právě neinformování o možnosti zboží reklamovat je nejčastějším porušením zákona, kterého se bazary a zastavárny dopouští. Druhým nejčastějším porušením zákona je pak neinformování o tom, že se jedná o použité zboží. Česká obchodní inspekce v minulém roce zaznamenala mimo častého porušení zákona o ochraně spotřebitele 36 případů nedodržení legislativy, která ukládá obchodníkům řádnou identifikaci klienta při výkupu zboží. Za pozitivní však lze považovat, že nebylo zjištěno porušení zákona o omezení provozu zastaváren v noční době od 22.00 do 06.00 hodin, kdy je nákup a prodej veškerého použitého zboží zakázán, říká ústřední ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.

Celkově loni ČOI provedla 486 kontrol, které byly zaměřeny na plnění povinností vyplývajících provozovatelům bazarů a zastaváren. Z celkového počtu bylo ve 266 případech zjištěno porušení právních předpisů, což představuje 54,7 %. Za zjištěná porušení bylo uloženo celkem 262 pokut v celkové výši 570 000 Kč. V 21 případech pak ČOI spolupracovala se živnostenskými úřady a v 11 s Policií ČR.

Nejčastěji byl porušován zákon o ochraně spotřebitele:

  • ve 147 případech prodávající nedodrželi svoji povinnost řádně informovat spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu reklamace, spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit (§ 13).
  • ve 125 případech prodávající porušili povinnost vyznačit v dokladu o zakoupení výrobku informaci, že se jedná o výrobek použitý nebo s vadou (§ 16 odst. 3)
  • v 60 případech bylo zjištěno nevydání dokladu o zakoupení výrobků nebo služeb, ačkoli si o něj spotřebitel požádal, nebo vydání dokladu bez zákonem stanovených náležitostí (§ 16 odst. 1).
  • ve 45 případech bylo zjištěno, že prodávající řádně neseznámil spotřebitele s cenou nabízených výrobků a poskytovaných služeb (§ 12).

Porušení dalších právních předpisů:

  • v 36 případech prodávající porušili povinnost řádně identifikovat klienta, který zboží nabízel nebo prodával (§ 7 zákona č. 253/2008)
  • ve 3 případech byl zjištěn prodej v den státního svátku (zákon č. 223/2016 Sb.)

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).