Hlavní navigace

Hygiena si v létě opět došlápne na zdravotní průkazy. Kdo je potřebuje?

30. 6. 2011
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 397604
Čtěte, kdo potřebuje zdravotní průkaz, kdo to nařizuje a jaké postihy hrozí za nepředložení platného tiskopisu. Ovšem zdravotní průkaz nestačí, jeho držitel musí mít potřebné znalosti. Pokud je nemá, má smůlu. Hygiena si ho pozve „na kobereček“.

Při sjednávání studenských brigád je běžně vyžadována kartička zdravotní pojišťovny, potvrzení ze školy o studiu, ale lze se setkat i s požadavkem na předložení zdravotního průkazu. Ten je potřebný nejčastěji při práci v potravinářství (supermarkety, potravinářské provozy apod.). Ovšem také u některých speciálních služeb.

Zákoník práce pojem „studentská brigáda“ nezná. Vždy jde o uzavření pracovního poměru, případně některé z dohod konaných mimo pracovní poměr. Podmínky jsou však stejné jako u jiných zaměstnanců. Jestliže je v potravinářském provozu nebo při poskytování speciálních služeb vyžadován po zaměstnancích zdravotní průkaz, bude nezbytný i v případě krátkodobé brigády. Čtěte také: Jaký typ dohody vybrat při brigádě v létě? Poradíme vám 

Zdravotní průkaz je vystaven na počkání

Zdravotní průkaz získá budoucí zaměstnanec snadno a rychle u svého obvodního lékaře. Ten také vlastníka zdravotního průkazu zaregistruje. Jeho vystavení zpravidla nepředchází žádná důkladná prohlídka. Vydání průkazu však nelze zaměňovat se vstupní prohlídkou. Co je ale důležité? Nezapomenout doma peněženku. Cena, kterou za získání zdravotního průkazu dotyčný zaplatí, totiž není nikterak nízká. Pohybuje se od dvou set korun výše. Vždy záleží na sazebníku konkrétního praktického lékaře.

Kdy je zdravotní průkaz nezbytný?

Vlastnictví zdravotního průkazu nenařizuje kontrolní pracovník hygieny, ale zákon o ochraně veřejného zdraví. Speciálně § 19. Zde se píše, že fyzické osoby přicházející při pracovních činnostech ve stravovacích službách, při výrobě potravin nebo při uvádění potravin do oběhu do přímého styku s potravinami, pokrmy, zařízením, náčiním nebo plochami, které jsou ve styku s potravinami nebo pokrmy, musí mít zdravotní průkaz a znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví. Totéž se týká osob, které přichází do přímého styku kosmetickými prostředky, upravovanou vodou nebo tělem spotřebitele při ostatních činnostech. Čtěte také: Kdy a jak uplatnit slevu na dítě a studenta? Čtěte jednoduchý návod

Ostatními činnostmi je myšlena výroba kosmetických prostředků, provozování úpraven vod, provozování holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, kosmetických, masérských, regeneračních nebo rekondičních služeb, provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže, a provozování živnosti, ve které se používají k péči o tělo speciální přístroje (například solária nebo myostimulátory).

Průkaz musí mít podle § 20 fyzické osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné vždy u sebe a na vyzvání ho předložit orgánu ochrany veřejného zdraví, upozorňuje Simona Gunarová, vedoucí odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání KHS Ústeckého kraje.

Zaměstnavatelé by měli vlastnictví zdravotního průkazu pečlivě kontrolovat. Jak upozorňuje Simona Gunarová, za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících ze zákona o ochraně veřejného zdraví může orgán ochrany veřejného zdraví uložit fyzické osobě při její podnikatelské činnosti nebo právnické osobě pokutu. A to až do výše až 2 miliónů korun podle § 92 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví. Při rozhodování o uložení pokuty a její výši se přihlíží zejména k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání. V případě, že došlo k nápravě a byla poskytnuta účinná součinnost, nedošlo k poškození zdraví fyzických osob, může orgán ochrany veřejného zdraví od uložení pokuty upustit, doplňuje Gunarová. Čtěte také: Podpora v nezaměstnanosti nově i pro studenty

Znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví

Zákon však nehovoří jen o přeložení zdravotního průkazu ale také o potřebných znalostech nutných k ochraně veřejného zdraví a dodržování zásad osobní a provozní hygieny. Rozsah znalostí, které musí vlastník zdravotního průkazu ovládat upravuje samostatný prováděcí právní předpis. Tím je vyhláška č. 490/2009 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví. Znalosti vyjmenovává její příloha č. 3. zvlášť pro stravovací a potravinářské provozy a zvlášť pro speciální služby. Čtěte také: Jak na studentské prázdninové brigády nejvýhodněji?

Rozsah znalostí o ochraně veřejného zdraví

Když nejsou znalosti, nelze činnosti vykonávat

Ovládání potřebných znalostí není jen formalita. Znalosti o ochraně veřejného zdraví si totiž může při výkonu státního zdravotního dozoru orgán ochrany veřejného zdraví kdykoli prověřit. Lidově řečeno – na znalosti zaměstnanců se příležitostně poptá kontrolní pracovník při prováděné hygienické kontrole. Čtěte také: Doložit zdravotní způsobilost musí i prodejce balených potravin

Jak pro server Podnikatel.cz potvrdila Dagmar Červenková, náměstkyně ředitelky pro správní činnost KHS Zlínského kraje, kontrola se v praxi provádí cílenými dotazy na činnosti, které jednak vyplývají z platné legislativy, jednak na činnosti, které má kontrolovaná osoba upravené v provozním řádu. Jestliže pracovník takové znalosti nemá, respektive tyto znalosti při výkonu své práce neuplatňuje, vydává kontrolor správní rozhodnutí, že nemůže epidemiologické činnosti vykonávat. A to až do doby úspěšného složení zkoušky před komisí, kterou si zřizuje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Při zkoušce se opět postupuje podle zmiňovaného nařízení č. 490/2000 Sb. Podle této vyhlášky musí být umožněno vykonání zkoušky nejdéle do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost fyzické osoby o přezkoušení orgánu veřejného zdraví doručena.

Zákaz činností a následné přezkoušení, resp. složení zkoušky před komisí se nevydává často. Vydává se spíše sporadicky, a to v případech, pokud by porušení výše uvedených povinností mohlo zjevně vést k ohrožení nebo poškození veřejného zdraví, uzavírá Dagmar Červenková.

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).