Hlavní navigace

Vzroste daň z příjmů firem i daň z nemovitostí. OSVČ se zvýší sociální pojištění

12. 5. 2023
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Daně z příjmů právnických osob i daň z nemovitostí se zvýší. OSVČ se zvedne minimální důchodové pojištění i vyměřovací základ, ze kterého se pojistné počítá.

Vzroste rovněž nemocenské pojištění zaměstnanců a upraví se daňová progrese. U DPH se zavedou pouze dvě sazby ve výši 12 a 20 %. Server Podnikatel.cz přináší velký podrobný souhrn změn v oblasti daní, které včera představil Fialův kabinet.

Co se dozvíte v článku
 1. Vláda představila konsolidační balíček
 2. Daň z příjmů právnických osob vzroste na 21 %
 3. OSVČ vzrostou odvody na sociální pojištění
 4. Zaměstnancům se zvýší nemocenské pojištění
 5. Úpravy progrese u daně z příjmů fyzických osob
 6. Seškrtání slev na dani a daňových výjimek
 7. Zastropování úlev z odvodů pro dohody o provedení práce
 8. Zvýšení daně z nemovitostí
 9. Zavedení dvou sazeb DPH
 10. Zvýšení daně z lihu
 11. Zvýšení daně z tabákových výrobků a zahřívaného tabáku a zavedení daně z alternativních výrobků
 12. Zvýšení daně z hazardních her a změna rozpočtového určení daně z hazardních her
 13. Omezení osvobození při prodeji cenných papírů a podílů v obchodních společnostech
 14. Zvýšení ceny dálniční známky a její pravidelná valorizace 

Vláda představila konsolidační balíček

Vláda včera odprezentovala konsolidační balíček, který by měl v příštím roce přinést snížení deficitu státního rozpočtu o 94,1 mld. Kč a v roce 2025 o dalších 53,4 mld. Kč. Ačkoli většina konsolidace má jít na vrub snížení výdajů, Fialův kabinet připravil i zvýšení daní.

Zvyšte daňovou progresi a daň z nemovitostí, snižte sociální odvody, radí Česku OECD Přečtěte si také:

Zvyšte daňovou progresi a daň z nemovitostí, snižte sociální odvody, radí Česku OECD

Daň z příjmů právnických osob vzroste na 21 %

Po 15 letech by se měla změnit daň z příjmů právnických osob, a to ze stávajících 19 na 21 %. Navýšení sazby daně o 2 procentní body má být podle úpravy rozpočtového určení daní 100% příjmem státního rozpočtu, kterému by to mělo přinést 22 miliard korun ročně.

OSVČ vzrostou odvody na sociální pojištění

Přestože se ministr financí Zbyněk Stanjura dušoval, že součástí konsolidačního balíčku nebude zvýšení daňové zátěže OSVČ, nakonec se tam dostalo. Konkrétně by se měl v letech 2024–2026 zvýšit minimální vyměřovací základ pojistného na sociální pojištění OSVČ z 25 % na 40 % průměrné mzdy, tj. o 5 procentních bodů ročně, a tím přiblížit minimální vyměřovací základ na úroveň minimální mzdy. Aktuálně by to znamenalo zvýšení minimální zálohy 2944 Kč na 4710 Kč. Zároveň se ale navrhuje, aby OSVČ platily pojistné nejméně z 55 % namísto současných 50 % základu daně. 

V roce 2024 by to OSVČ mělo stát 3 mld. Kč, v roce 2025 pak další 4,5 mld. Kč.

Zaměstnancům se zvýší nemocenské pojištění

Aktuálně se platí nemocenské pojištění ve výši 2,1 % hrubé mzdy jako sazba na straně zaměstnavatele. Nově by se mělo zavést nemocenské pojištění i na straně zaměstnanců ve výši 0,6 %. Podle vlády to bude znamenat pro zaměstnance s průměrnou mzdou 40 353 Kč ztrátu 242 Kč měsíčně. Rozpočtu by to mělo přinést 11,9 mld. Kč.

Úpravy progrese u daně z příjmů fyzických osob

Nyní platí dvě sazby daně z příjmů, 15 a 23 %, přičemž vyšší sazba se hradí z příjmů nad 4násobek průměrné mzdy (nyní cca 161 300 Kč). Nově by se hranice, od které se platí vyšší sazba, měla snížit na 3násobek průměrné mzdy, tedy zhruba od 121 000 Kč měsíčně. Posun by se dotknul i OSVČ, které by vyšší sazbu daně platily už ze zisku přesahující 36násobek průměrné mzdy a nikoli 48násobek jako v současnosti. 

Příjmy rozpočtu má tato změna zvýšit o 1,8 mld. Kč v příštím roce a o dalších 0,9 mld. Kč v roce 2025.

