Hlavní navigace

Zahraniční stravné v roce 2014

27. 11. 2013
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Čtěte, co vše se v oblasti poskytování zahraničního stravného od roku 2014 mění a co zůstává. Vyhláška i denní sazby stravného tradičně v přehledné tabulce.

V měsíci listopadu vyšla ve Sbírce listin vyhláška s číslem 354/2013 Sb., která stanovila výši základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2014. Oproti minulým letům se změny v sazbách stravného nedotknou sousedních států, tedy států, do kterých zaměstnanci vyrážejí na služební cesty nejčastěji.

Zahraniční stravné dle zákoníku práce

Stravné na zahraniční cestě se poskytuje v souladu s § 170 zákoníku práce zásadně v cizí měně. Zaměstnavatel obvykle určí zaměstnanci zahraniční stravné z výše základní sazby zahraničního stravného stanoveného vyhláškou. Výše stravného se vypočítá podle základní sazby, a to stanovené pro stát, ve kterém zaměstnanec stráví v kalendářním dni nejvíce času.

Na žádost zaměstnance může zaměstnavatel vyplatit stravné v českých korunách nebo v jiné cizí volně směnitelné měně s tím, že se pro přepočet použije směnný kurz devizového trhu vyhlašovaný Českou národní bankou.

Zaměstnanci přísluší zahraniční stravné ve výši:

  • základní sazby, jestliže doba strávená mimo území České republiky trvá v kalendářním dni déle než 18 hodin.
  • 2/3 základní sazby, pokud tato doba trvá déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin.
  • 1/3 základní sazby zahraničního stravného, jestliže doba strávená mimo území ČR je 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu. Zahraniční stravné se neposkytuje, pokud doba strávená mimo území ČR činí méně než 1 hodinu.
Ilustrační obrázek.
Autor: www.isifa.com

Ilustrační obrázek.

Nárok na zahraniční stravné se počítá od okamžiku přechodu státní hranice (např. dle evidence o provozu vozidla, GPS atd.) nebo při letecké dopravě okamžikem odletu letadla dle letového řádu. Zaměstnavatelé samozřejmě mohou svým zaměstnancům platit i vyšší cestovní náhrady, než stanovuje vyhláška. Daňově uznatelným nákladem bude cestovné vyplacené do výše vyhláškou každoročně stanovených základních sazeb zahraničního stravného. Stravné vyplacené nad rámec náhrad uvedených v zákoníku práce bude dle § 24 zákona o daních z příjmů je na straně zaměstnavatele daňově uznatelným výdajem pouze za podmínky, že tento nadlimit bude na straně zaměstnance součástí jeho mzdy. Samozřejmě včetně odvodu sociálního a zdravotního pojištění.

Zjednodušeně řečeno – stravné maximálně v limitu stanoveném zákoníkem práce bude na straně zaměstnavatele daňově uznatelné a nebude podléhat dani z příjmů a odvodům sociálního a zdravotního pojistného u zaměstnance. Vše vyplacené navíc musí být součástí jeho mzdy.

Krácení stravného a kapesné

I v případě zahraničního stravného platí stejně jako u stravného tuzemského ustanovení o jeho krácení. Jestliže bylo zaměstnanci během zahraniční pracovní cesty bezplatně poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec finančně nepřispívá, přísluší zaměstnanci zahraniční stravné za každé poskytnuté jídlo ve výši: 

  • základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu 25 %,
  • dvoutřetinové základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu 35 %,
  • třetinové výši základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu 70 %.

Zaměstnanci může být vyplaceno i kapesné, které není třeba zaměstnavateli následně nijak vyúčtovat. Daňově uznatelným výdajem je kapesné až do výše 40 % zahraničního stravného určeného podle délky doby strávené při zahraniční pracovní cestě mimo území České republiky (viz. § 170 odst. 3 zákoníku práce). Kapesné se počítá před jeho případným krácením při poskytnutí bezplatného jídla. Podrobněji v článku: Zahraniční stravné v příkladech

Sazby stravného pro rok 2014

A jaké konkrétní změny letošní vyhláška přináší? Ministerstvo zahraničních věcí mění s odůvodněním na růst cen ve veřejném stravování v těchto zemích o více než 20 % od poslední úpravy sazeb v roce 2009 sazbu u čtyř zení. Jedná se o Indii, Ázerbájdžán, Alžírsko a Venezuelu.

  • U Indie, Ázerbájdžánu a Alžírska se shodně zvyšuje sazba z původních 35 EUR na 40 EUR
  • U Venezuely se sazba zvyšuje z 55 USD na 60 USD. 

Dále se aktuální vyhláškou mění u dvou zemí měna, ve které je základní sazba stanovena. Konkrétně se to týká Laosu a Kambodži, kde se začnou cestovní náhrady vyplácet v amerických dolarech namísto dosavadních EUR. Místo 35 EUR se nyní sazba změní na 45 USD. Důvodová zpráva k vyhlášce popisuje tuto změnu jako reakci na místní podmínky v obou zemích. Tamní měnu lze totiž daleko snáze směňovat za dolary než za eura. Platby v eurech jsou většinou buď zcela nemožné, nebo s velmi nevýhodným kurzem.

Stehujte: Vyhláška č. 354/2013 Sb., která stanovila výši základních sazeb stravného pro rok 2014.

 Zahraniční stravné 2014 ve vybraných zemích: 

Země Základní sazba stravného
Evropská unie:
Bulharsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko 35 EUR
Kypr, Litva, Lotyšsko, Portugalsko, Řecko, Španělsko, Estonsko 40 EUR
Belgie, Finsko, Francie, Itálie, Irsko, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Rakousko 45 EUR
Švédsko, Dánsko 50 EUR
Velká Británie 40 GB
Ostatní Evropa: 
Turecko 40 EUR
Chorvatsko, Srbsko, Černá Hora, Bosna, Hercegovina 35 EUR
Lichtenštejnsko, Rusko, Ukrajina 45 EUR
Island, Norsko,   55 EUR
Švýcarsko  75 CHF
Asie: 
Afghánistán, Írán, Thajsko, Vietnam 35 EUR
Čína, Irák, Indie 40 EUR
Japonsko 65 USD
Zámoří:  
Kanada  45 USD
USA 50 USD
Brazílie 55 USD
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).