Hlavní navigace

Vyplňujeme přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu

20. 3. 2012
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Pro vyplnění přehledu jsou vhodné interaktivní tiskopisy. Při správném určení počtu měsíců, kdy se počítá s minimálním základem, je samotné vyplnění hračka.

Pomalu se blíží termín vyplnění přehledů o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti pro zdravotní pojišťovnu. Přestože se přehledy podávají o měsíc později než daňové přiznání, velká část OSVČ je vyplňuje a podává současně. Server Podnikatel.cz připravil jednoduchý návod na jejich vyplnění pomocí interaktivních tiskopisů. Čtěte také: Změnili jste vloni zdravotní pojišťovnu? Naposledy se podávají dva přehledy 

Povinnost a termíny podání přehledu

Přehled o příjmech a výdajích podává OSVČ příslušné zdravotní pojišťovně nejpozději do jednoho měsíce po měsíci, ve kterém měla podat daňové přiznání. V letošním roce nejpozději ve středu 2. května. Pokud osoba samostatně výdělečně činná pověří zpracováním daňového přiznání daňového poradce, prodlužuje se lhůta o tři kalendářní měsíce (do 2. srpna 2011). Tuto skutečnost je však třeba zdravotní pojišťovně nejpozději 30. dubna oznámit. Čtěte také: Konec zmatkům s doplatky pojistného. Termíny konečně sjednoceny

Existují i osoby, které nemají ze zákona povinnost podat daňové přiznání. Důvodem mohou být žádné nebo jen velmi nízké dosažené příjmy. Přehledy zdravotní pojišťovně se však podávají vždy, bez ohledu na výši dosažených příjmů (i nulové). Nejzazším termínem je v tomto případě středa 10. dubna.

Pro vyplnění přehledu je možné využít například papírové tiskopisy jednotlivých zdravotních pojišťoven nebo chytré interaktivní tiskopisy. Ty umožní nejen rychlé vyplnění na vlastním počítači, ale řadu kolonek doplní a vypočítají za pojištěnce. Čtěte také: Přehledy jsou povinné, i když nemáte povinnost podat daňové přiznání

Přehled o příjmech a výdajích

Při vyplňování se obvykle začíná tabulkou číslo 1 – vyplněním osobních údajů a pokračuje se tabulkou číslo 2 – prohlášením pojištěnce. Tato tabulka je velmi důležitá. Její vyplnění by neměl pojištěnec podcenit, jelikož se od uvedených údajů odvíjí celkový výpočet pojistného.

Povinnost hradit zálohy neplatí pro OSVČ v měsících, 

 • kdy byla současně zaměstnancem a výdělečná činnost nebyla hlavním zdrojem jejich příjmů,
 • ve kterých byla po celý kalendářní měsíc uznána práce neschopnou, nebo jí byla nařízena karanténa.

Minimální vyměřovací základ nebyl stanoven v kalendářním měsíci, ve kterém po celý kalendářní měsíc trvala některá z těchto skutečností:

 • a) Plátcem pojistného byl i stát.
 • b) V zaměstnání bylo pojistné odvedeno alespoň z minimálního vyměřovacího základu.
 • c) OSVČ pobírala nemocenské z nemocenského pojištění OSVČ (nutno doložit potvrzením od ČSSZ).
 • d) OSVČ pobírala invalidní důchod II. nebo III. stupně.
 • e) OSVČ byla osobou, která osobně a řádně celodenně pečovala alespoň o jedno dítě do 7 let nebo nejméně o dvě děti do 15 let. Podmínka celodenní péče je splněna i při umístění dítěte do předškolního zařízení maximálně na 4 hodiny denně a docházce do základní školy.

Ukázky vyplnění:

OSVČ byla současně s výdělečnou činností po celý rok 2011 zaměstnána. V zaměstnání bylo dosaženo alespoň minimální mzdy.

OSVČ byla v roce 2011 od 3. června do 28. září v pracovní neschopnosti a pobírala nemocenské dávky z nemocenského pojištění OSVČ.

