Hlavní navigace

Za (ne)zaměstnávání zdravotně postižených milionová pokuta

24. 1. 2012
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Zaměstnavatelé plní svou povinnost zaměstnáváním OZP, případně náhradním plněním. Termín vyúčtování a odvodu do státní kasy se blíží. Víte jak na to?

Povinnost zaměstnávat zdravotně postižené lze splnit jejich skutečným zaměstnáváním, náhradním plněním či odvodem do státního rozpočtu. Výpočet plnění není zrovna jednoduchý. Pro snadnější pochopení jsme připravili podrobný návod. Nesplnění povinnosti vypočítat povinné plnění, vyplnit příslušný tiskopis a odvést do státního rozpočtu je totiž považováno za porušení zákona o zaměstnanosti. Zaměstnavateli může být vyměřena pokuta až do výše 1 000 000 korun. Čtěte také: Legislativní změny roku 2012 v mzdové a personální oblasti

Osoby se zdravotním postižením v roce 2011

Mezi osoby se zdravotním postižením se řadí: 

 • osoby ve III. stupni invalidity (osoby s těžším zdravotním postižením) 
 • osoby v I. a II. stupni invalidity 
 • osoby zdravotně znevýhodněné

Kdo má povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením?

Každý zaměstnavatel, který zaměstnává v průměru za sledované období více než 25 zaměstnanců, musí zaměstnávat i osoby se zdravotním postižením (OZP). Za splnění této povinnosti se považuje nejen zaměstnávání těchto osob, ale i náhradní plnění. Povinnost je možné splnit:

 • zaměstnáním 4 % OZP v pracovním poměru,
 • odebráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců OZP nebo od osob samostatně výdělečně činných, jež nezaměstnávají jiné osoby, ale oni sami jsou osobami zdravotně postiženými,
 • odvodem do státního rozpočtu,
 • kombinací výše uvedeného.

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Vychází se z průměrného přepočteného počtu zaměstnanců. Pro výpočet je důležitý počet odpracovaných hodin k ročnímu fondu pracovní doby bez svátků. Do výpočtu se zahrnují přesčasy, hodiny čerpané dovolené, překážky v práci, pracovní neschopnost v prvních 21 dnech nemoci a doba ošetřovného. Nezapočítává se případná proplacená dovolená, mateřská, rodičovská, neplacené volno a doba neposkytování nemocenského od ČSSZ. Čtěte také: Exekuce a srážky ze mzdy se v roce 2012 mění. Čtěte, jak

Fond pracovní doby v roce 2011:

 • pracovní doba 8 hod (40 hodin týdně) = 2024 hodin
 • pracovní doba 7,5 hod (37,5 hodin týdně) = 1897,50 hodin

Příklad: V roce 2011 odpracovali zaměstnanci 235 556 hodin při osmihodinové pracovní době. Fond pracovní doby je 2024 hodin. Zaměstnavatel má povinnost zaměstnávat 4,65 OZP. Výpočet: (235 556 / 2024) x 4 % = 4,65

Odebírání výrobků nebo služeb

Svou povinnost může zaměstnavatel splnit i jiným způsobem. A to odebráním výrobků nebo služeb. Předem je třeba vědět, u kterých zaměstnavatelů je možné splnit náhradní plnění. To zaměstnavatelé snadno zjistí na internetové adrese nahradniplneni.cz. To se samozřejmě netýká OSVČ, které nejsou zaměstnavateli, ale prokážou, že samy patří mezi osoby se zdravotním postižením.

Pro výpočet je nezbytný údaj o vyhlášené průměrné mzdě v národním hospodářství za I. až III. čtvrtletí sledovaného roku. V roce 2011 činí 23 726 Kč. Cena výrobků nebo služeb odebraných od uvedených zaměstnavatelů se vydělí 7násobkem této částky (počítá se bez DPH). Čtěte také: Výpověď nebo dohoda pro nadbytečnost není totéž

Příklad: Zaměstnavatel z prvního příkladu odebral od zaměstnavatele splňujícího podmínku (více než 50 % OZP) služby v hodnotě 256 000 Kč (bez DPH). Výpočet: 256 000 /(7×23726) = 1,54. Zaměstnavatel splnil povinnost náhradním plněním zápočtem 1,54 OZP. Z původních vypočtených 4,65 OZP zbývá po zápočtu 1,54 náhradního plnění zaměstnat 3,11 zaměstnance.

Odvod do státního rozpočtu

Při plnění odvodem do státního rozpočtu se počítá, stejně jako v předchozích příkladech, na dvě desetinná místa. Zaokrouhlí se na celé koruny nahoru až výsledná částka. Zaměstnavatel si v oznámení a ve výpočtu zohlední pouze zaměstnance v „klasickém“ pracovním poměru. Zaměstnanci se sjednanou dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti se nepočítají. Čtěte také: Dohoda o provedení práce 2012

Povinností zaměstnavatele je vypočítat a odvést příslušnou částku ve stanoveném termínu do státního rozpočtu. To provede vyplněním tiskopisu Oznámení o plnění do 15. února 2012. Samozřejmě se jedná o odvod za rok 2011.

Formulář Oznámení o plnění povinného podílu OZP na celkovém počtu zaměstnanců je možné vytisknout, vyplnit na PC a následně vytisknout či vyplněný odeslat prostřednictvím datové schránky. Formulář je k dispozici na internetové adrese ministerstva práce a sociálních věcí.  

Kombinace plnění povinnosti zaměstnávat OZP

Pro ukázku kombinace plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením a výpočtu zbývajícího odvodu do státního rozpočtu využijeme zaměstnavatele z předchozích dvou příkladů.

Rekapitulace: 

 • v roce 2011 odpracovali zaměstnanci 235 556 hodin při osmihodinové pracovní době. Fond pracovní doby je 2024 hodin. Zaměstnavatel má povinnost zaměstnávat 4,65 OZP. Výpočet: (235 556 / 2024) x 4 % = 4,65 
 • zaměstnavatel odebral od zaměstnavatele splňujícího podmínku (více než 50 % OZP) služby v hodnotě 256 000 Kč (bez DPH). Výpočet: 256 000 /(7×23 726) = 1,54.

Zaměstnavatel v uvedeném období zaměstnával zaměstnance v I. stupni invalidity a po část roku zaměstnance v III. stupni invalidity (započítává se pro účely povinného podílu 3×). Zaměstnanec v I. stupni v roce 2011 odpracoval 1620 hodin a zaměstnanec ve III. stupni invalidity 982 hodin.

školení únor 24 - zaměstnávání malého rozsahu

Výpočet: 

 1. 1620 / 2024 = 0,80
 2. (982 / 2024) x 3 = 1,44

Nyní je třeba dopočítat odvod do státního rozpočtu. Od vypočtené povinnosti zaměstnávání OZP, odečteme zaměstnance OZP a náhradní plnění. Výpočet: 4,65 – 1,54 – 0,80 – 1,44 = 0,87.

Zjistili jsme, že zbývá podíl 0,87 zaměstnance. Pro odvod do státního rozpočtu je stanoven 2,5 násobek průměrné mzdy za I. až III. čtvrtletí sledovaného roku. Výpočet: 0,87 x (23 726×2,5) = 51 604 Kč. Tuto částku je třeba ve stanoveném termínu odvést do státního rozpočtu. 

Poznámka: Zaměstnavatelé, kteří svou povinnost zaměstnávat OZP splní zaměstnáváním těchto osob, případně náhradním plněním samozřejmě již nemusí do státního rozpočtu nic odvádět. Případné „přeplnění“ propadá. Do dalšího kalendářního roku převádět nelze. 

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).