Seškrtání slev na dani a daňových výjimek

Dále se plánuje velké omezení daňových výjimek. U daně z příjmů právnických osob by se měla omezit daňová uznatelnost při nákupu osobních automobilů pro podnikatelské účely na první 2 miliony Kč z ceny vozu.

U daně z příjmů fyzických osob se upraví sleva na dani na manželku/manžela, která se nově omezí výhradně na manžela/manželku pečující o dítě pouze do 3 let věku. Zcela zrušit by se mělo školkovné, které lze uplatnit až do výše minimální mzdy, a také sleva na studenta, která činí 4020 Kč. Dále by mělo dojít ze zrušení osvobození nepeněžních benefitů zaměstnancům a také ke zrušení osvobození nadlimitních stravenek. U příjmů z tombol a hazardních her klesne limit pro osvobození příjmů z 1 milionu korun na 50 000 Kč. Dále by se měl škrtnout odpočet za členské příspěvky odborům.

Další změny v daňových výjimkách bez významného dopadu na státní rozpočet:

 • Zrušení osvobození náhrady za vyvlastnění, které bude nově ve stejném daňovém režimu jako prodej majetku.
 • Zrušení zvláštního daňového režimu pro plat prezidenta republiky, který bude nově standardně daněn jako příjem zaměstnance. Renta bude navázána na vývoj platu ústavních činitelů. 
 • Zrušení daňové uznatelnosti tichého vína jako daru do 500 Kč na reprezentaci.
 • Zrušení odpočtu úhrad za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.
 • Zrušení osvobození mzdového vyrovnání v hornictví a odstupného horníkům.
 • Sjednocení selektivních výjimek do obecného neúčelového limitu do 50 tisíc Kč ročně.

S ohledem na snížení cen nafty pro řidiče už vláda schválila rychlejší návrat spotřební daně z motorové nafty zpět na původní úroveň před invazí Ruska na Ukrajinu. Vláda navíc navrhuje zrušit osvobození leteckých pohonných hmot (letecký benzín, kerosen) od spotřební daně u vnitrostátních letů. Dále by chtěl kabinet stanovit vratky za tzv. zelenou naftu podle normativů, čímž odpadne podnikatelům povinnost vést evidence skutečné spotřeby minerálních olejů. Vláda plánuje také zrušit vratku spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v mineralogických a metalurgických procesech.

Změny v oblasti daňových výjimek a slev na dani by měly vynést rozpočtu 2,3 miliardy korun v příštím roce a 5,3 miliardy korun v roce 2025. Změny zvýší příjmy státního rozpočtu o 9 mld. Kč v roce 2024 a o dalších 300 milionů v roce 2025.

Zastropování úlev z odvodů pro dohody o provedení práce

Nově se stanoví dva limity pro vznik účasti na pojištění zaměstnance, který pracuje na základě dohody o provedení práce DPP (a tím i limity pro placení pojistného na sociální zabezpečení). První limit bude stanoven pro DPP u jednoho zaměstnavatele, a to ve výši 25 % průměrné mzdy a druhý limit (vyšší) bude stanoven pro vznik účasti na pojištění při souběhu více DPP u více zaměstnavatelů, a to ve výši 40 % průměrné mzdy. Pokud zaměstnanec překročí jeden či druhý limit, bude muset být z jeho mzdy již odvedeno také pojistné. Aby opatření mohlo být kontrolováno, bude zavedena evidence všech DPP a příjmů z těchto dohod.

Rozpočet si změnami u DPP přilepší o 1,8 mld. Kč v roce 2024 a o dalších 0,2 mld. Kč o rok později.

Ohodnoťte komunikaci ministrů Fialovy vlády jako ve škole.

Zvýšení daně z nemovitostí

Zvýšit se má i daň z nemovitých věcí, a to plně ve prospěch státu. Nově by se měl zavést tzv. státní koeficient ve výši 1, jehož inkaso bude 100% příjmem státu. Koeficientem se vynásobí stávající daň bez místního koeficientu a výsledná částka se přičte k daní z nemovitých věcí. V praxi to znamená, že uplatňuje-li obec místní koeficient ve výši 3, inkasuje trojnásobek základní sazby a zavedením státního koeficientu vzroste celková daň o třetinu. 

Přehledně: Chystané změny v důchodech se dotknou lidí v penzi i těch, kteří do ní teprve půjdou Přečtěte si také:

Přehledně: Chystané změny v důchodech se dotknou lidí v penzi i těch, kteří do ní teprve půjdou

Například za průměrný sedmdesátimetrový byt na Praze 1 dnes majitel zaplatí cca 1700 Kč ročně, nově bude platit cca 2500 Kč. Za podobně velký byt v Brně zaplatí dnes majitel zhruba 600 Kč, nově to bude asi 1200 Kč. V Ostravě a v Plzni se daň liší podle městské části. V obou městech může dosahovat až 770 Kč s tím, že nově to bude zhruba 1450 Kč.