OSVČ do května 2011 pobírala rodičovský příspěvek a poté se stala osobou, která osobně a řádně celodenně pečovala o jedno dítě do 7 let nebo nejméně o dvě děti do 15 let. Tuto skutečnost zdravotní pojišťovně v řádném termínu oznámila.

Výpočet výše pojistného

V tabulce číslo 3 je třeba uvést, zda OSVČ podává daňové přiznání a zda toto přiznání zpracovává daňový poradce. Následuje tabulka číslo 4, kde OSVČ vyplní dosažené příjmy a výdaje, v případě zaměstnání i vyměřovací základ zaměstnance (na celkovou výši vypočteného pojistného nemá uvedení vyměřovacího základu žádný vliv). Čtěte také: Jak na skutečné výdaje v daňovém přiznání

Nyní je nutné správně doplnit řádky číslo 4 až 6. Zde se uvede počet měsíců trvání samostatné výdělečné činnosti v roce 2011, počet měsíců kdy byla OSVČ pojištěna u konkrétní zdravotní pojišťovny a počet měsíců, kdy nebyl OSVČ stanoven minimální vyměřovací základ.

Dále se při výpočtu postupuje podle pokynů k vyplnění přehledu. V případě, že pojištěnec použije interaktivní tiskopis, vyplní se řádky číslo 9 až 16 automaticky. Zbývá údaj o skutečně zaplacených zálohách na řádku číslo 41. Rozdíl řádku číslo 16 a řádku číslo 43 je doplatkem nebo přeplatkem pojistného. Interaktivní tiskopis vypočítá výsledek automaticky, přičemž výsledek se znaménkem mínus je doplatkem, výsledek se znaménkem plus přeplatkem. Doplatek pojistného je splatný nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl nebo měl být přehled podán. Čtěte také: Vyplnění daňového přiznání s paušálem? Otázka několika minut

Spočítejte si, kolik zaplatíte na daních: Daňová kalkulačka 2011

Přeplatek pojistného

O vrácení případného přeplatku musí OSVČ požádat (tabulka číslo 5). To učiní formou výběru zvolené varianty, kterou tiskopis nabízí. A to:

 • Nemám přeplatek pojistného.
 • Nežádám o vrácení přeplatku, (bude použit na úhradu záloh na příští období).
 • Žádám o vrácení přeplatku ve výši … Kč.

Zálohy na další období

Zbývá poslední část přehledu. Tím je stanovení záloh pro další zdaňovací období. Opět se postupuje dle pokynů k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích. Interaktivní tiskopis dopočítá zálohu automaticky. Přitom je důležité zvolit správný typ zálohy. Nabízí se tři možnosti:

 • Záloha v minimální výši (pro OSVČ s minimálním vyměřovacím základem – vypočtená výše zálohy je nižší než 1697 Kč).
 • Záloha dle výpočtu (OSVČ, které v roce 2011 dosáhly vyššího než minimálního vyměřovacího základu – vypočtená záloha je vyšší než 1697 Kč).
 • Nulová (žádná) měsíční záloha (OSVČ, které nemají povinnost platby měsíčních záloh – OSVČ je zároveň zaměstnána a podnikání pro ni není hlavním zdrojem příjmů).

Možnost snížení vypočtené zálohy

V případě, že v následujícím zdaňovacím období dosáhne OSVČ nižších příjmů a vypočtená záloha by byla vzhledem k jejich výši neadekvátní, může požádat zdravotní pojišťovnu o její snížení. Žádost se podává prostřednictvím příslušného tiskopisu příslušné zdravotní pojišťovně. Záloha bude v případě kladného posouzení snížena nejdéle na období do konce měsíce, který předchází měsíci, ve kterém měl být přehled podán. Čtěte také: Daňové přiznání při kombinaci zaměstnání s podnikáním snadno a rychle

Foto: www.isi­fa.com

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).