Hlavní navigace

Vláda schválila daňové změny od roku 2014. Čtěte, co vás čeká

18. 4. 2013
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Ministerstvo financí nakonec ustoupilo od svého původního návrhu a v příštím roce čeká poplatníky pouze několik změn. Víme, které všechny to jsou.

Vláda na svém včerejším zasedání schválila návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s s novým občanským zákoníkem. Ministerstvo financí původně počítalo s tím, že by na rok 2014 posunulo většinu změn spojených s již schváleným zákonem o zřízení jednoho inkasního místa, nakonec ale ustoupilo. V roce 2014 by tak mělo začít platit pouze několika novinek. Přinášíme jejich přehled.

Chystá se nový zákon o nabytí nemovitých věcí


Foto: www.isifa.com

Vláda schválila daňové změny od roku 2014.

Mezi změny, které by měly nabýt účinnosti už v příštím roce, patří například zavedení daně z nabytí nemovitých věcí, která nahradí dan dědickou, darovací a z převodu nemovitostí. Nově bude daň vždy platit nabyvatel. Návrh umožní omezit počet případů povinného předkládání znaleckých posudků podle oceňovacích předpisů o zjištěné ceně nemovitých věcí. S tím je spojena nová konstrukce základu daně u běžně převáděných nemovitých věcí, k nimž patří zejména převody nemovitých věcí určených k bydlení či rekreaci a některé pozemky, doplnil Ondřej Jakob, mluvčí ministerstva financí.

Pokud se poplatník rozhodne, že si nechce nechat vyhotovit znalecký posudek, vypočítá se základ daně tak, že se sjednaná cena porovná s výší 75 % tzv. směrné hodnoty. Směrná hodnota je údaj zjištěný správcem daně, vychází z cen nemovitých věcí v daném místě a čase při zohlednění druhu, účelu, polohy, stavu, stáří, vybavení a stavebně technických parametrů nemovité věci. V případě, že poplatník znalecký posudek předloží, bude se porovnávat sjednaná cena pouze vůči 75 % zjištěné ceny ve znaleckém posudku.

Návrh též omezuje počet písemností, které musí poplatníci, v souvislosti s nabytím nemovitosti, přikládat k daňovému přiznání. Navíc už nebudou mít za povinnost listiny úředně ověřovat, nýbrž bude stačit přiložit písemnosti ve formě kopie. Zákon dále počítá s tím, že se rozšíří možnost uplatnění osvobození od daně pro případy všech prvních úplatných nabytí nových bytů a rodinných domů, včetně pozemků, jejichž jsou součástí. V neposlední řadě se odstraní dvojí zdanění finančního leasingu, neboť návrh zahrnuje osvobození pro případy nabytí nemovité věci užívané na základě smlouvy o finančním leasingu jejím uživatelem při skončení leasingového vztahu.

Odpočet úroků z hypoték se v roce 2014 snižovat nemá

Od roku 2014 by se rovněž měla prodloužit lhůta pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů na tři roky a zvýšit maximální limit pro odpočet u darů na veřejně prospěšné účely u fyzických osob. U fyzických osob se limit zvýší s 10 na 15 procent a u právnických se sjednotí na 10 procentech. Na 30 000 korun za roky se má zvýšit hranice osvobození u příjmů z příležitostných činností nebo z příležitostného pronájmu movitých věcí včetně příjmů ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem či samostatně hospodařícím rolníkem. Návrh nově počítá s tím, že se od daní osvobodí příjmy žáků a studentů z praktického výcviku.

Dále se prodlouží lhůta pro osvobození příjmů fyzických osob z prodeje cenných papírů z šesti měsíců na tři roky, a to s výjimkou prodeje cenných papírů do limitu 100 tisíc korun. Navrhuje i svobození dividend a veškerých podílů na zisku pro fyzické i právnické osoby vyplácené mezi tuzemskými poplatníky a poplatníky EU, Švýcarska, Norska a Islandu. Návrh dále obsahuje velké množství technických a terminologických změn. Bohužel však lze očekávat, že během projednávání v poslanecké sněmovně bude vznesena spousta pozměňovacích návrhů včetně takových, které nebudou upravovat pouze technické aspekty, ale budou mířit i do oblasti daňových sazeb nebo jiných oblastí s velkým dopadem na daňovou povinnost poplatníků, upozornil Jan Lihnart, Partner KPMG Česká republika.

Každopádně změny typu snížení odpočtu úroků z hypoték či úvěrů ze stavebního spoření na 80 tisíc korun by příští rok hrozit neměly. Stejně tak se nyní nepočítá s tím, že by od roku 2014 nemohli poplatníci s s příjmem nad čtyřnásobek průměrné mzdy využít základní slevu na dani.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).