Od roku 2025 dále vláda navrhuje zavést podle růstu inflace automatický valorizační mechanismus daně tzv. inflačním koeficientem. Tímto krokem se má předejít situaci, kdy uvalovaná daň v průběhu času reálně klesá. 

Státu novinky zvýší příjmy o 9 mld. Kč v roce 2024 a o dalších 300 milionů v roce 2025.

Zavedení dvou sazeb DPH

Vláda také počítá s redukcí počtu sazeb DPH pouze na dvě, a to na základní 21 % a sníženou 12 %. Zatímco u potravin bez nápojů, stavebních prací, dětských autosedaček nebo pohřebních služeb dojde ke snížení sazby na 12 %, u čepovaného piva, kadeřnických a holičských služeb, služeb autorů a umělců, sběru, přepravy a skládkování komunálního odpadu, opravy obuvi, kožených výrobků a kol, úklidových prací, palivového dřeva a noviny se sazba zvýší na 21 %. Sazba DPH se zvýší například i na léky, které aktuálně byly v 10% sazbě. Ze základní do snížené sazby DPH se přesouvá pouze příležitostná hromadná autobusová doprava osob.

Rozpočtově negativní souhrnný dopad všech navržených úprav systému DPH činí 4,1 mld. Kč ročně.

Zvýšení daně z lihu

Spotřební daně z lihu by se měla v příštím roce zvýšit o 10 % a v letech 2025 až 2027 pak o dalších 5 % v každém roce. Na základě trvalé výjimky dojednané v EU se bude nadále uplatňovat poloviční sazba u produktů z pěstitelského pálení pro vlastní spotřebu. 

Příjmy rozpočtu tato úprava zvýší o 500 mil. Kč roce 2024 a o dalších 600 mil. Kč v roce 2025.

Zvýšení daně z tabákových výrobků a zahřívaného tabáku a zavedení daně z alternativních výrobků

Také u tabákových výrobků, tedy u cigaret, tabáku na kouření, doutníků a cigarillos by se v roce 2024 měla zvýšit spotřební daň o 10 % a v dalších třech letech by měla růst o 5 % ročně. U zahřívaného tabáku by se daň měla zvyšovat o 15 % v každém roce 2024–2027. Zároveň kabinet počítá se zavedením nové spotřební daně z nikotinových sáčků a náplní do e-cigaret. 

Příští rok to má rozpočtu přinést 3,1 mld. Kč, o rok později pak dalších 2,8 mld. Kč.

Zvýšení daně z hazardních her a změna rozpočtového určení daně z hazardních her

Vláda chce rovněž zvýšit druhou sazbu daně z hazardních her z 23 % na 30 %, která se aktuálně uplatňuje u živých her (např. kostky, karty, ruleta), binga, kursových sázek (sázky na výsledek, live sázky), totalizátorových her (dostihy), tombol a turnajů malého rozsahu (poker). 

Vláda současně navrhuje ponechat základní sazbu 35 % uplatňovanou aktuálně u loterií a technických her ve stávající výši. Vláda rovněž navrhuje změnu rozpočtového určení daní tak, že výnos ze všech online hazardních her bude nově 100% příjmem státního rozpočtu a současně výnos ze všech landbased hazardních her bude nově 65% příjmem obcí a 35% příjmem státního rozpočtu. 

Státním financím mají změny vynést 3,9 mld Kč.

Omezení osvobození při prodeji cenných papírů a podílů v obchodních společnostech

Stávající osvobození příjmů z prodeje cenných papírů od zdanění z příjmů fyzických osob do výše 100 000 Kč za zdaňovací období by sice mělo zůstat, zároveň se však má nově ohraničit osvobození příjmu z prodeje cenného papíru/podílu ve společnosti při splnění časového testu 3 roky, resp. 5 let mezi nabytím a prodejem na 40 000 000 Kč na poplatníka.

ebf - tip - debata

Zvýšení ceny dálniční známky a její pravidelná valorizace 

Jako poslední návrh v oblasti příjmů má být zvýšení ceny dálniční známky o 800 Kč z 1500 na 2300 Kč ročně. Zároveň se má zavést nový pravidelný valorizační mechanismus, který bude reflektovat výši inflace. 

V dalších dnech a týdnech přinese server Podnikatel.cz propočty dopadů jednotlivých změn na zaměstnance a OSVČ a také přehled plánovaných úspor na výdajové straně a změny v důchodech. 

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).